Spolek Pomponky OB

Spolek Pomponky Osová Bítýška

Taneční kroužek s pompony začal fungovat při ZŠ a MŠ Osová Bítýška v roce 2012. Kroužek zpočátku navštěvovalo 22 dětí ve věku od 6 do 14 let. Tréninky probíhaly jednou týdně hodinu. Děvčata se naučila jednoduchou sestavu, se kterou vystupovala na vánoční besídce a na karnevale.

Během následujících let se kroužek úspěšně rozvíjel a rozrůstal tak, že už nebylo možno mít jenom jednu skupinu jako na začátku, proto jsme děvčata rozdělily do třech skupin podle věku. V našem kroužku se děvčata učí, jak vystupovat na veřejnosti, jak se poprat s nervozitou i soupeři na soutěžích.  Každé jejich vystoupení je naplněno radostí z pohybu, která z děvčat přímo vyzařuje. Děvčata vytvořila skvělou partu, která jak se říká „táhne za jeden provaz“ a všechny si navzájem pomáhají. Motivace možnosti úspěchů na soutěžích nás žene stále k lepším a dokonalejším výkonům i prvkům. Během školního roku se všechny skupiny aktivně účastní mnoha veřejných vystoupení a soutěží tak, aby se děvčata utvrzovala ve svých schopnostech a posilovala motivaci pro další činnost. Závěr roku vždy ukončujeme společným vystoupením pro rodiče a přátele tance, které se koná ve sportovní hale v Osové Bítýšce.

  • Naši nejmenší skupinku „Princezničky“ navštěvují děvčata od 4 do 6 let.
  • První skupinu „Sluníčka“ navštěvují děvčata od 6 do 8 let. Docházejí sem nejmladší děvčata a začátečníci. Děvčata se účastní vystoupení na vánoční besídce, karnevale a vždy koncem školního roku jedné nepostupové soutěže. V roce 2019 na této soutěži v Boskovicích získaly krásné 2. místo.
  • Druhou skupinu „Berušky“ navštěvují děvčata od 9 do 12 let. Děvčata již tancují několikátý rok a účastní se mnoha veřejných vystoupení a mezinárodních soutěží. Vždy jsou porotou oceněni stupněm vítězů. V roce 2019 se děvčata umístila na mezinárodní soutěži v Hradci Králové na 2. místě, v Boskovicích na 3. místě.
  • Třetí skupinu „Pomněnky“ navštěvují děvčata od 13 do 19 let. Tato skupina děvčat se účastní také mnoha veřejných vystoupení, předtančení na plesech a mnoha mezinárodních soutěží, na kterých získávají mnoho úspěchů a vždy umístění na předních příčkách. V roce 2019 dosáhla děvčata obrovského úspěchu na mezinárodní soutěži v Hradci Králové, která se konala v kongresovém centru, kde ze 7 soutěžních týmů získaly Pomněnky první příčku. To stejné umístění, tedy 1. místo, získala děvčata i o měsíc později na celorepublikové soutěži v Boskovicích.

V součastné době kroužek navštěvuje 92 děvčat. Pod vedením Marie Bajerové, Simony Bajerové a Anety Kutílkové.

Průběh kroužku

Skupiny se pod vedením trenérek scházejí jednou týdně. Každá skupina trénuje 60 minut ve sportovní hale při ZŠ a MŠ Osová Bítýška.

Časový rozvrh
  • pondělí: Princezničky od 15.00 do 16.00 hod.
  • středa: Sluníčka od 15. 00 do 16.00 hod., Berušky od 16.00 do 17.00 hod., Pomněnky od 17.00 do 18.00 hod.

Hodina vždy začíná pozdravením, 10minutovou rozcvičkou a poté samotným nácvikem sestavy. Každá sestava má jasný cíl a choreografii. Choreografie je vždy sestavena podle počtu dívek, schopnosti dané skupiny a musí přesně zapadat do hudby, která je jedním z nejdůležitějších prvků. Součástí cvičení a tance je pompon, díky kterému děvčata vytvářejí nejrůznější obrazce, vlnky a barevné efekty.

Snahou našeho kroužku je, aby se děvčata rozvíjela v mnoha oblastech. Posilujeme jejich sebevědomí, utužují se kamarádské vztahy, zdravá soutěživost, zodpovědnost, rozvíjí se kondice a radost z pohybu každého jedince.  

Spolek Pomponky spolupracuje též s Komunitní školou Heřmánek, kde jsme pod vedením jedné z našich svěřenkyň otevřely přípravku pro nejmladší děti. Do této skupiny docházejí děti od 3,5 do 6 let. Tyto tréninky jsou uzpůsobeny věku dětí tím, že jsou o něco kratší, často se mění aktivity a jsou kromě tance s pompony často zařazovány pohybové hry. Vystoupení těchto dětí je vždy roztomilou ozdobou všech společných setkání.

Pomponky úvod_1

Pomponky úvod_2

Pomponky úvod_3