Aktuálně

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI

V úterý 14. 5. 2024 proběhlo ve Fotbalovém a tenisovém areálu veřejné projednávání výstavby vysokorychlostní trati v naší oblasti.  Celý záměr představili zástupci Správy železnic a projekční kanceláře AFRY. V první části prezentace byli všichni zúčastnění seznámeni s obecnými informacemi týkajícími se vysokorychlostních tratí, provozu, rychlostí vlaků, ochranných pásem a také trasy napříč Českou republikou.

V části navazující byla představena finální schválená varianta umístění trasy propojení stávající konvenční tratě s tratí vysokorychlostní. Tato varianta byla v dlouhém procesu prověřování vybrána jako kompromisní pro naši i okolní obce. A přestože její podoba není ve všech směrech zcela ideální, reflektuje nejvíce našich požadavků. V průběhu této části prezentace byly přiblíženy specifikace tohoto typu trati, místa křížení cest, umístění mostních objektů a obslužných komunikací.

Součástí prezentace bylo také první veřejné seznámení s podobou již vznikajícího nádraží, které je významně ovlivněno možností budoucí výstavby propojení.

V rámci závěrečné diskuse bylo položeno nejvíce dotazů právě k propojení obou tratí, podobě nádraží, jeho rozšiřování v případě stavby VRT, či velikosti parkoviště. Díky těmto dotazům byl doplněn celkový obraz této stavby.

V tuto chvíli je pro občany dotčených obcí ideální možnost připomínkovat projekt a vznášet k němu dotazy, a to přes portál uložený na stránkách https://vrtky.cz.

Prezentaci z veřejného projednávání najdete pdfzde.

84661781-c8b4-418b-8ad4-4c1455063deb

 

 

 

ÚKLID OKOLÍ OBCE

V sobotu 13.4.2024 proběhl v rámci akce Ukliďme Vysočinu pravidelný úklid okolí Osové Bítýšky a Osové. Přestože se v letošním roce sešlo méně dobrovolníků než v letech minulých, podařilo se veškerá prostranství uklidit stejně kvalitně. Tradiční akce byla zakončena společným posezením a opékáním špekáčků.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do akce obětavě zapojili, a hasičům za přípravu zázemí. 

Úklid prostranství_2024_0

LÉKÁRNA OSOVÁ BÍTÝŠKA OZNAMUJE

Lékárna Osová Bítýška oznamuje, že v pátek 24.05.2024 bude lékárna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. 

V OSOVÉ PROBĚHLO SETKÁNÍ K PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

Oslava se uskutečnila v duchu přátelského posezení a zavzpomínání na setkání v předchozích letech.

Děkujeme obci za sponzorský dar.

                                                                                                                                                                                 Oldřich Dvořák

MDŽ 2024

HASIČI - ŽELEZNÁ SOBOTA

Jelikož nám není lhostejný stav naší planety a rádi bychom jako spousta jiných sborů dobrovolných hasičů po celé České republice více podpořili ochranu životního prostředí, rozhodli jsme se 23.03.2024 uspořádat sběr kovového šrotu v rámci tzv. „železné soboty“, a to pro občany Osové Bítýšky a Záblatí.

Sběr jsme prováděli za pomoci traktoru s vlečkou v celkovém počtu 9 členů. Za celý den se podařilo sesbírat téměř 3500 kg kovového šrotu, přičemž největší zastoupení mělo železo s celkovou hmotností 3280 kg, dále elektromotory (99,5 kg) a zbytek byl tvořen Cu kabely, Al plechy a nerezovým šrotem.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům za využití této možnosti se zbavit nepotřebného šrotu a samozřejmě také všem zúčastněným členům. Vzhledem k úspěšnosti této akce uvažujeme o opakovaní sběru v průběhu podzimu.

                                                                                                                                                                   SDH Osová Bítýška

Obrázek1

POZVÁNKA NA 760. VÝROČÍ OBCE

Vážení spoluobčané,

v letošním roce uplyne 760 let od chvíle, kdy byla poprvé písemně zmíněna naše obec. A jak již s největší pravděpodobností víte, rozhodli jsme se toto výročí společně oslavit, a to konkrétně v sobotu 25.5.2024.

V tuto chvíli vám předkládáme program slavnostního dne. Důležitou myšlenkou celé oslavy je naše snaha připomenout a představit práci obce, spolků, organizací i jednotlivců, kteří aktivně přispívají k rozvoji obce.

S tím jde pochopitelně ruku v ruce možnost otevřít „všechny dveře“ budov v naší obci nejen současným obyvatelům, ale také všem, kteří mají v Osové Bítýšce své kořeny či k ní cítí jakoukoliv vazbu.

Proto jsme se tento významný den rozhodli rozšířit také o sraz rodáků. Využijte, prosím, příležitost a předejte naše pozvání všem rodinným příslušníkům či přátelům a známým, kteří by naši obec rádi navštívili, kteří by se po letech rádi vrátili tam, kde prožili části svých životů, aby potkali své přátele či spolužáky.

O zázemí pro všechny je bohatě postaráno, od možnosti společného obědu v parku pod lipami s nápoji zdarma, přes občerstvení v každém místě otevřených dveří. Také program je připravený tak, aby si každý mohl vybrat, co je mu milé a blízké.

Přijměte všichni naše srdečné pozvání ke společnému setkání a oslavám výročí obce.

                                                                                                                                       Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Oslavy 760 let obce Osová Bítýška

MAPA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mapka k výročí 760 let

CENÍK OBČERSTVENÍ

Ceník občerstvení - úprava

POZVÁNKA NA CHARITATIVNÍ SEKÁČ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Od 30.04.2024 do 03.05.2024 (vždy od 10:00 do 18:00 hod.) proběhne v Nové synagoze ve Velkém Meziříčí charitativní sekáč. Výtěžek akce bude věnován Honzíkovi, který trpí genetickou vadou. 

FB IMG 1714365242609

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že ve čtvrtek 02.05.2024 bude ordinace otevřena od 08:00 - 13:00 hod. včetně odběrů krve. Odpolední ordinace odpadá.

V pátek 03.05.2024 bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Akutní případy ošetří lékařská služba první pomoci.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška oznamuje, že v sobotu 04.05.2024 od 9:00 do 12:00 hod. bude probíhat SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ (ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televize a monitory, rádia, počítače, mobily apod.)

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilá elektrozařízení. 

S těžkými předměty členové rádi pomůžou. V takovém případě volejte s předstihem nejpozději do pátku 03.05.2024 na telefonní číslo 723 872 634.

Sběr a odvoz budou provádět pouze členové SDH Osová Bítýška. 

Elektroodpad je třeba nachystat před dům nejpozději v sobotu do 8:00 hod. 

Akce se týká obcí Osová Bítýška a Záblatí. 

Sběr elektrozařízení 2024

 

 

POŠTA OSOVÁ BÍTÝŠKA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 02.05.2024 bude pošta Osová Bítýška z provozních důvodů uzavřena.

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI MINITRHY 24.03.2024

Fotografie z jarních minitrhů v Osové Bítýšce. 

Jarní minitrhy 1Jarní minitrhy 2Jarní minitrhy 3Jarní minitrhy 4Jarní minitrhy 5Jarní minitrhy 6Jarní minitrhy 7Jarní minitrhy 8