Centrum kultury, sportu a zájmových činností

Usnesením Zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 1/2023 ze dne 08.03.2023 byla schválena výše pronájmu haly - „Centrum kultury, sportu a zájmových činností".

Cena za dlouhodobé  pronájmy  haly od 01. 04. 2023:

Nekomerční pronájem haly: 1 hodina 500,- Kč včetně DPH

Komerční pronájem haly do 40 osob: 1 hodina 500,- Kč včetně DPH

Komerční pronájem haly nad 40 osob: 1 hodina 1000,- Kč včetně DPH

Storno poplatek hradí nájemce v plné výši.

Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto:

místní organizace jsou od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly

ostatní organizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly

pořádání turnajů - 1 hodina 413,- Kč bez DPH + služby spojené s pronájmem haly

Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl roku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané, organizace a spolky. Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). 

Pronájem haly lze objednat na tel. č. 734 262 520.

Pronájem haly

Aktuální volné termíny a rezervace prostor najdete zde

Veškeré akce i turnaje je třeba nahlásit předem. I akce, které se každoročně opakují.

Telefon na správce haly je 734 262 520 /Mezlíková, Pohanková/.