Úřední deska

vyhlaska.pdf[ pdf 260 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - vyv. 12.08.2019

02averejnaavyhlaskaaa4zar.pdf[ pdf 0.7 MB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu

                                  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - vyv. 12.08.2019

143.2.pdf[ pdf 200 KB ] - Zveřejnění záměru obce - vyv. 01.08.2019

inf.-25.7..pdf[ pdf 191 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 17.07.2019

rozp.c.4.pdf[ pdf 461 KB ] - Rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 17.07.2019

fin212m0000000390.pdf[ pdf 451 KB ] schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-2018-osova-bityska.pdf[ pdf 255 KB ] - Schválený závěrečný účet obce - vyv. 10.06.2019

priloha0000000394.pdf[ pdf 1.1 MB ] rozvaha0000000392.pdf[ pdf 79 KB ] vysledovka0000000393.pdf[ pdf 73 KB ] zprava.pdf[ pdf 3.6 MB ]

zk-04-2019-01apozvankaaobce.pdf[ pdf 103 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 7.6.2019

3844a-3913a-4138.pdf[ pdf 354 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemků v k.ú. Osová Bítýška - vyv. 6.6.2019

rozp.-c.-3.pdf[ pdf 415 KB ] - Rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Osová Bítýška - vyv 28.05.2019

inf.-05.06.2019.pdf[ pdf 243 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 28.05.2019

3-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 189 KB ] - Rozpočtové opatření č. 3. 2019 SVK Žďársko - vyv. 27.05.2019

63623-2019adzaprechodneasilniceaii.atr.aiii.atr.aaamkabitess.pdf[ pdf 0.5 MB ]  Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyv. 23.05.2019

fin212m0000000390.pdf[ pdf 451 KB ] navrh-zaverecneho-uctu-obce-2018-osova-bityska.pdf[ pdf 256 KB ] priloha0000000394.pdf[ pdf 1.1 MB ] rozvaha0000000392.pdf[ pdf 79 KB ]

vysledovka0000000393.pdf[ pdf 73 KB ] zprava.pdf[ pdf 3.6 MB ] Návrh závěrečného účtu obce Osová Bítýška - vyv. 20.05.2019

rozp.op.2.pdf[ pdf 354 KB ] - Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 13.05.2019

vh-kveten.pdf[ pdf 215 KB ] zprava-o-prezkoumani-hospodareni.pdf[ pdf 2 MB ] zaverecny-ucet.pdf[ pdf 0.8 MB ] Valná hromada Mikroregion 

    VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO - vyv. 06.05.2019

zk-03-2019-01apozvankaaobce.pdf[ pdf 109 KB ] - Pozvánka na zastupitelstvo Kraje Vysočina - vyv. 06.05.2019

rozpoatova-opatyena-svk-arsko-20192-2019-rozpoatova-opatyena-svk-arsko.pdf[ pdf 202 KB ] - Rozpočtové opatření č. 2. 2019 SVK Žďársko - vyv. 2.5.2019 

58862-2019azemniarozhodnuti-oznameniaoazahajeni-bezajednani.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Oznámení zahájení správního řízení - vyv. 29.04.2019

1824a19-1.pdf[ pdf 1.4 MB ] - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - vyv. 26.4.2019

mf-inf10a12a19.pdf[ pdf 497 KB ] mf-inf15a10a19.pdf[ pdf 497 KB ] - Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

                                                                 - vyv. 25.4.2019

00304013adnea0515a1900885806.pdf[ pdf 66 KB ]  -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro Kraj Vysočina - vyv. 23.4.2019

1-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 152 KB ] - Rozpočtové opatření č. 1. 2019 SVK Žďársko - vyv. 11.04.2019

rozp.-op.1.19.pdf[ pdf 382 KB ] - Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 11.04.2019

1879-18-sp-rozhodnuti-i37-sp-osova-bityska-obchvat.pdf[ pdf 366 KB ] - Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ I/37 Osová Bítýška obchvat

                                - vyvěšeno 09.04.2019

misto-a-doba.pdf[ pdf 234 KB ] - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - vyv. 8.4.2019

84.3-osova.pdf[ pdf 205 KB ] - Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku - vyv. 08.04.2019

18918a2019-mze-16212.pdf[ pdf 210 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyv. 4.4.2019

20190327122159376.pdf[ pdf 200 KB ] 20190327122349746.pdf[ pdf 0.9 MB ] 20190327122742833.pdf[ pdf 1.8 MB ] 20190327122821942.pdf[ pdf 459 KB ]

    Pozvánka a materiály na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - vyv. 4.4.2019

valna-hromada-svk-arsko-19.3.2019schvalene-rozpoaet-svk-arsko-na-vh-19.3.2019.pdf[ pdf 374 KB ] valna-hromada-svk-arsko-19.3.2019usnesena-vh-svk-arsko-19.-3.-2019.pdf[ pdf 0.6 MB ] valna-hromada-svk-arsko-19.3.2019pravodna-dopis--rozpoaet-svk-zr-2019.pdf[ pdf 122 KB ] - Valná hromada Svazu vodovodů

     a kanalizací Žďársko - schválený rozpočet, usnesení z valné hromady - vyv. 01.04.2019

inf.-3.4..pdf[ pdf 257 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška - vyv. 26.03.2019

24633-2019aadostaoapovoleniakavodnimadilum..pdf[ pdf 0.8 MB ] - Veřejná vyhláška Rozhodnutí - vyvěšeno 25.03.2019

sk-podepsana.pdf[ pdf 1.2 MB ] - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 22.03.2019

sdh-podepsana.pdf[ pdf 1.2 MB ] - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 22.03.2019

pocet-clenu.pdf[ pdf 208 KB ] - Volby do EP - stanovení min. počtu členů okrskové volební komise - vyv. 21.03.2019

mecov.xlsx[ xlsx 12 KB ] mekan.xlsx[ xlsx 14 KB ] pecov.xlsx[ xlsx 13 KB ] pekan.xlsx[ xlsx 12 KB ]

stoc.xlsx[ xlsx 21 KB ]  Osová Bítýška - ČOV majetková a provoz. evidence, porovnání položek výpočtu

    ceny   pro  vodné a stočné - vyvěšeno 13.03.2019

zk-02-2019-01apozvankaaobce.pdf[ pdf 109 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 11.03.2019

2430.4-2019.pdf[ pdf 189 KB ] - Zveřejnění záměru obce - pronájem pozemku p.č. 2430/4 v k.ú. Osová Bítýška-

                                   vyvěšeno 05.03.2019

1.-pozvanka-valna-hromada.pdf[ pdf 227 KB ] 2.-zaverecny-ucet-a-hospodazeni-svk-adarsko.pdf[ pdf 1 MB ] 3.-navrh-rozpoctu-na-rok-2019.pdf[ pdf 0.5 MB ] 4.-strednedoby-vyhled-na-roky-2019-2022.pdf[ pdf 343 KB ]

5.-seznam-obci-na-prispevky-rok-2019.pdf[ pdf 386 KB ]  - Materiály na Valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - 01.03.2019

39876-2019aozn.aosovaabityskaaobchvat.pdf[ pdf 0.8 MB ] -  Oznámení o zahájení vodopráv. řízení - VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - vyv.22.02.2019

inf.-27.2..pdf[ pdf 247 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 19.2.2019

rozpoctove-opatreni-10-2018.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 10 SVK Žďársko - vyv. 5.2.2019

rozp.8.pdf[ pdf 1.4 MB ] rozp.op.-9.pdf[ pdf 1.1 MB ] rozp.op.10.pdf[ pdf 402 KB ] - Rozpočtové opatření č. 8/18, 9/18, 

                                   10/18 Obec Osová Bítýška - vyv. 31.01.2019 

22352-2019adzaprechodneanaasilnicichaii.tr.aiii.tr.aaamkavao.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy

                                   provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 23.01.2019

charita-2019.pdf[ pdf 1.4 MB ] -  Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 23.01.2019

zk-29.01.19apozvankaaobce.pdf[ pdf 115 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 18.1.2019

tz-oszbm-provoz-stehovani-a2a.pdf[ pdf 243 KB ] -  Oznámení Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina - vyv. 17.1.2019

7429-2019astavebniarizeni-oznameniaoazahajeni-jednania-aobch.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Oznámení zahájení stavebního řízení I/37 Osová Bítýška obchvat - vyv. 11.1.2019

2023-2024-rozpoctovy-vyhled-schvaleny.xls[ xls 10 KB ]   -  Schválený rozpočtový výhled na rok 2023 - 2024 - vyv. 3.1.2019

2019-rozpocet-schvaleny.xls[ xls 45 KB ]   -  Schválený rozpočet obce na rok 2019 - vyv. 3.1.2019

1879-18-oza-i37-osova-bityska-obchvat.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/37 Osová Bítýška

                                    obchvat - vyv. 20.12.2018

cena-vody-r.-2019-tiskova-zprava.pdf[ pdf 435 KB ] -  Cena vody - tisková zpráva - vyv. 20.12.2018

oznameni-o-vyveseni-rozpoctoveho-provizoria-na-r.-2019.pdf[ pdf 127 KB ] -  Oznámení o vyvěšení rozpočtového provizoria na rok 2019 SVK Žďársko

                                   vyv. 17.12.2018

rozp.-opatreni-7.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 7/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 17.12.2018

rozpoctove-provizorium-svk-adarsko-na-1.q-r.-2019.pdf[ pdf 149 KB ] -  Rozpočtové provizorium SVK Žďársko - vyv. 17.12.2018

rozpoctove-opatreni-9-10-2018.pdf[ pdf 442 KB ]  - Rozpočtové opatření č. 9 a 10 SVK Žďársko - vyv. 17.12.2018

inf.-19.12.2018.pdf[ pdf 329 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 12.12.2018

2019-rozpocet-navrha.xls[ xls 46 KB ] -    Návrh rozpočtu na rok 2019 fin212m0000000379.pdf[ pdf 440 KB ] - výkaz FIN za období 1-10/18

2023-2024-rozpoctovy-vyhled.xls[ xls 10 KB ] -    Rozpočtový výhled na rok 2023 - 2024  vyvěšeno 03.12.2018

11.12.-kraj-zastu..pdf[ pdf 115 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 30.11.2018

rozpoctove-opatreni-8-2018.pdf[ pdf 361 KB ] - Rozpočtové opatření č. 8 SVK Žďársko - vyv. 30.11.2018

www.-plakat.pdf[ pdf 442 KB ] - Zveřejnění projektu "ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ" - vyv. 19.11.2018 

inf.13.11..pdf[ pdf 226 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 13.11.2018

rozp.op.6.pdf[ pdf 410 KB ] - Rozpočtové opatření č. 6/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 8.11.2018

pozvankaa-vh-dne-22.11.2018.pdf[ pdf 174 KB ] navrh-rozpoctu-na-rok-2019.pdf[ pdf 80 KB ] - Valná hromada Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

                                                               - vyv. 05.11.2018

rozpoctove-opatreni-7-2018.pdf[ pdf 239 KB ] - Rozpočtové opatření č. 7 SVK Žďársko - vyv. 02.11.2018

rozpoctove-opatreni-6-2018.pdf[ pdf 224 KB ] - Rozpočtové opatření č. 6 SVK Žďársko - vyv. 26.10.2018

ustavujici-info.pdf[ pdf 270 KB ] - Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška - vyv. 22.10.2018

rozp.op.-5.pdf[ pdf 423 KB ] - Rozpočtové opatření č. 5/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 18.10.2018

2018aclanek-suchoais.pdf[ pdf 0.7 MB ] - Tisková zpráva - Vodárenské akciové společnosti - vyv. 08.10.2018

zk-06-2018-01apozvankaaobce-9.10..pdf[ pdf 74 KB ] -   Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 27.09.2018

rozp.upravy-c.-40001.pdf[ pdf 0.9 MB ] - Rozpočtové opatření č. 4/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 11.09.2018

vyberove-rizeni.pdf[ pdf 276 KB ] - Výběrové řízení na pozici pokladní - vyv. 10.09.2018

inf.-zastupitelstvo-14.9.20180001.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 04.09.2018

rozpoctove-opatreni-5-2018.pdf[ pdf 58 KB ] -  Rozpočtové opatření č. 5 SVK Žďársko - vyv. 31.08.2018

zk-05-2018-01apozvankaaobce.pdf[ pdf 132 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 31.08.2018

oznameni-o-dobe-a-mistu0001.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Oznámení o době a místě konání voleb - vyv. 21.08. 2018

v.o.2018.pdf[ pdf 461 KB ] - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - vyv. 21.08.2018

70216-2018adzauzavirkaa602aruda-kreptovastanoveniaprechodnea.pdf[ pdf 412 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

                                  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - vyv.9.8.2018

rozp.opatreni-c.30001.pdf[ pdf 0.7 MB ] - Rozpočtové opatření č. 3/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 11.07.2018

schvaleny-zaverecny-ucet-obce-.pdf[ pdf 239 KB ] - Schválený závěrečný účet - vyv. 09.07.2018

zprava-prezkoumani--2017aosova-bityska.pdf[ pdf 481 KB ] vysledovka0000000345.pdf[ pdf 71 KB ] rozvaha0000000342.pdf[ pdf 78 KB ]

priloha0000000343.pdf[ pdf 1.2 MB ] fin0001.pdf[ pdf 15.7 MB ]

rozpoctove-opatreni-4-2018.pdf[ pdf 321 KB ] -  Rozpočtové opatření č. 4 SVK Žďársko - vyv. 03.07.2018

61864-2018adzaprechodnea-auzavirkyaii390aruda-kreptovastanov.pdf[ pdf 411 KB ] dzauzavirkya390a602akreptov.pdf[ pdf 4.7 MB ] VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

     Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyv. 03.07.2018

verejnaavyhlaskaaa4zuraobce.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad

                                   územního rozvoje Kraje Vysočina - vyv. 29.06.2018

60110-2018adzaprechodneanaasil.aii390aosovaabityskaastavbaac.pdf[ pdf 417 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  - stanovení přechodné úpravy provozu-vyv. 27.06.2018

rozp.-optr.20001.pdf[ pdf 0.7 MB ] - Rozpočtové opatření č. 2/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 13.6.2018

inf.20.6.2018.pdf[ pdf 280 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Osová Bítýška - vyv. 13.6.2018

zk-04-2018-01apozvankaaobce-19.6..pdf[ pdf 114 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 08.06.2018

   Návrh závěrečného účtu Obce Osová Bítýška - vyv. 31.05.2018:

fin0001.pdf[ pdf 15.7 MB ] navrh-zaverec.-uctu0001.pdf[ pdf 3.1 MB ] priloha0000000343.pdf[ pdf 1.2 MB ] rozvaha0000000342.pdf[ pdf 78 KB ]

vysledovka0000000345.pdf[ pdf 71 KB ]    zprava-prezkoumani--2017aosova-bityska.pdf[ pdf 481 KB ]

44599-2018adzaprechodneanaasil.aii.aaaiii.atraaamkavasaa.s.a.pdf[ pdf 416 KB ] - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

                                - vyv. 30.05.2018

rozpoctove-opatreni-3-2018.pdf[ pdf 189 KB ] -  Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko - vyv. 28.5.2018

poverenec0001.pdf[ pdf 445 KB ] -  Oznámení - pověřenec na ochranu osobních údajů obce - vyv. 23.5.2018

roup.-opatreni-c.-10001.pdf[ pdf 0.8 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obec Osová Bítýška - vyv. 14.5.2018

clenove-zastupitelstva0001.pdf[ pdf 411 KB ] -  Stanovení počtu členů zastupitelstva - vyv. 9.5.2018

zk-15.5.2018.pdf[ pdf 117 KB ] - Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 4.5.2018

rozpoatova-opatyena-svk-arsko-r.-2018rozpoatova-opatyena-2-2018.pdf[ pdf 175 KB ] rozpoatova-opatyena-svk-arsko-r.-2018rozpoatova-opatyena-1-2018.pdf[ pdf 222 KB ] - rozpočtové opatření č. 1 a 2 SVK Žďársko - vyv. 4.5.2018

verejna-vyhlaska-rozhodnuti.pdf[ pdf 208 KB ] - Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - 30.04.2018

1715a18-1.pdf[ pdf 438 KB ] - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu

                                  ceny pro vodné a stočné - vyv. 30.04.2018

schvaleny-zav.-ucet-a-hospodareni-2017.pdf[ pdf 0.9 MB ] - Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko - vyv. 23.04.2018

schvaleny-sprednedovy-vyhled-2019-2022.pdf[ pdf 338 KB ] - Schválený střednědobý výhled 2019 - 2022 SVK Žďársko - vyv. 23.04.2018

schvaleny-rozpocet-na-rok-2018.pdf[ pdf 364 KB ] - Schválený rozpočet na rok 2018 SVK Žďársko - vyv. 23.04.2018

00304013adnea0515a1800852504.pdf[ pdf 66 KB ] - Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Kraj Vysočina - vyv. 23.4.2018

inf.25.4..pdf[ pdf 284 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 18.4.2018

rozpoctove-opatreni-1-2018.pdf[ pdf 222 KB ] - rozpočtové opatření č. 1 SVK Žďársko - vyv. 9.4.2018

operat0001.pdf[ pdf 1 MB ] - OZNÁMENÍ - zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu

                               budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - vyv. 28.3.2018

verejna-vyhlaska-v.pdf[ pdf 208 KB ]  - Veřejná vyhláška - vyvěšeno 26.03.2018

zk-02-2018-01apozvankaaobce-27.3..pdf[ pdf 122 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 16.03.2018

4190.1.pdf[ pdf 295 KB ] 4191.pdf[ pdf 212 KB ] 3710a3803a3805a4099.pdf[ pdf 306 KB ] 3529a3530a3492.pdf[ pdf 185 KB ] pk-31.1.pdf[ pdf 204 KB ] - Zveřejnění záměrů prodeje obecních pozemků - vyv. 15.03.2018

046hofmanova.pdf[ pdf 115 KB ] - Usnesení ve věci pozůstalosti- vyv. 12.03.2018

inf.14.3.2018.pdf[ pdf 283 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyvěšeno 07.03.2018

podklady-valna-hromada-20185.navrh-rozpoatu-na-rok-2018.pdf[ pdf 452 KB ] podklady-valna-hromada-20183.zavareane-aet-a-hospodayena-svk-arsko.pdf[ pdf 0.9 MB ] podklady-valna-hromada-2018investice-2017.pdf[ pdf 1.4 MB ] podklady-valna-hromada-20188.stanovy-svk-zr-nova-znana.pdf[ pdf 0.8 MB ] podklady-valna-hromada-20186.styednadobe-vehled-na-rok-2019-2022.pdf[ pdf 328 KB ] podklady-valna-hromada-20187.seznam-obca-na-pyaspavky-2018.pdf[ pdf 386 KB ] podklady-valna-hromada-20184.audit-zprava-o-vesledku-pyezk.-hospodayena.pdf[ pdf 1.9 MB ] pozvanka-na-vh-svk-adarsko-28.3.2018-hotel-jehla.pdf[ pdf 242 KB ]  podklady-valna-hromada-20184.seznam-doklada.pdf[ pdf 0.5 MB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-penana-toky.pdf[ pdf 376 KB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-pro-hodnocena-plnana-rozpoatu.pdf[ pdf 2.8 MB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-zisku-a-ztraty.pdf[ pdf 0.9 MB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-rozvaha.pdf[ pdf 1.2 MB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-o-zmanach-vlastnaho-kapitalu.pdf[ pdf 308 KB ] podklady-valna-hromada-2018vekaz-pyaloha.pdf[ pdf 3.1 MB ] Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - materiály na valnou hromadu - vyv. 05.03.2018 -

místo konání Valné hromady - HOTEL JEHLA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

charita0003.pdf[ pdf 2.5 MB ] - Zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy - vyv. 02.03.2018

osova-bityska-2018.xlsx[ xlsx 15 KB ]-AKTUALIZOVANÁ TABULKA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

           Podrobné informace najdete na : http://www.uzsvm.cz/ v sekci "Nabídka majetku" v části

           "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci" - vyv. 02.03.2018

vs-sk0001.pdf[ pdf 2.2 MB ] -  Zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy - vyv. 12.02.2018

vs-sdh0001.pdf[ pdf 2.2 MB ] -  Zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy - vyv. 12.02.2018

rozp.op.100001.pdf[ pdf 4.8 MB ] rozp.op.110001.pdf[ pdf 0.7 MB ] rozp.op.120001.pdf[ pdf 1.5 MB ] rozp.op.-130001.pdf[ pdf 0.6 MB ]

    Rozpočtové opatření č. 10,11,12,13 Obec Osová Bítýška - vyv. 12.02.2018

daa-z-prijmu-2018-tz.pdf[ pdf 350 KB ] letak-dpafuprokvacisla-uctu.pdf[ pdf 342 KB ] letak-dpafuprokvazpusob-podani.pdf[ pdf 164 KB ] - informace Finančního správy

                                   vyvěšeno 9.2.2018

2430.4-2018.pdf[ pdf 189 KB ] - Zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku - p.č. 2430/4 v k.ú. Osová

                                  Bítýška - vyvěšeno 06.02.2018

pozvanka01aobce-6.2..pdf[ pdf 109 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 29.1.2018

rozpoctove-opatreni-10-2017.pdf[ pdf 106 KB ] - Rozpočtové opatření č. 10 SVK Žďársko - vyv. 26.1.2018

obnova-katastral-operatu0001.pdf[ pdf 0.9 MB ] - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - 24.1.2018

4306-2018astavebniarizeni-oznameniaoazahajeni-jednania-apoln.pdf[ pdf 430 KB ] - Oznámení o zahájení stavebního řízení - vyvěšeno 18.01.2018

ii.-kolo0001.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo - vyv. 16.1.2018

drazebni-vyhlaska.pdf[ pdf 210 KB ] - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - vyvěšeno 15.01.2018usneseni.pdf[ pdf 188 KB ] Usnesení

                                  o zrušení dražebního jednání - vyv. 14.2.2018

2691-2018adzaprechodneanaasil.aii.aaaiii.atr.aaamkavaorpavel.pdf[ pdf 411 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy

                                   provozu na pozemní komunikaci - vyv. 15.01.2018

drazebniavyhlaskaaelektronickaa2013.pdf[ pdf 468 KB ] - Dražební vyhláška - vyv. 11.01.2018

smena-krovi-2.pdf[ pdf 189 KB ] - Zveřejnění záměru obce - směna k.ú. Křoví - vyv. 10.01.2018

2018-rozpocet-schvalenya-.xls[ xls 82 KB ]  -  Schválený rozpočet Obce Osová Bítýška na rok 2018 - vyv. 02.01.2018

cup1576-ex-914816-207adtr20171219a1126932996527207722.pdf[ pdf 237 KB ] - Veřejná dražební vyhláška - vyv. 21.12.2017

oznameni-o-dobe-a-miste-i.-kolo.pdf[ pdf 119 KB ] - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - vyv. 20.12.2017

1.-zasedani-pozvanka.pdf[ pdf 236 KB ] - Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise - vyv. 18.12.2017

oznameni-o-rozpoctovem-provizoriu-2018.pdf[ pdf 29 KB ]  - Oznámení o rozpočtovém provizoriu SVK Žďársko - vyv. 18.12.2017

rozpoctove-provizorium-svk-adarsko-na-r.-2018.pdf[ pdf 32 KB ] -  Rozpočtové provizorium SVK Žďársko - vyv. 18.12.2017

rozpoctova-opatreni-9.-a-10.-2017.pdf[ pdf 80 KB ] -  Rozpočtové opatření č. 9 a 10 SVK Žďársko - vyv. 18.12.2017

tz-platba-dane-z-nemovitych-veci-jednoduse-pres-sipo-nebo-na-zaklade-udaju-zaslanych-e-mailem.pdf[ pdf 425 KB ] - Informace Finančního úřadu - vyv. 18.12.2017

inf.-21.12.2017.pdf[ pdf 285 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Osová Bítýška - vyv. 13.12.2017

rozpoctove-opatreni-c.-90001.pdf[ pdf 0.9 MB ] - Rozpočtové opatření č. 9 Obec Osová Bítýška - vyv. 13.12.2017

2018-rozpocet-navrha-.xls[ xls 83 KB ] fin212m0000000329.pdf[ pdf 442 KB ] - Návrh rozpočtu na rok 2018, výkaz FIN za období 09/2017

                                                              - vyvěšeno 06.12.2017

rozpoctove-opatreni-8-2017-svk.pdf[ pdf 88 KB ]  -  Rozpočtové opatření č. 8 SVK Žďársko - vyv. 04.12.2017

pozvanka07aobce-12.12..pdf[ pdf 100 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyvěšeno 04.12.2017

volebni-okrsky2018.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - vyvěšeno 27.11.2017

57212589010a746aor4512017aor121.pdf[ pdf 5.6 MB ] - Rozhodnutí o změně průběhu katastrální hranice - vyvěšeno 22.11.2017

sk-pozvanka0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Valná hromada SK Osová Bítýška z.s. - vyvěšeno 15.11.2017

dopis-obcim-svk-adarsko.pdf[ pdf 170 KB ] - Oznámení Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko - vyvěšeno 15.11.2017

volby0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Volba prezidenta ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební

                                  komise - vyvěšeno 13.11.2017

2501-o.b..pdf[ pdf 201 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej části pozemku p.č. 2501 v k.ú. Osová

                                  Bítýška - vyvěšeno 13.11.2017

205.12-o.b..pdf[ pdf 196 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemku p.č. 205/12 v k.ú. Osová Bítýška

                                - vyvěšeno 13.11.2017

rozpoctove-opatreni-c.-80001.pdf[ pdf 1.4 MB ] - Rozpočtové opatření č. 8 Obec Osová Bítýška - vyvěšeno 13.11.2017

8279-2017aoznameniaoapodanianavrhuanaaumisteniastavbya-avere.pdf[ pdf 464 KB ] - Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - vyv. 10.11.2017

66595a2017-mze-16212.pdf[ pdf 274 KB ] - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství

                                  vyvěšeno 08.11.2017

42193-2017adzapr.auzaasil.aii390aosovaabityska-a602akreptov.pdf[ pdf 410 KB ] dzauzaa-aii-390aosovaabityskaa-akrizaii-602.pdf[ pdf 0.7 MB ] Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

                                  Stanovení přechodné úpravy provozu - vyv. 06.11.2017

inf.-8.11.20170001.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 1.11.2017

rozpoctove-opatreni-7-2017.pdf[ pdf 59 KB ]  -  Rozpočtové opatření č. 7 SVK Žďársko - vyv. 31.10.2017

55850923010a746aor4512017aor132.pdf[ pdf 154 KB ] - Stanovisko k návrhu změny hranice katastrálních území - vyv. 30.10.2017

pozvankaa-vh-listopad--2017.doc[ doc 71 KB ] navrharozpoctuaroka2018-a3a.doc[ doc 82 KB ] Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko - pozvánka, rozpočet

informace-o-zverejaovanych-dokumentech-svazku-obci-mikroregion-velkomeziricsko-2.pdf[ pdf 183 KB ] informace-o-zverejaovanych-dokumentech-svazku-obci-mikroregion-velkomeziricsko.pdf[ pdf 183 KB ] Informace Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

rozp.-opatreni-c.-70001.pdf[ pdf 0.8 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 7 Obec Osová Bítýška - vyv. 12.10.2017

smena-krovi.pdf[ pdf 157 KB ] -  Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Křoví - vyv. 04.10.2017

osova-49.3.pdf[ pdf 220 KB ] - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 49/3 v k.ú. Osová vyv. 04.10.2017

obch..pdf[ pdf 165 KB ] - Zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 3758, 3759, 3786, 3791, 3900, 3947,

                                   3960, 4067, 4070, 4081 v k.ú. Osová Bítýška - vyv. 03.10.2017

122.1a.2.pdf[ pdf 158 KB ] -  Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p.č. 122/1, 122/2 v k.ú. Osová

                                    Bítýška - vyv. 03.10.2017

c.p.-23.pdf[ pdf 158 KB ] -  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - č.p. 23 - vyv. 03.10.2017

rozpoctove-opatreni-6-2017.pdf[ pdf 65 KB ]  -  Rozpočtové opatření č. 6 SVK Žďársko - vyv. 03.10.2017

inf.27.9.2017.pdf[ pdf 285 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyvěšeno 20.09.2017

55197a2017-mze-16212.pdf[ pdf 223 KB ] -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy - vyvěšeno 14.9.2017

doba-voleb0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Oznámení o době a místě konání voleb - vyvěšeno 14.09.2017

rozpoctove-opatreni-c.-60001.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 6 Obec Osová Bítýška - vyvěšeno 13.09.2017

rozpoctove-opatreni-c.50001.pdf[ pdf 1.4 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 5 Obec Osová Bítýška - vyvěšeno 13.09.2017

rozpoctove-opatreni-5-2017.pdf[ pdf 54 KB ]  -  Rozpočtové opatření č. 5 SVK Žďársko - vyvěšeno 31.08.2017

pozvanka-zari.pdf[ pdf 107 KB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyvěšeno 31.08.2017

zapisovatel-2017.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - vyvěšeno 31.08.2017

okrsky-2017.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Informace o počtu a sídle volebních okrsků - vyvěšeno 31.08.2017

pocet-clenu-2017.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Volby 2017 - stanovení počtu členů volební komise - vyvěšeno 18.08.2017

880-17-oop-uzavirka-osova-bityska-ii.etapa--i-37.pdf[ pdf 198 KB ] -   Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné

                                     úpravy provozu - vyvěšeno 16.08.2017

32054-2017adzpr.asil.aii390aosovaabityskaa...auzavirkaai.pdf[ pdf 444 KB ] dzapr.adio-etapaaii-objizdnaatrasa-ia37aosovaabityskaprutah.pdf[ pdf 1.8 MB ] dzpr.aii-390auzaaii-ia37aosovaabityskaaprutah.pdf[ pdf 1.8 MB ] - Uzavírka silnice Osová Bítýška

                                     I/37 - vyvěšeno 16.08.2017

189.1.pdf[ pdf 370 KB ] -  Zveřejnění záměru obce - prodej pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Osová Bítýška

                                   vyvěšeno 04.08.2017

cup1576-ex-914816-126adtr20170731a8600175360867782659.pdf[ pdf 202 KB ] -  Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - vyv. 2.8.2017

28959-2017adoporuceniavodopravnimauradumazeastranyapovodiamo.pdf[ pdf 387 KB ] -  Informace a doporučení obcím - SUCHO - vyvěšeno 28.7.2017

4374-2017a-arozhodnutiaoaprodlouzeniaplatnostiauz.aroz..pdf[ pdf 0.6 MB ] -   Rozhodnutí - I/37 Osová Bítýška - obchvat - vyvěšeno 28.07.2017

rozpoctove-opatreni-c.-40001.pdf[ pdf 0.8 MB ] -   Rozpočtové opatření č. 4 - Obec Osová Bítýška - vyvěšeno 18.7.2017

drazebni-vyhlaska-nv-opakovana-elektronicka-drazba-2017-07-11-21-48-07.pdf[ pdf 424 KB ] -   Usnesení o opakované dražbě - vyvěšeno 12.07.2017

720-17-oop-uplna-a-castecna-uzavirka-osova-bityska-i-37.pdf[ pdf 196 KB ] 720-17-etapa-i-ia37-osova-bityskaa-prutah.pdf[ pdf 2.7 MB ] 720-17-objizdna-trasa-ia37-osova-bityskaa-prutah.pdf[ pdf 1.9 MB ] - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

     opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu "I/37 Osová Bítýška, průtah"

     - vyvěšeno 29.06.2017

rozpoctove-opatreni-4-2017.pdf[ pdf 61 KB ]   -  Rozpočtové opatření č. 4 SVK Žďársko - vyvěšeno 23.6.2017

21.6.2017.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyvěšeno 21.6.2017

rozp.-opatreni0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 3 - Obec Osová Bítýška - vyvěšeno 21.6.2017

4538-2017azahajeniauz.arizenia-aprodlouzeniaplatnosti.pdf[ pdf 0.7 MB ] -  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního

                                       rozhodnutí - vyvěšeno 19.6.2017

1148.2a-1149.2.pdf[ pdf 260 KB ] -  Zveřejnění záměru obce - prodej pozemku p.č. 1148/2 a 1149/2 k.ú. Vlkov

                                        vyvěšeno 13.6.2017

pozvanka04aobce-20.6..pdf[ pdf 95 KB ]   -  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - vyv. 13.6.2017

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni0001.pdf[ pdf 4.7 MB ] -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška - vyv. 8.6.2017

fin212m0000000291.pdf[ pdf 441 KB ] - FIN 212M - vyv. 8.6.2017

priloha0000000296.pdf[ pdf 1.2 MB ] -  Příloha - vyv. 8.6.2017

rozvaha0000000293.pdf[ pdf 78 KB ] -    Rozvaha - vyv. 8.6.2017

vysledovka0000000294.pdf[ pdf 71 KB ] -   Výsledovka - vyv. 8.6.2017

schvaleny-zaverecny-ucet0001.pdf[ pdf 2.7 MB ] - Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 - vyvěšeno 8.6.2017

130a131-2017.pdf[ pdf 159 KB ]  - Zveřejnění záměru obce - pronájem nebytových prostor č.p. 130, 131

                                      vyvěšeno 06.06.2017

pozvankaa-vh-cerven-2017.doc[ doc 70 KB ] zprava-o-vysledku-prezkoumani-hosp.-za-rok-2016a-rozp.vyhled-do-r.2022.pdf[ pdf 1.9 MB ] r.2016a-zav.ucet-a-vykazy.pdf[ pdf 9.3 MB ] mr-vmb-inventura-2016.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Mikroregion

     Velkomeziříčsko-Bítešsko - pozvánka na valnou hromadu, Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný

     účet za rok 2016, zpráva o provedení inventarizace - vyvěšeno 01.06.2017

13944-2017auzemniarozhodnutiaoaumisteniastavbyaupravena.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Územní rozhodnutí - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonstrukce traťového úseku Vlkov

                                      u Tišnova - Křižanov (mimo) - vyvěšeno 01.06.2017¨

30.60.pdf[ pdf 300 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemku p.č. 30/60 v k.ú. Osová Bítýška

                                   vyv. 1.6.2017

rozpoatova-opatyena-svk-zr-r.-2017rozpoatova-opatyena-3-2017.pdf[ pdf 48 KB ] -   Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko - vyvěšeno 25.5.2017

2430.4-2017.pdf[ pdf 189 KB ] - Zveřejnění záměru obce - pronájem pozemku - vyv. 12.05.2017

rozp.-opatreni-c.20001.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Rozpočtové opatření č. 2 - Obec Osová Bítýška - vyv. 12.05.2017

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni0001.pdf[ pdf 4.7 MB ] - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška - vyv. 12.05.2017

navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-20160001.pdf[ pdf 2.7 MB ] - Návrh závěrečného účtu obce Osová Bítýška za rok 2016 - vyv. 12.05.2017

fin212m0000000291.pdf[ pdf 441 KB ] - FIN 212M - vyv. 12.05.2017

priloha0000000296.pdf[ pdf 1.2 MB ] - Příloha - vyv. 12.05.2017

rozvaha0000000293.pdf[ pdf 78 KB ] -  Rozvaha - vyv. 12.05.2017

vysledovka0000000294.pdf[ pdf 71 KB ] - Výsledovka - vyv. 12.05.2017

rozpoctove-opatreni-2-2017.pdf[ pdf 47 KB ] -  Rozpočtové opatření č. 2 - SVK Žďársko - vyvěšeno 28.4.2017 

svk-zr.pdf[ pdf 0.7 MB ] - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů

                                      pro vodné a stočné pro rok 2016 - vyvěšeno 28.4.2017

pozvanka03aobce-9.5.2017.pdf[ pdf 100 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstvo kraje - vyvěšeno 28.4.2017

p.c.-3425.pdf[ pdf 251 KB ] - Zveřejnění záměru obce - propachtování pozemku - vyvěšeno 26.04.2017

17602-2017azemniarozhodnuti-oznameniaoazahajeni-bezajednani.pdf[ pdf 490 KB ] - Oznámení - zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška - vyv. 25.4.2017

p.c.-119.pdf[ pdf 370 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemku p.č. st. 119 - vyvěšeno 25.4.2017

p.c.-4212.pdf[ pdf 246 KB ] - Zveřejnění záměru obce - pronájem části pozemku - vyvěšeno 24.4.2017

mf-inf10a10a4ak.pdf[ pdf 145 KB ] mf-inf15a8.pdf[ pdf 119 KB ] - Finanční úřad - informační letáky - vyvěšeno 24.4.2017

00304013adnea0515a1700833209.pdf[ pdf 65 KB ]  - Veřejná vyhláška- Finanční úřad pro Kraj Vysočina - vyv. 21.04.2017

valna-hromada-30.-3.-2017usnesena-vh-30.3.2017.pdf[ pdf 78 KB ] valna-hromada-30.-3.-2017rozpoatova-opatyena-1-2017.pdf[ pdf 36 KB ] valna-hromada-30.-3.-2017rozpoaet-na-r.-2017.pdf[ pdf 83 KB ] valna-hromada-30.-3.-2017styednadobe-vehled.pdf[ pdf 57 KB ] - schválené

      materiály z valné hromady SVK Žďársko ze dne 30.03.2017 - vyvěšeno 19.4.2017

15104-2017adzaprech.avasaa.s.a-abitesskoa2017.pdf[ pdf 459 KB ] -  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - vyv. 12.4.2017

rozpoctove-opatreni0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  rozpočtové opatření č.1 - Obec Osová Bítýška - vyvěšeno - 12.04.2017

vyhlaseni-konkursu-a3a.pdf[ pdf 124 KB ] -  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky - vyvěšeno 12.4.2017

vp-charita0001.pdf[ pdf 2.3 MB ] -  Zveřejnění "Veřejnoprávní smlouva"- vyvěšeno 06.04.2017

vp-hasici0001.pdf[ pdf 2.2 MB ] -  Zveřejnění "Veřejnoprávní smlouva" - vyvěšeno 31.03.2017 

vp-sk0001.pdf[ pdf 2.4 MB ] -  Zveřejnění "Veřejnoprávní smlouva" - vyvěšeno 31.03.2017

k.u.aosova.pdf[ pdf 0.6 MB ] -  Oznámení o zamýšleném převodu - Statní pozemkový úřad - vyv. 28.3.2017

osova-511.pdf[ pdf 357 KB ] -   Zveřejnění záměru obce - prodej části pozemku p.č. KN 511 v k.ú. Osová -

                                        vyvěšeno 17.3.2017

28.3.2017.pdf[ pdf 99 KB ]   -   Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje - vyvěšeno 17.3.2017

2205-2017aoznameniaoauzavreniavpsa-arod.adum.pdf[ pdf 399 KB ]  -  Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - vyv. 16.3.2017

10298-2017adzaprech.aksasva2017anaasil.aii.aaaiii.atr.aaana.pdf[ pdf 458 KB ] -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Stanovení přechodné úpravy

                                        provozu na pozemní komunikaci - vyvěšeno 9.03.2017

2017-rozpocet-navrha-.xls[ xls 81 KB ] -    Návrh rozpočtu na rok 2017 - vyvěšeno 28.11.2016

tiskova-zprava-2017.pdf[ pdf 184 KB ] kalkulace-vas-2017.pdf[ pdf 68 KB ] - TISKOVÁ ZPRÁVA (vodné, stočné) - vyvěšeno 25.11.2016

zamer0001.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení zámě

24.3a-24.4.pdf[ pdf 243 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemků - vyvěšeno 03.10.2016

32850-2016aoznameniaoaprojednaniazpravyaoauplataovaniapaoso.pdf[ pdf 421 KB ] - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Osová Bítýška 

                                      vyvěšeno 17.8.2016                                                                  

sk0001.pdf[ pdf 2.5 MB ] - Zveřejnění "Veřejnoprávní smlouva" - vyvěšeno 13.5.2016

charita0001.pdf[ pdf 2.3 MB ]- Zveřejnění  "Veřejnoprávní smlouva"  - vyvěšeno 02.05.2016

verejnopravni-smlouva-charita0001.pdf[ pdf 2.3 MB ] - Zveřejnění "Veřejnoprávní smlouvy" - vyvěšeno 12.10.2015

osova-bityska.xlsx[ xlsx 17 KB ] TABULKA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

           Podrobné informace najdete na : http://www.uzsvm.cz/ v sekci "Nabídka majetku" v části

           "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci" - vyv. 14.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG