Historie

Mateřské centrum v Osové Bítýšce?

Letos v únoru to budou tři roky od založení Mateřského centra v Osové Bítýšce. A kupodivu ještě i dnes se mnozí podivují nad tím, proč vůbec založeno bylo.

Úplným počátkem byl samozřejmě můj nástup na mateřskou dovolenou, kdy jsem si uvědomila, že být přistěhovaná (nikoli přivdaná) nemusí být zase až taková výhra. Těch pár lidí, které jsem znala, chodilo pochopitelně do práce a ostatní maminky se snad mezi sebou ani nezdravily, což se mi doufám jenom zdálo. Napadlo mě, že stejně se cítících maminek bude třeba víc. A že určitě bude něco, co máme společného a něco, čím se můžeme obohatit.

A pak jsem udělala několik prvních kroků (překonala negativní pocity - své vlastní i ty z okolí)... a teď už ty kroky děláme alespoň trochu společně.

Největším ohodnocením vší té snahy je, že se neustále naše počty zvyšují. Přicházejí nové maminky, zůstávají ty původní „skalní přívrženkyně", které do Centra dovedly své většinou již druhé dítě. A někdy mám pocit, že prostory družiny nám začínají být poněkud těsné. Alespoň v období bez nemocí, kdy se nás tam sejde kolem dvaceti maminek a stejného počtu dětí.

A tak navzdory všem připomínkám, že v Centru se jenom drbe, nemám pocit, že je to aktivita zbytečná. Maminky se mezi sebou poznaly, navázaly přátelství, něco se naučily a dozvěděly. Děti se trošku osamostatnily, poznaly někoho jiného než jen rodinné příslušníky, sblížily se. A tak pro ně snad nebude nástup do školky takovým traumatem.

A všichni vzájemně se učíme komunikovat, pomáhat, tolerovat, respektovat, vnímat, spolupracovat a organizovat. Pomalu, ale jistě se učíme, že každá z nás opravdu umí něco jiného a vzájemně jsme schopny si to předávat. Není i toto zjištění parádním přínosem Centra? Nejsou i tyto drobné schopnosti přesně to, co jsou pak maminky schopny využít při hledání či návratu do zaměstnání?

Všechny zjištěné schopnosti maminek zúročíme a budeme i nadále rozvíjet při naplňování letošního programu ( pokud nám to nemoci konečně dovolí). Aktivity jsou v něm podobné, některé úplně stejné, od těch minulých se však liší v tom, že se mnohem více zaměřuje na děti, na jejich společné prožívání, na podporu jejich sebevědomí a zdravé soutěživosti i tvořivosti. Chtěly bychom se mnohem víc zapojit do života obce, být pro ni přínosem i po stránce kulturní, zorganizovat akce, které se stanou tradicí.

Doufejme, že se nám to podaří a těch společných kroků bude stále víc.

   

                                                                                                  Lenka Štěpánková

 

 

Co jsou mateřská centra? ( Podle knihy Mateřská centra R. Kolínské)

Mateřská centra vznikají jako klasický případ aktivit občanské společnosti z potřeb a zájmu občanů. Nezáleží na jejich právní subjektivitě, mohou být samostatným občanským sdružením nebo pod záštitou jiné organizace.

 

Mateřské centrum:

 • zřizují většinou matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jejich samosprávě a zajišťují program
 • umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
 • posiluje mateřskou roli ženy
 • pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci, posiluje jejich sebevědomí
 • je založeno na principu rodinné svépomoci
 • poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost
 • je místem, kde jsou vítány děti
 • děti tu nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku i v jiné roli než v domácnosti
 • má neformální charakter
 • pomáhá nalézat nové přátele
 • přispívá k rozvoji občanské společnosti
 • podněcuje zájem o životní prostředí

 

Mateřské centrum nabízí:

Pomoc svépomocí:

 • vzájemné naslouchání
 • výměnu zkušeností
 • dávání a přijímání
 • vzájemnou službu
 • laické poradenství

 

Programy:

Pro matky, rodiče s dětmi nebo celé rodiny

 • tvořivé
 • vzdělávací
 • sportovní
 • jednorázové akce
 • dlouhodobé projekty

 

Integraci:

Otevřenost MC umožňuje společenství „odlišných" a učí toleranci a předchází xenofobii. MC jsou otevřena všem, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením a dalším.

 

Prevenci:

Společenství v MC umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím. V MC se učí rodiny využívat volný čas, proto dochází k prevenci kriminality.

 

 

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG