Centrum kultury, sportu a zájmových činností

Usnesením zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 3/2019 ze dne 05.06.2019 byla schválena výše pronájmu haly - „Centrum kultury, sportu a zájmových činností",  

Cena za dlouhodobé  pronájmy  haly od 01. 09. 2019:

Nekomerční pronájem haly: 1 hodina 250,-

Komerční pronájem haly do 40 osob: 1 hodina 300,-

Komerční pronájem haly nad 40 osob: 1 hodina 550,-

Storno poplatek hradí nájemce v plné výši.

Při krátkodobém pronájmu haly se k těmto cenám přičítá 21 % DPH

Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto:

místní organizace jsou od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly

ostatní organizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly

pořádání turnajů - 1 hodina 250 Kč + služby spojené s pronájmem haly

Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl roku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané, organizace a spolky. Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). Dlouhodobý pronájem se hradí 1 měsíc předem.

Pronájem haly lze objednat na tel. č. 734 262 520.

Pronájem sportovní haly 2020

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

15:00 - 21:00
VOLNO

15:00 - 21:00
VOLNO

15:00 - 18:00
ČERVEN
ZŠ OB
POMPONY

15:00 - 19:00
VOLNO

15:00 - 21:00
VOLNO

   

18:00 - 21:00
VOLNO

19:00 - 20:00
ČERVEN
ZŠ OB
POMPONY
 
SOBOTA NEDĚLE   AKCE PROBÍHAJÍCÍ O PRÁZDNINÁCH          
08:00 - 21:00
VOLNO
08:00 - 15:00
VOLNO
  24. 07. 2020 (celý den) - TÁBOR
27. 07. - 31. 07. 2020 (08:00 - 11:30) - POMPONY
10. 08. - 14. 08. 2020 (14:00 - 19:00) - POMPONY

VSTUP DO BUDOVY JE POVOLEN POUZE ZA DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

Veškeré akce i turnaje je třeba nahlásit předem. I akce, které se každoročně opakují.

Telefon správce haly - 734 262 520 /Mezlíková, Pohanková/

Aktualizace k 04. 06. 2020