Místní poplatky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2023

Poplatek za komunální odpad na rok 2023:

700,- Kč za osobu (podle trvalého pobytu)

350,- Kč za dítě do 16-ti let včetně (podle trvalého pobytu)

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2023 za rekreační objekt:

700,- Kč za jeden rekreační objekt

 

Poplatek za psa na rok 2023:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

 

Poplatky se platí od 1. 2. 2023 až do 31. 5. 2023. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 

 

Poplatek za stočné na rok 2023:

720,- Kč za osobu a rok (podle skutečně žijících osob v nemovitosti) 

 

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný do 31. 10. 2023. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2023 a druhá polovina do 31. 10. 2023. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 

 

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů