Pamětihodnosti

Farní kostel sv. Jakuba

Farní kostel je zasvěcený sv. Jakubu Většímu. První historické záznamy o faře a kostele jsou ze třináctého století. Farní kostel sv. Jakuba, ohradní zeď s branou kostela a věž u kostela jsou zařazeny do Státního seznamu památkové péče II. kategorie.

Kostel Svatého Jakuba 01  Kostel Svatého Jakuba 02

Fara

Fara je postavena v raně barokním stylu s dochovanou původní dispozicí. Před 15 lety byla vybrána pro sídlo Diecézního centra života mládeže DCŽM. Fara je velká, asi 200 let stará, hezky opravená budova, která vždy pojme potřebný počet lidí, kteří přijedou. Za farou se rozkládá velká zahrada s fotbalovým a volejbalovým hřištěm a garáž se stolním tenisem. Nejdůležitější místností je ovšem kaple, která je zasvěcena blahoslavenému Janu XXIII.

Fara - budova  Fara - jídelna a pohled z chodby  Fara - kaple

Zámek Osová

Zámek Osová tvoří nejvýznamnější dominantu osady. V minulosti byl sídlem rozsáhlého panství. Již v roce 1348 byl na jeho místě hrad Osové, obklopený rybníky a močály, v roce 1540 se uvádí jako pustý a roku 1638 vyhořel. Nynější zámek pochází z konce 17. století. Je obdélníkového půdorysu s průčelím obráceným k jihovýchodu, příjezdová cesta je lemována rybníky, na severozápadě se rozkládá zámecký park. Roku 1900 patřily ke zdejšímu panství městys Osová Bítýška a vesnice Osová, Vlkov, Březí, Ondrušky, Skřinářov, Borovník, Rozseč, Milešín a Vidonín. Po roce 1945 zámek pustl, od 90. let 20. století je v rukách soukromého majitele, který provedl dílčí rekonstrukce.

Zámek Osová 01  Zámek Osová 02  Zámek Osová 03

Zámek Osová 04  Zámek Osová 05  Galerie Sýpka

* letecké snímky od Filmového a fotografického studia Tulák, Jiří Toman, Velké Meziříčí

Boží Muka, kříže

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Občas bývá název Boží muka používán také pro krucifix situovaný ve venkovním prostoru. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy.

Boží Muka Kříže 01  Boží Muka Kříže 02

Smírčí kameny

Půjdeme-li ke Třídvorskému rybníku, narazíme na smírčí kámen o rozměrech v nadzemní části asi 56x56x20 cm. Podobný kámen je u silnice směrem ke Křeptovu. Uprostřed kříže jsou vytesána písmena IHS a pod nimi je letopočet 1812 a sotva čitelné jméno, Josef Ponyn. Tento kříž je větší a má rozměry v nadzemní části 77x44x13cm.

Smírčí kameny 01  Smírčí kameny 02