TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V Tříkrálové sbírce 2023 bylo vybráno celkem 117 456,- Kč. Jménem Charity České republiky všem dárcům mnohokrát děkujeme za finanční příspěvky.

Tříkrálová sbírka 2023 – farnost Osová Bítýška:

Osová Bítýška                 49 024,-
Osová                                1 450,-
Záblatí                             11 575,-
Vlkov                                15 865,-
Jáchymov                          4 700,-
Skřinářov                        14 622,-
Ořechov, Ronov             20 220,-
Celkem                          117 456,-