Místní poplatky

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSA, STOČNÉ 2022

Poplatek za komunální odpad na rok 2022:

700,- Kč za osobu

350,- Kč za dítě do 16-ti let včetně

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2022 za rekreační objekt:

700,- Kč za jeden rekreační objekt

 

Poplatek za psa na rok 2022:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

 

Poplatky se platí od 1. 2. 2022 až do 31. 5. 2022. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 

 

Poplatek za stočné na rok 2022:

720,- Kč za osobu a rok 

 

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný buď do 30. 4. 2022, nebo do 31. 10. 2022. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2022 a druhá polovina do 31. 10. 2022. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 

 

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů