Novinky únor 2018

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018rozpocet-20180001.pdf[ pdf 2.9 MB ]

 

karneval-2018.jpgstatistika0001.jpgtrikralove-podekovani-kolednicia-darci.jpg

 

V roce 2017 proběhly v Osové Bítýšce pouze dvě drobné stavby - vybudování parkoviště u bytových domů a vydláždění uličky od nové lávky přes potok ze Záblatí. V tomto roce jsme se především zaměřili na  přípravu projektů a žádostí o dotaci na stavbu „Opravu střechy hasičské zbrojnice + nové izolace", „Stavbu chodníku od fary na konec obce směr Ruda vedle silnice II/390" a především na přípravu největší  investiční akce pro rok 2018 - 2019, a to je „Demolice stávající sokolovny a příprava výstavby nového zázemí pro fotbal, tenis, včetně klubovny a víceúčelového sálu".

Jak už vyplývá z výše uvedeného, v roce 2018 jsme zahájili demolici sokolovny a připravujeme výběrová řízení na zahájení stavby chodníku od fary, opravu hasičské zbrojnice a výstavbu nového zázemí pro fotbal a tenis. Tyto akce by měly být zahájeny během měsíce května a června. Všechny tyto stavby mají dohromady rozpočtovanou cenu 23 450 000 Kč. Stavba nového zázemí pro sport bude pokračovat i v roce 2019, kdy by v jarních měsících měla být předána do užívání.

V roce 2018 bude zakoupen nový dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška. V současné době se připravuje specifikace pro nákup tohoto automobilu.

                                                                                                                                                                  Josef Mach, starosta

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

o obnově katastrálního operátu novým mapováním

 

Obec Osová Bítýška podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

(katastrální zákon)

 

v y h l a š u j e

 

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (dále

jen „katastrální úřad"), č.j. OO-1/2018-746, že v katastrálním území osová Bítýška - zastavěná část

obce Osová Bítýška bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu").

 

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 01.04.2018 do 30.11.2018.Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.

 

 

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem

a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (§ 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona).

Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může

katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona)

a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků (§ 62 odst. 1 katastrálního zákona). Vlastníci takových

pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.

 

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů,

oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou

vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu

na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit

život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci.

 

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí

nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zákona o zeměměřictví porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

 

Katastrální úřad svolá informativní schůzi ve sportovní hale v Osové Bítýšce. O termínu schůze budete informování místním rozhlasem. Je nutné, aby se alespoň jeden majitel budovy či pozemku jednání zúčastnil.

 

foto-sk.jpg

 

SK Osová Bítýška,

začal nám rok 2018 a přípravy na jarní sezonu jsou v plném proudu. Starší přípravka trénuje každé pondělí a jsou přihlášeni na turnaj Bítešská liga, která se hraje v místní sportovní hale. Turnaj probíhal po 4 soboty a naši nejmenší hráči obsadili 4 místo. V tomto složení:

Starší přípravka

Batelka René, Hradecký Filip

střed

Procházka Adam, Sláma Štěpán, Buršík Josef, Ventruba Tomáš

nahoře

Filouš Roman, Matyáš Mašek, Dolníček David, Kaláb Petr

trenéři

Chylíková Jitka, Hradecký Pavel

Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Kaláb Petr.

 

 

 

zaci.jpgStarší žáci trénují každý čtvrtek a zúčastnili se turnaje ve Žďáře nad Sázavou, který každý rok pořádá pro tuto kategorii OFS .

 Zúčastnilo se 12 mužstev ve dvou skupinách. Podle umístnění ve skupině se hrálo o konečné pořadí. Naši žáci se umístili na krásném 5 místě. Muži se připravují společně, tým A a B dohromady. Schází se 3x týdně a jsou domluvené přátelské zápasy na umělé trávě ve Velkém Meziříčí.  Pro všechny mužstva bude jaro trochu těžké. Z důvodu rekonstrukce hřiště a demolici sokolovny, se budou všechny zápasy hrát venku.  

 

 Mužstvo starších žáků.

 Horní řada zleva:  Petr Urbánek, Lukáš Michal, Lukáš Pecina, Daniel Fila, Daniel Petrucha

 Dolní řada zleva: Jan Štěpánek, Matěj Řezníček, Daniel Bednařík

 Brankář: Aleš Batelka

 Trenéři: Petr Filouš, Antonín Navrátil, Aleš Svoboda

 

<< zpět

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG