Dění v obci

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM KARNEVALEM

Po dvouleté odmlce se nám letos v naší obci podařilo obnovit tradici dětského karnevalu. Akce se konala v neděli 3. 4. 2022 od 14:00 hod. v Centru kultury a sportu a zúčastnilo se jí více než 160 dětí se svými rodiči a prarodiči.

O zábavu, hudbu a soutěže se postaral tradičně DJ David. Děti si mohly zakoupit lístek do tomboly, která byla opravdu bohatá. Pokračovali jsme v principu 1 dítě = 1 lístek + každý lístek vždy získal drobnou okamžitou výhru. Celé odpoledne byl pro děti k dispozici i skákací hrad a výtvarná dílnička. O zpestření programu se postaraly taneční skupinky pomponků.

Za uskutečnění této vydařené akce patří velké poděkování všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli - obci, škole, zaměstnancům školy a obce, všem štědrým sponzorům, šikovným maminkám i tatínkům, DĚTEM a všem účastníkům.

                                                                                  Za Komunitní centrum Denisa Šustrová

DĚTSKÝ KARNEVAL_-_2

DĚTSKÝ KARNEVAL_-_1

BAZÉNEK V KOMUNITNÍM CENTRU

V centru máme pro děti od letošního roku k dispozici nové lákadlo, které nám donesl Ježíšek. Bazének s míčky se stal hned nejoblíbenější atrakcí. Děti si v něm moc rády hrají a řádí. 

Srdečně zveme na společná setkání i nové maminky (a nejen ty) s jejich dětmi. Scházíme se 2x v týdnu - v úterý dopoledne a v pátek odpoledne. Pro více informací mě kontaktujte - 737 065 130,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

                                                                                    Za Komunitní centrum Denisa Šustrová 

Bazének v_centru

PROJEKT "PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ"

V letošním školním roce se zapojila Základní škola Osová Bítýška do projektu Příběhy našich sousedů. Jednalo se o zcela jedinečný projekt především tím, že se žáci učili soudobé dějiny z vyprávění pamětníků. Nejednalo se tedy o strohé biflování informací ze školních učebnic, ale o školu života. Kromě toho si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli práci redaktorů. Celý projekt byl rozložen do více etap během půl roku, kdy bylo nutné vyřešit řadu problémů.

Žáci osmého ročníků René Batelka, Michal Káňa, Jan Žák a Miroslav Karmasin pod vedením Mgr. Ladislava Prudíka se v rámci projektu sešli s pamětníkem, zrealizovali rozhovor a natočili rozhlasovou reportáž v Českém rozhlase Vysočina se sídlem v Jihlavě. Během návštěvy této instituce se pak i detailněji seznámili se zázemím redaktorů. Tím ale jejich úkol neskončil, protože bylo třeba ještě k reportáži sestavit životopis a závěrečnou práci. Celý projekt byl ukončen společnou prezentací s dalšími školami, která však z důvodu koronaviru proběhla pouze v online prostředí.

                                                                                                                                                                      Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Obec Osová Bítýška děkuje žákům za účast v projektu a za vzornou prezentaci školy.  

Příběhy naších_sousedů_1

Příběhy naších_sousedů_8

Příběhy naších_sousedů_5

Příběhy naších_sousedů_4

Příběhy naších_sousedů_3

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2021? A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2022?

Milí sousedé,

máme za sebou první měsíc nového roku a já doufám, že jsme do něj snad všichni vykročili tou „správnou nohou“, plni očekávání, optimismu, ale také odhodlání měnit věci k lepšímu.  Přeji nám, aby ten nový rok byl pro nás všechny jednodušší, klidnější, a především naplněný zdravím, spokojeností a rodinnou pohodou.

Pro některé z nás už se v osobním i profesním životě stalo tradicí na začátku roku bilancovat - zhodnotit, co a jak proběhlo v roce minulém, co se podařilo, co se naopak nepodařilo. A veškeré naše závěry nás pak vedou k zamyšlení, jakým směrem by se měl ubírat rok nový.  I já bych chtěla loňský rok zhodnotit, vyjít z úspěšných aktivit a nastínit tak cestu roku letošního.

Během posledních dvou let covid a všechna různá mimořádná opatření přinesla různé komplikace. Ač se to nezdá, byl ovlivněn nejen společenský život, ve kterém se pouze velmi omezeně mohly konat tradiční, hromadné akce, ale také veškeré procesy úřední. Různé karantény, home office, omezené pracovní doby či opakovaná onemocnění na některých pracovištích protáhla některé úřední lhůty až za možnou mez. Přesto se nám během té doby podařilo připravit až po vydání stavebního povolení několik nových projektů, které čekají na realizaci v letošním roce, či nejbližších letech. A abychom podpořili celkový rozvoj Osové Bítýšky a zároveň šetřili rozpočet obce, zažádali jsme o mnohé dotace, z nichž jsme ve většině případů byli úspěšní.

Co se nám tedy loni podařilo?

 • Na začátku roku se naše obec zúčastnila soutěže „Rok života v obcích Kraje Vysočina“, ve které získala nádherné 2. místo v kategorii cena veřejnosti. Odměnou byla finanční částka 40 000,- Kč.
 • V průběhu roku jsme za finanční pomoci z dotace vysázeli stromy v blízkosti hřbitova a úspěšně zažádali o dotaci na výsadbu listnatých stromů u altánu pod Třídvorským rybníkem, která proběhne letos na jaře. Díky sponzorskému daru jsme na veřejná prostranství v obci také vysázeli množství keřů, o nichž doufáme, že díky pravidelné péči přežily suchá období loňského léta.
 • O prázdninách byla vybudovaná nová zastávka, která byla také oficiálně zavedená do systému autobusové dopravy, na což se „opomnělo“ při plánování obchvatu a také byly do domácností rozdány kompostéry.
 • Na podzim byl instalován Z-box, který je dle provozovatele plně využíván.
 • Na sklonku roku bylo dokončeno parkoviště před mateřskou školou, částka 739 024,- Kč, tedy příspěvek z dotace, již byla dokonce připsána na účet obce.
 • Byly opraveny polní cesty v celkové délce zhruba 4 km - k čističce, k Sýpce, k zahradám za Spořilovem a k chatám.
 • V současné době již probíhá další oprava, tentokrát lesní cesty do Zlámanců, která byla poničena nutnou a především náročnou kůrovcovu těžbou.
 • Ve spolupráci se spolky naší obce byly zbudovány nové mokřadní tůně.

01 -_Vyhlášení_soutěže_Rok_života_v_obcích_Kraje_Vysočina

02 -_Komunitní_sázení_stromů

03 -_Nová_autobusová_zastávka

04 -_Domácí_kompostér

05 -_Instalování_Z-Box_u_pošty

06 -_Parkoviště_před_mateřskou_školou

07 -_Oprava_cesty_k_čističce

08 -_Mokřadní_tůně

 

 

 

 

A co nás čeká v letošním roce?

 • V jarních měsících se uskuteční výměna nové hřbitovní brány.
 • Po souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policie ČR proběhnou na jaře úpravy dopravního značení na obchvatu. Změny se budou týkat především snížení rychlosti v úseku křižovatky I/37 a II/390, zákazu předjíždění pro vybraná vozidla v celém úseku obchvatu a úprav vodorovného značení křižovatky.  
 • Během roku budou vybudována kontejnerová místa s oplocením, pod obecním úřadem a v areálu sokolovny. V rámci akce budou dodány také různé typy a různé velikosti kontejnerů. Celková dotace na pořízení a výstavbu činí 728 636,- Kč.
 • V základní škole proběhne o letních prázdninách rekonstrukce WC v obou podlažích, na jejich neutěšený a normám neodpovídající stav upozornila hygiena. Rekonstrukce bude mimo jiné hrazena také pomocí dotace ve výši téměř 2,4 milionu Kč.
 • Během roku proběhne též celková oprava malé vodní nádrže za Šibeníkem, jehož hráz byla poničena přívalovými dešti v roce 2019. S financováním nám opět pomůže dotace v maximální výši 2,2 milionu Kč.
 • V těchto dnech jsme obdrželi stavební povolení na vybudování skladu v areálu sokolovny, který se začne budovat hned, jakmile proběhne výběrové řízení.
 • Na podzim bude realizována úprava křižovatek I/37 a II/390 včetně přemístění semaforu. V projednávání je také vybudování navazujícího chodníku podél II/390. Díky opakovaným jednáním, která měla za cíl podpořit bezpečnost v obci pro dopravu, a především pro chodce, zůstane I/37 i nadále hlavní komunikací a II/390 komunikací vedlejší. Oboje tak zpomalí průjezd vozidel touto částí obce.
 • Pokud vše půjde podle avizovaného harmonogramu, mělo by se v polovině roku také začít s přípravnými pracemi pro rekonstrukci trati a výstavbu pro Bítýšku nesmírně důležitého nadchodu přes koleje.
 • Na konci loňského roku jsme podali žádost o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště pro širokou veřejnost umístěného v areálu školy. Jeho případné vybudování z vlastních zdrojů je na rozhodnutí zastupitelů obce.
 • Jsou dokončeny projekty na vybudování nové tribuny v areálu fotbalového hřiště a projekt na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v místní části Osová.
 • Je dokončen a stavebním povolením završen projekt na rekonstrukci kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace na Spořilově, pro jehož realizaci hledáme vhodný dotační titul.
 • V současnosti připravujeme žádosti na vybudování školní zahrady a rekonstrukci křížků.
 • Na sklonku loňského roku již také proběhly první kroky nezbytné pro vypracování projektu na vybudování přístavby mateřské školy. I s tímto záměrem určitě budeme žádat o dotaci. Stejně tak jsme začali pracovat na projektu opravy bývalé váhy pro zázemí mysliveckého spolku.
 • Je připraven projekt, nutný pro rozsáhlou opravu ochozu Centra sportu, kultury a zájmových činností. Zastupitelé rozhodnou, zda tento záměr uskuteční ještě letos, nebo bude připraven na další rok.

A co ještě připravujeme?

Možná se někomu zdá, že se v obci „nic neděje“, ale nejprve je potřeba projekty připravit, podchytit vhodné financování a pak je možné začít budovat. Právě takový jeden cyklus v tomto roce dokončujeme. Právě nyní začínáme budovat a současně nepřestáváme dále chystat a plánovat do budoucna, aby byl rozvoj v obci všestranný. Při tom všem však také nezapomínáme na život současný - rozšířili jsme možnost předávání všech informací občanům, byly vytvořeny nové webové stránky, instalována nová rozhlasová ústředna a nové hlásiče. Vhodnou cestou kulturního vyžití v době zákazu hromadných akcí podporujeme v podobě rodinných aktivit, či akcí pro jednotlivce či malé skupiny – cestami, stezkami i putováními, či akcemi pod otevřeným nebem, nebo přípravou na tradiční akce, např. pořízením nových krojů pro chasu.

Nová hlasová_ústředna

Kroje

 

 

 

Doufám tedy, že letošní rok bude úspěšný nejen pro každého občana naší obce, ale také pro obec jako celek. Že se nám podaří úspěšně všechny naše plány zrealizovat a pokračovat v přípravě dalších. Při některých akcích bude potřeba notná dávka vaší trpělivosti, pochopení a podpory a já vám všem za ni předem děkuji.

                                                                                                                 Mgr. Lenka Štěpánková

                                                                                                                           

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI PODZIMNÍMI MINITRHY V OSOVÉ BÍTÝŠCE

V neděli 24. 10. 2021 se konaly první podzimní Minitrhy v Osové Bítýšce. Na stánkách byly k vidění i k zakoupení hračky, podzimní květinové vazby, keramika, šité oblečení, malované sklo, med a medovina, malované a mýdlové dekorace, a to vše od místních tvůrců nebo z našeho blízkého okolí.

Součástí trhů byl i doprovodný program pro děti v podobě fotokoutku a tvořivé dílničky, které obstaralo Komunitní centrum Osová Bítýška. Občerstvení zajistil SDH Osová Bítýška, který nabízel svařák či teplou medovinu na zahřátí a dobroty z udírny.

Počasí bylo nádherné a atmosféra úžasná.

Jsme moc rádi, že účast byla veliká. Díky tomu se první Minitrhy vydařily, a tak se na vás budeme velmi těšit zase na jaře, kdy pro vás připravíme další podobnou akci.

Ráda bych touto cestou poděkovala obci Osová Bítýška za možnost realizace tohoto nápadu a pomoc při přípravě, SDH Osová Bítýška, Komunitnímu centru Osová Bítýška, zúčastněným prodejcům za aktivní přístup a v neposlední řadě i vám všem, že jste se přišli podívat.

Za organizátory akce Lucie Kozová

23

19

IMG 1932

IMG 1933

ZAHÁJENÍ PROVOZU OBCHVATU OSOVÉ BÍTÝŠKY

Dne 31. 8. 2021 proběhlo slavnostní zahájení provozu obchvatu naší obce, které se stalo vyvrcholením úsilí bývalého starosty Josefa Macha a podpory zastupitelů minulých i současných.

Proč se vůbec začal stavět obchvat Osové Bítýšky? Jak vyplynulo z výsledků šetření v roce 2016, přes naši obec po tzv. sedmatřicítce tehdy projelo v pracovní dny průměrně 3566 vozidel všeho druhu, tedy osobních i nákladních. A toto číslo je odpovědí na otázku a hlavním důvodem pro vybudování obchvatu.

Největším přínosem je tedy nejen často připomínané zvýšení bezpečnosti v obci, ale také snížení hluku a emisí, zvýšení kvality života kolem této komunikace. Přestože toto zlepšení neovlivní všechny části naší obce a všechny obyvatele, určitě má velký smysl.

V nejbližších měsících budou ještě dokončovány veškeré práce, které probíhají mimo hlavní trasu obchvatu, výsadba zeleně a další úpravy, které si ještě vyžádají naši trpělivost. Děkujeme.                                                 

Mgr. Lenka štěpánková, starostka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STAVBY I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA – OBCHVAT

P1020158

PARAMETRY STAVBY I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT
Délka:
2,8 km
Počet stavebních objektů: 41
Zhotovitel: IMOS Brno
Cena stavby dle smlouvy: 214 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019 – 2021
Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI "ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA"

Krajský Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Krajem Vysočina vyhlásily soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem této soutěže bylo zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.
 
Obec Osová Bítýška získala v soutěži 2. místo v kategorii Cena veřejnosti. Jako odměnu za umístění pak převzala skleněnou sošku anděla a finanční dar obci ve výši 40 000 Kč.