Biřmovanci - Moravské Budějovice

 

 V pátek večer jsem se začali poznáívat

 

 

 

« Spočine na něm duch moudrosti, duch rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání,... » ( Iz 11,2 ).Dar bázně:

Koho ses polekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mne sis ani nevzpomněla, k srdci sis to nebrala. Jen proto, že jsem byl příliš dlouho zticha, nemáš přede mnou bázeň. - Iz 57, 11

 


Dar ducha moudrosti

Definice:Zvláštní podoba Boží lásky, zdokonalená přítomností Ducha svatého v naší duši

 

                Boží obdarování roste díky naší touze přijmout toto obdarování. Není to násilí na našem životě. Bůh nám chce dát, ale musíme o to stát. Svojí snahou o moudrost se připravujeme k obdarování. Jaká má být ono příprava? Jeden kněz uvádí ve své knížce  rady k výchově k moudrosti:

*Znát své křesťanské povinnosti a vzdělávat se ve věcech víry

*Nedělat nic v hněvu, unáhleně. Nenechat se ovlivnit předsudky

*Před novým případem se poradit s tím, kdo tomu rozumí. Položit si otázky: co chci, proč, jak, kde, co z toho bude, stačím na to?

*Rozvážně se podívat i na své chyby a jak jim předcházet

*Předvídat následky jednání

*Nepodceňovat moudrost starších lidí, dobré knihy, svědectví světců atd.

 

List Jakubův 1, 5, 1. list Korintským 1,18-21 , 1. list Korintským 2, 15-17 , List Efezským 1, 17

List Jakubův 3, 17, Koloským 2, 8,

 

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

 

 

Dar poznání

 

 působí stálost a pevnost ve víře, hlubokou víru v Boha a zjevené pravdy. Duch poznání uvádí věci stvořené do vztahu k Bohu.

 

I v tichu je velice snadné přeslechnout Boží hlas. Abychom uměli naslouchat celým srdcem, celou duší... Jen v tichu, v tichém hlasu rozeznáš hlas Boží...

 

Jak se má pěstovat dar poznání?

 

1) Střežit úmysly srdce. Pevně se opírat o křesťanské pravdy, vyprosit si milost svatosti, čistoty duše. Znát svatá Písma, číst, studovat; a ptát se také ( na ) zkušenosti církve, aby naše srdce bylo pevně zakotveno v těle Kristově.

 

2) Dát Bohu podíl na každodenním životě. ( V praxi to znamená naučit se chodit s Duchem poznání; vést s ním stálý dialog, ptát se ho, dotazovat se, co v této situaci mám nebo nemám (dělat ).

 

3) Opatrnost před moudrostí světa. Nenechme se zmást tímto světem. Jste ve světě, ale nejste ze světa.

4) Zkoumat každou pravdu ve světle zjevení.

 

1 Král 19,1-14,  Žd 8,11,  Fil 3,8,  1 Tim 6,20-21

 

<< zpět

zetptete se nás... pokusíme se odpovědět na Vaše dotazy

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

předpověď počasí

 

více o počasí na www.meteopress.cz

© Meteopress


 
 

základní informace:

Obecní úřad Osová Bítýška
Osová Bítýška č. 3
594 53 Osová Bítýška

Telefon: 566 536 716
info@osovabityska.cz
Mapa ČR
Osová Bítýška - podrobná mapa zde <<< obecní knihovna zde <<<

Osová Bitýška

© obec Osová Bítýška a místní část Osová - všechna práva vyhrazena

created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG