Úřední deska

rozp.upr.-7.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Rozpočtové opatření č. 7/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 17.10.2019

inf.-23.10..pdf[ pdf 287 KB ] - Pozvánka na zastupitelstvo obce Osová Bítýška - vyv. 15.10.2019

6-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 351 KB ] - Rozpočtové opatření č. 6.2019 SVK Žďársko - vyv. 02.10.2019

1958.11a-st.299.pdf[ pdf 233 KB ] - Zveřejnění pronájmu pozemků v k.ú. Osová Bítýška - vyv. 02.10.2019

fotbal.-a-tenis.-areal.pdf[ pdf 241 KB ] - Zveřejnění pronájmu nebytových prostor - vyv. 24.09.2019

rybnik.pdf[ pdf 222 KB ]  - Zveřejnění záměru obce prodej části p.č. 3155 k.ú. Osová Bítýška - vyv. 23.09.2019

rozp.upr.6.pdf[ pdf 0.6 MB ] - Rozpočtové opatření č. 6/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 16.09.2019

inf.18.9.2019.pdf[ pdf 319 KB ] - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - vyv. 10.09.2019

vzor-ca16averejna-vyhlaska-rozhodnuti.pdf[ pdf 318 KB ] VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - vyv. 9.9.2019

4-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 199 KB ] 5-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 316 KB ] Rozpočtové opatření č. 4.2019 a 5.2019 SVK Žďársko

                                           - vyvěšeno 04.09.2019

41508a2019-mze-16212.pdf[ pdf 195 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyv. 02.09.2019

zk-10.09.2019.pdf[ pdf 108 KB ] - Pozvánka na zastupitelstvo Kraje Vysočina - vyv. 02.09.2019

rozp.opatr.-5.pdf[ pdf 0.7 MB ] - Rozpočtové opatření č. 5/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 29.08.2019

verejna-vyhlaska-vyzva.pdf[ pdf 320 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva - vyv. 29.08.2019

policie.pdf[ pdf 382 KB ] - Oznámení Města Velké Meziříčí - vyv. 21.8.2019

e.on-26.9..pdf[ pdf 359 KB ] - Osová - oznámení o přerušení dodávky el. energie - vyv. 21.8.2019

vyhlaska.pdf[ pdf 260 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - vyv. 12.08.2019

02averejnaavyhlaskaaa4zar.pdf[ pdf 0.7 MB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu

                                  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - vyv. 12.08.2019

143.2.pdf[ pdf 200 KB ] - Zveřejnění záměru obce - vyv. 01.08.2019

rozp.c.4.pdf[ pdf 461 KB ] - Rozpočtové opatření č. 4/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 17.07.2019

fin212m0000000390.pdf[ pdf 451 KB ] schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-2018-osova-bityska.pdf[ pdf 255 KB ] - Schválený závěrečný účet obce - vyv. 10.06.2019

priloha0000000394.pdf[ pdf 1.1 MB ] rozvaha0000000392.pdf[ pdf 79 KB ] vysledovka0000000393.pdf[ pdf 73 KB ] zprava.pdf[ pdf 3.6 MB ]

3844a-3913a-4138.pdf[ pdf 354 KB ] - Zveřejnění záměru obce - prodej pozemků v k.ú. Osová Bítýška - vyv. 6.6.2019

rozp.-c.-3.pdf[ pdf 415 KB ] - Rozpočtové opatření č. 3/2019 Obec Osová Bítýška - vyv 28.05.2019

3-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 189 KB ] - Rozpočtové opatření č. 3. 2019 SVK Žďársko - vyv. 27.05.2019

63623-2019adzaprechodneasilniceaii.atr.aiii.atr.aaamkabitess.pdf[ pdf 0.5 MB ]  Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyv. 23.05.2019

rozp.op.2.pdf[ pdf 354 KB ] - Rozpočtové opatření č. 2/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 13.05.2019

rozpoatova-opatyena-svk-arsko-20192-2019-rozpoatova-opatyena-svk-arsko.pdf[ pdf 202 KB ] - Rozpočtové opatření č. 2. 2019 SVK Žďársko - vyv. 2.5.2019 

58862-2019azemniarozhodnuti-oznameniaoazahajeni-bezajednani.pdf[ pdf 0.5 MB ] - Oznámení zahájení správního řízení - vyv. 29.04.2019

1824a19-1.pdf[ pdf 1.4 MB ] - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - vyv. 26.4.2019

00304013adnea0515a1900885806.pdf[ pdf 66 KB ]  -  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro Kraj Vysočina - vyv. 23.4.2019

1-2019-rozpoctove-opatreni-svk-adarsko.pdf[ pdf 152 KB ] - Rozpočtové opatření č. 1. 2019 SVK Žďársko - vyv. 11.04.2019

rozp.-op.1.19.pdf[ pdf 382 KB ] - Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obec Osová Bítýška - vyv. 11.04.2019

1879-18-sp-rozhodnuti-i37-sp-osova-bityska-obchvat.pdf[ pdf 366 KB ] - Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ I/37 Osová Bítýška obchvat

                                - vyvěšeno 09.04.2019

18918a2019-mze-16212.pdf[ pdf 210 KB ] - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyv. 4.4.2019

24633-2019aadostaoapovoleniakavodnimadilum..pdf[ pdf 0.8 MB ] - Veřejná vyhláška Rozhodnutí - vyvěšeno 25.03.2019

sk-podepsana.pdf[ pdf 1.2 MB ] - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 22.03.2019

sdh-podepsana.pdf[ pdf 1.2 MB ] - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 22.03.2019

stoc.xlsx[ xlsx 21 KB ]  Osová Bítýška - ČOV majetková a provoz. evidence, porovnání položek výpočtu

    ceny   pro  vodné a stočné - vyvěšeno 13.

39876-2019aozn.aosovaabityskaaobchvat.pdf[ pdf 0.8 MB ] -  Oznámení o zahájení vodopráv. řízení - VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - vyv.22.02.2019

rozpoctove-opatreni-10-2018.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Rozpočtové opatření č. 10 SVK Žďársko - vyv. 5.2.2019

rozp.8.pdf[ pdf 1.4 MB ] rozp.op.-9.pdf[ pdf 1.1 MB ] rozp.op.10.pdf[ pdf 402 KB ] - Rozpočtové opatření č. 8/18, 9/18, 

                                   10/18 Obec Osová Bítýška - vyv. 31.01.2019 

charita-2019.pdf[ pdf 1.4 MB ] -  Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - vyvěšeno 23.01.2019

2023-2024-rozpoctovy-vyhled-schvaleny.xls[ xls 10 KB ]   -  Schválený rozpočtový výhled na rok 2023 - 2024 - vyv.

rozpoctove-provizorium-svk-adarsko-na-1.q-r.-2019.pdf[ pdf 149 KB ] -  Rozpočtové provizorium SVK Žďársko - vyv. 17.12.2018

rozpoctove-opatreni-9-10-2018.pdf[ pdf 442 KB ]  - Rozpočtové opatření č. 9 a 10 SVK Žďársko - vyv. 17.12.2018

2023-2024-rozpoctovy-vyhled.xls[ xls 10 KB ] -    Rozpočtový výhled na rok 2023 - 2024  vyvěšeno 03.12.2018

www.-plakat.pdf[ pdf 442 KB ] - Zveřejnění projektu "ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ" - vyv. 19.11.2018 

rozpoctove-opatreni-7-2018.pdf[ pdf 239 KB ] - Rozpočtové opatření č. 7 SVK Žďársko - vyv. 02.11.2018

rozpoctove-opatreni-6-2018.pdf[ pdf 224 KB ] - Rozpočtové opatření č. 6 SVK Žďársko - vyv. 26.10.2018

verejnaavyhlaskaaa4zuraobce.pdf[ pdf 0.5 MB ] -  Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad

                                   územního rozvoje Kraje Vysočina - vyv. 29.06.2018

poverenec0001.pdf[ pdf 445 KB ] -  Oznámení - pověřenec na ochranu osobních údajů obce - vyv. 23.5.2018

schvaleny-sprednedovy-vyhled-2019-2022.pdf[ pdf 338 KB ] - Schválený střednědobý výhled 2019 - 2022 SVK Žďársko - vyv. 23.04.2018

operat0001.pdf[ pdf 1 MB ] - OZNÁMENÍ - zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu

                               budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - vyv. 28.3.2018

osova-bityska-2018.xlsx[ xlsx 15 KB ]-AKTUALIZOVANÁ TABULKA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

           Podrobné informace najdete na : http://www.uzsvm.cz/ v sekci "Nabídka majetku" v části

           "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci" - vyv. 02.03.2018

8279-2017aoznameniaoapodanianavrhuanaaumisteniastavbya-avere.pdf[ pdf 464 KB ] - Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - vyv. 10.11.2017

66595a2017-mze-16212.pdf[ pdf 274 KB ] - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Ministerstvo zemědělství

                                  vyvěšeno 08.11.2017

55850923010a746aor4512017aor132.pdf[ pdf 154 KB ] - Stanovisko k návrhu změny hranice katastrálních území - vyv. 30.10.2017

osova-bityska.xlsx[ xlsx 17 KB ] TABULKA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

           Podrobné informace najdete na : http://www.uzsvm.cz/ v sekci "Nabídka majetku" v části

           "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci" - vyv. 14.9.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG