Dění v obci

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI PODZIMNÍMI MINITRHY V OSOVÉ BÍTÝŠCE

V neděli 24. 10. 2021 se konaly první podzimní Minitrhy v Osové Bítýšce. Na stánkách byly k vidění i k zakoupení hračky, podzimní květinové vazby, keramika, šité oblečení, malované sklo, med a medovina, malované a mýdlové dekorace, a to vše od místních tvůrců nebo z našeho blízkého okolí.

Součástí trhů byl i doprovodný program pro děti v podobě fotokoutku a tvořivé dílničky, které obstaralo Komunitní centrum Osová Bítýška. Občerstvení zajistil SDH Osová Bítýška, který nabízel svařák či teplou medovinu na zahřátí a dobroty z udírny.

Počasí bylo nádherné a atmosféra úžasná.

Jsme moc rádi, že účast byla veliká. Díky tomu se první Minitrhy vydařily, a tak se na vás budeme velmi těšit zase na jaře, kdy pro vás připravíme další podobnou akci.

Ráda bych touto cestou poděkovala obci Osová Bítýška za možnost realizace tohoto nápadu a pomoc při přípravě, SDH Osová Bítýška, Komunitnímu centru Osová Bítýška, zúčastněným prodejcům za aktivní přístup a v neposlední řadě i vám všem, že jste se přišli podívat.

Za organizátory akce Lucie Kozová

23

19

IMG 1932

IMG 1933

ZAHÁJENÍ PROVOZU OBCHVATU OSOVÉ BÍTÝŠKY

Dne 31. 8. 2021 proběhlo slavnostní zahájení provozu obchvatu naší obce, které se stalo vyvrcholením úsilí bývalého starosty Josefa Macha a podpory zastupitelů minulých i současných.

Proč se vůbec začal stavět obchvat Osové Bítýšky? Jak vyplynulo z výsledků šetření v roce 2016, přes naši obec po tzv. sedmatřicítce tehdy projelo v pracovní dny průměrně 3566 vozidel všeho druhu, tedy osobních i nákladních. A toto číslo je odpovědí na otázku a hlavním důvodem pro vybudování obchvatu.

Největším přínosem je tedy nejen často připomínané zvýšení bezpečnosti v obci, ale také snížení hluku a emisí, zvýšení kvality života kolem této komunikace. Přestože toto zlepšení neovlivní všechny části naší obce a všechny obyvatele, určitě má velký smysl.

V nejbližších měsících budou ještě dokončovány veškeré práce, které probíhají mimo hlavní trasu obchvatu, výsadba zeleně a další úpravy, které si ještě vyžádají naši trpělivost. Děkujeme.                                                 

Mgr. Lenka štěpánková, starostka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STAVBY I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA – OBCHVAT

P1020158

PARAMETRY STAVBY I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT
Délka:
2,8 km
Počet stavebních objektů: 41
Zhotovitel: IMOS Brno
Cena stavby dle smlouvy: 214 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019 – 2021
Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA"

Krajský Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Krajem Vysočina vyhlásily soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem této soutěže bylo zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.
 
Obec Osová Bítýška získala v soutěži 2. místo v kategorii Cena veřejnosti. Jako odměnu za umístění pak převzala skleněnou sošku anděla a finanční dar obci ve výši 40 000 Kč.