Novinky leden 2018

masopust-plakat.jpg

 

Hasiči - ohlédnutí za rokem 2017

Další rok nám uběhl rychle jako voda a ocitáme se na počátku nového roku, tentokrát s číslovkou 2018. Někteří bedlivý čtenáři již možná tuší, že pro náš sbor bude tento rok ne zcela dalším obyčejným rokem, ale o tom Vám povíme až za chvíli.

Nyní nám dovolte se ohlédnout za rokem uplynulým. Na počátku roku 2017 se nám podařilo založit družstvo mladých hasičů v počtu 11 dětí. Ty se pravidelně během roku scházely v hasičské zbrojnici, kde si postupně osvojovaly základy požární ochrany a postupně se připravovaly na další rok, kdy by se již měly aktivně účastnit soutěží v požárním útoku v rámci soutěže o Pohár tří okrsků (PTO). V únoru jsme uspořádali 22. Tradiční hasičský ples ve sportovním centru, opět s hojnou účastí místních i přespolních. Poté jsme organizačně zajišťovali cyklistický závod Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš, jež se i navzdory aprílovému datu konání opravdu uskutečnil. V průběhu května a června naše soutěžní družstvo mužů hrdě bojovalo v požárním útoku na okrskových cvičeních soutěže PTO. Na konci prvního prázdninového měsíce jsme pořádali Svatojakubskou pouť, a to jako tradičně v naší režii s taneční zábavou v pátek i sobotu. Po zbytek a v průběhu celého roku jsme se rovněž věnovali údržbě techniky a hasičské zbrojnice, účastnili se setkání historické techniky, různých žehnání a oslav včetně oslav výročí založení sboru, kde se již dostáváme k našemu slíbenému vysvětlení. Nyní již můžeme prozradit, že tento rok i my oslavíme výročí založení našeho sboru, a to úctyhodných 135 let.

Ještě se však na chvíli zastavme u zásahové jednotky sboru, pro kterou byl rok 2017 co do počtu výjezdů opět rokem spíše průměrným. Celkově se jednalo o 14 událostí - 6 různých typů požárů, 4 technické pomoci (odstranění nebezpečných stavů, čištění kanalizace), 2 preventivní činnosti (dozor při pálení čarodějnic a odpalování ohňostroje), 1 planý poplach a 1 taktické prověřovací cvičení v MŠ Březí. Při jednom ze zásahů došlo naneštěstí k poruše motoru zásahového vozidla a byla nutná jeho oprava. Tímto bychom rádi poděkovali starostovi obce a všem dalším osobám, kteří se podíleli na rychlém a bezproblémovém řešení této nepředvídatelné události.

V letošním roce nás čeká spousta plánovaných akcí a událostí, ze kterých můžeme vybrat např. opravu střechy na hasičské zbrojnici, již zmiňované výročí založení sboru a nákup nového dopravního automobilu. Na závěr dovolte, abychom Vám i sobě do nového roku 2018 popřáli hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a neméně i to, abychom naši zásahovou techniku museli co možná nejméně použít při ostrých zásazích u reálných událostí.

 

                                                                                                                            SDH Osová Bítýška

volba-prezidenta.jpg 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY  Osová Bítýška 12.01. - 13.01.2018, I. kolo

Výsledky hlasování:

Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů            :              712

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                                                                                                                   502

Počet odevzdaných úředních obálek                                                                                          502

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                                                        499

 

 1     Mirek Topolánek     14 hlasů 
 2   Michal Horáček     17 hlasů
 3   Pavel Fišer    66 hlasů
 4    Jiří Hynek       4 hlasy
 5     Petr Hannig      3 hlasy
 6    Vratislav Kulhánek        6 hlasů
 7    Miloš Zeman   248 hlasů
 8    Marek Hilšer     61 hlasů 
 9     Jiří Drahoš      80 hlasů

                                    

 trikral-sbirka.jpg                                                        

    

Tříkrálová sbírka  2018 - farnost Osová Bítýška

 

Osová Bítýška    33 305,-
 Záblatí        7 707,-
 Vlkov        11 512,-
 Jáchymov, Osová     4 910,- 
 Skřinářov     12 020,-
 Ořechov     9 642,-
 Ronov       2 966,-

  Celkem                      82 062,-               

                             

                             

    FARNÍ PLES VE VLKOVĚ SE VYDŘIL     

farni-ples-se-ve-vlkove-vydaril.jpg farni-ples-2.jpg    ples-4.jpgaspech-melo-i-pulnocni-prekvapeni.jpg

                           

      

turnaj.jpg8. ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALU O POHÁR STAROSTY OBCE

8. ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty obce" skončil tentokrát triumfem mužstev z osady Osová, která obsadila první tři místa:

1. místo VODÁRNA

2. místo SELIKO

3. místo BOBÍCI

Dobré výkony hráčů všech týmů a bečka piva ve volných chvílích mezi zápasy byly zárukou dobré zábavy všech zúčastněných a výsledek v mnoha případech nebyl to nejdůležitější. Na závěr při společném foto si všichni slíbili „ZA ROK ZNOVU".            Ing. Milan Liška

                           

 

 

musilova.jpgV prosinci loňského roku oslavila paní Musilová 90 roků. Do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.                                                 Josef Mach, starosta

                                               

                                                      

                                                 

                                  

                                          

  

 

koncert.jpgVÁNOČNÍ KONCERT

Dne 7. ledna letošního roku jsme vyslechli v kostele sv. Jakuba v Osové Bítýšce vánoční koncert Telčského smíšeného chrámového pěveckého sboru SANTINI. Sbor se převážně věnuje liturgické a duchovní hudbě. V Telčské farnosti působí od roku 2008, koncertuje také v okolních městech a obcích pod vedením dirigenta Karla Tomka a sbormistryně Anežky Tiché. Program zahájila skladba Gaudete , na závěr sbor spolu s plným kostelem zazpíval  Narodil se Kristus pán. Děkujeme za nádhernou tečku za vánočním obdobím.

                                       

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2018

Poplatek za komunální odpad na rok 2018 :

350,- Kč za osobu

200,- Kč za dítě do 16-ti let

350,- Kč za jeden rekreační objekt (nemovitost, kde nejsou trvale hlášeny osoby)

Poplatek  se platí od 1. 2. 2018 až do 31.5. 2018. Platit můžete na pokladně Obecního úřadu nebo na účet:

 č: 4927751/0100,  VS - číslo popisné

Poplatek za psa na rok 2018:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

Poplatek se platí od 1. 2. 2018 až do 31. 5. 2018. Platit můžete na pokladně Obecního úřadu nebo na účet:

č: 4927751/0100, VS - číslo popisné

 

Poplatek za stočné na rok 2018:

720,- Kč za osobu a rok (2018)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný buď do 30.4. 2018 nebo do 31.10. 2018. Poloviční poplatek-první polovina poplatku je splatná také do 30.4. 2018 a druhá polovina do 31. 10. 2018. Zaplatit můžete na pokladně Obecního úřadu nebo na účet:

č: 4927751/0100, VS - číslo popisné

                                                 

<< zpět

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG