Místní poplatky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2024

Poplatek za komunální odpad na rok 2024:

900,- Kč za osobu (podle trvalého pobytu)

450,- Kč za dítě do 16-ti let včetně (podle trvalého pobytu)

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2024 za rekreační objekt:

900,- Kč za jeden rekreační objekt

 

Poplatek za psa na rok 2024:

200,- Kč za jednoho psa

300,- Kč za druhého a dalšího psa

 

Poplatky se platí od 1. 2. 2024 až do 31. 5. 2024.
Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatek za stočné na rok 2024:

720,- Kč za osobu a rok (podle skutečně žijících osob v nemovitosti) 

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu.
Jednorázový poplatek je splatný do 31. 10. 2024.
Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná
do 30. 4. 2024 a druhá polovina do 31. 10. 2024.
Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet
č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 

pdfOZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

pdfOZV o místním poplatku ze psů