Vyhlášky a dokumenty

VYHLÁŠKY

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní_systém odpadového hospodářství

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 4/2023 o místním poplatku ze vstupného

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Osová Bítýška a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 1/2016 o době nočního klidu

pdfObecně závazná vyhláška obce Osová Bítýška č. 2/2016 o regulaci hlučných činností

 

DOKUMENTY

pdfNařízení č. 1/2022, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

pdfŘád pohřebiště

pdfPlán zimní údržby místních komunikací v obci Osová Bítýška

pdfPlán rozvoje sportu pro obec Osová Bítýška

 

Územní plán

- odkaz zde

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Osová Bítýška - 2/2021

- odkaz zde nebo pdfNávrh ZADÁNÍ Územního plánu Osová Bítýška

 

Rozpočet obce

pdfRozpočet 2005pdfRozpočet 2006pdfRozpočet 2007pdfRozpočet 2008,

pdfRozpočet 2009pdfRozpočet 2010 příjmypdfRozpočet 2010 výdaje,

xlsRozpočet 2011xlsRozpočet 2012xlsRozpočet 2013xlsRozpočet 2014

xlsRozpočet 2015xlsRozpočet 2016xlsRozpočet 2017xlsRozpočet 2018

xlsRozpočet 2019

pdfSchválený rozpočet 2020 příjmypdfSchválený rozpočet 2020 výdaje

pdfSchválený rozpočet 2021 příjmypdfSchválený rozpočet 2021 výdaje

pdfSchválený rozpočet 2022 příjmypdfSchválený rozpočet 2022 výdaje

pdfSchválený rozpočet 2023 příjmypdfSchválený rozpočet 2023 výdaje

pdfSchválený rozpočet na rok 2024

 

Rozpočtová opatření 2023

pdfRozpočtové opatření č. 1/2023

pdfRozpočtové opatření č. 2/2023

pdfRozpočtové opatření č. 3/2023

pdfRozpočtové opatření č. 4/2023

pdfRozpočtové opatření č. 5/2023

pdfRozpočtové opatření č. 6/2023

pdfRozpočtové opatření č. 7/2023

pdfRozpočtové opatření č. 8/2023

pdfRozpočtové opatření č. 9/2023

 

 

Rozpočtový výhled

xlsRozpočtový výhled 2017/2018

xlsRozpočtový výhled 2019/2020

xlsRozpočtový výhled 2021/2022

xlsRozpočtový výhled 2023/2024

pdfSchválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2025-2026

 

Publicita dotačních programů

pdfInfrastruktura ZŠ - rekonstrukce ZŠ

 

Stav obecního systému odpadového hospodářství

pdfStav obecního systému odpadového hospodářství obce Osová Bítýška za rok 2021

pdfStav obecního systému odpadového hospodářství obce Osová Bítýška za rok 2022

 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

docVýroční zpráva za rok 2011pdfVýroční zpráva za rok 2012,

docVýroční zpráva za rok 2013docVýroční zpráva za rok 2014,

pdfVýroční zpráva za rok 2015pdfVýroční zpráva za rok 2016,

pdfVýroční zpráva za rok 2017pdfVýroční zpráva za rok 2018,

pdfVýroční zpráva za rok 2019pdfVýroční zpráva za rok 2020,

pdfVýroční zpráva za rok 2021pdfVýroční zpráva za rok 2022,

pdfVýroční zpráva za rok 2023,

 

Formuláře

pdfŽádost o povolení ke kácení stromu mimo les

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Osová Bítýška

pdfŽádost o dotaci z rozpočtu

pdfŽádost o poskytnutí daru

pdfŽádost o poskytnutí dotace

 

DOKUMENTY

GDPR - pověřenec, oznámení, žádosti

pdfPověřenec na ochranu osobních údajů obce

docŽádost o odstranění osobních údajů

docŽádost o omezení zpracování osobních údajů

docŽádost o opravu osobních údajů

docŽádost o přenos osobních údajů

docŽádost o přístup osobních údajů

 

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

pdfStandardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

pdf01.pdfpdf02.pdfpdf03.pdfpdf04.pdfpdf05.pdfpdf06.pdf

pdfŽádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 05.01.2022