Hitorie

Základní údaje o obci

Osová Bítýška je jednou z venkovských obcí v původně jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou.

Místní pověsti

Ve Zlámancích, pěkném údolí podél potoka Bítýšky, asi dva kilometry východně ...

Z historických pramenů

Ve stol. XIII. Náležela komendě řádu německých rytířů v Opavě, který ji osazoval svými řádovými kněžími. Jako první farář je znám r. 1266 „pan Kuno" ze Zbraslavi.

Osová Bítýška a Osová na přelomu století

Roku 1900 byli v obci majitelé pozemků zastoupeni takto: jeden celý lán, 14 pololánů, 28 čtvrtlánů, 19 familíí, 39 domkářů, 2 chalupy a 1 mlýn.

Léta válečná a meziválečná

Po vyhlášení mobilizace v roce 1914 odjelo asi 40 mužů ve věku 18 až 50 let ve čtyřech žebřiňácích na dráhu do Velkého Meziříčí a odtud dále do kasáren a pak na frontu.

Majitele domů v třicátých letecha jejich živnosti či jiná zaměstnání

Podobné seznamy se objevují při sčítání obyvatel a domů např. v roce 1921.

II. světová válka

Částečná mobilizace v květnu 1938 způsobila velké vzrušení, ale ukázalo se, že lid je odhodlán bránit se. Všichni spoléhali na naše opevnění v pohraničí, na naši armádu a spojenecké smlouvy.

Poválečná obnova

Aby bylo zajištěno zásobování obce vodou, snažili

Po roce 1989

Po roce 1989 se situace výrazným způsobem změnila. Změny, které proběhly po Sametové revoluci v celé zemi, se nevyhnuly i naší obci.

Osová

Do roku 1924 Osové (2.pád -Osového,6.pád Osovém). Od roku 1924 Osová.

Fara

Fara je postavena v raně barokním stylu a dochovala si původní dispozici.

Základní škola

První zmínka o zdejší škole činí se r. 1662, kdy nedávno před tím škola nová nákladem kostela hned u hřbitova (na místě nynějším) byla postavena; tenkráte tam chodilo 10 dětí.

Galerie Sýpka

Mezi obcí Osová Bítýška a místní částí Osová leží asi sto metrů od silnice v lesním ostrůvku.

Rekreační zóna Tři Dvory

Rekreační lokalita Tři Dvory je součástí katastrálního území obce Osová Bítýška.

Čistírna odpadních vod (ČOV)

30. 12. 1993 byla v naší obci dána do provozu ČOV.

Sokol

Vážení čtenáři, v samém úvodu této kapitoly si připomeňme, že Sokol na vesnici to není jen cvičení a organizování sportovních akcí, ale jak ví mnozí pamětníci, členové Sokola se aktivně zapojovali do kultury v obci.

Hasiči

Druhá polovina 19. století přinesla značné uvolnění národního života v českých zemích. Pád Bachova absolutismu v srpnu 1895, zapříčiněný porážkou rakouských vojsk v Horní Itálii a vydání tzv. Říjnového diplomu roku 1860 způsobily aktivizaci boje za historická práva jednotlivých zemí habsburské monarchie. Začaly vznikat kulturní a společenské organizace, zakládaly se besedy, čtenářské spolky, kulturní organizace.

Myslivost v Osové Bítýšce

První řádky historie dnešního Mysliveckého sdružení Osová Bítýška byly napsány před více než padesáti lety a tak, bohužel, mnozí z těch, kteří tyto první řádky psali, nejsou již mezi námi.

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG