Organizační struktura

Zásady řízení úřadu

  1. Včele úřadu je starosta, který zodpovídá za jeho činnost.
  2. Starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) zastupuje místostarosta.
  3. Účetní obce zastupuje pokladní obce v případě její nepřítomnosti nebo nemoci