PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, vážení občané,

za Spolek Pomponky Osová Bítýška si Vám dovolujeme shrnout letošní školní rok v našem kroužku. Pro tento školní rok jsme měly velké plány. Rozhodly jsme se založit vlastní spolek, abychom mohly častěji navštěvovat taneční soutěže. 

Spolek se nám podařilo založit a do kroužku se nám přihlásilo cca 65 děvčat, která jsou rozdělena do skupinek Sluníčka, Berušky, Pomněnky. Každá skupinka může mít maximálně 25 členek. Se začátkem školního roku jsme s chutí začaly vymýšlet nové sestavy a trénovaly, abychom byly především připravené na první vystoupení, kterým každoročně bývá školní Vánoční besídka. Po besídce jsme se už těšily na vystoupení na vánočním večírku Building shutter systems v kulturním domě ve Velké Bíteši, poté následovaly plesy: Myslivecký ples v Osové Bítýšce, charitativní ples vUhřínově, ples v Borech, Ořechově, Heřmanově, Křižanově a Tišnově. Končící plesová sezóna pro nás obvykle znamená přibližující se sezonu soutěží, a tudíž tvrdé a náročné tréninky, kde se ladí každý detail, aby bylo vše dokonalé. V plánu jsme měly Mezinárodní soutěž v Hradci Králové, ze které jsme si loňský rok odvezly 1. a 2. místo, dále jsme se chtěly zúčastnit celorepublikové postupové soutěže v brněnském campusu a také Summer dance cupu v Letovicích, odkud jsme pravidelně vozily poháry a medaile.  Díky všem známe pandemii Covidu-19, se i nám naše velké plány sesypaly jako domeček z karet, soutěže se zrušily nebo přesunuly. Postupová soutěž v Brně byla přesunuta na závěr září, a proto jsme přemýšlely, kdy se na ni připravíme. Již delší dobu se nám v hlavách utvářel plán uspořádat letní soustředění pro Berušky a Pomněnky, kde bychom se právě na soutěže mohly připravit. Náš plán jsme dotáhly do zdárného konce a 26. 7. 2020 na faru do Heřmanova, kde jsme baly ubytované, začali přijíždět rodiče s děvčaty. Soustředění s názvem „Nesni o tom – zatanči to!“ jsme tedy zahájily v neděli večer. Každé ráno jsme v ranních hodinách cestovaly autobusem do Osové Bítýšky, kde jsme celé dopoledne ve sportovní hale pilně trénovaly a v poledne jezdily zpět do Heřmanova. Celý týden se nesl v duchu tance, cvičení, zábavy a legrace. Týden utekl jako voda a soustředění jsme zakončily v sobotu 1. 8. 2020 společným vystoupením pro veřejnost a rodiče na farní zahradě v Heřmanově. Pokud byste se na naše závěrečné nebo i jakékoli jiné vystoupení chtěli podívat, najdete nás na facebooku pod názvem „Spolek Pomponky Osová Bítýška“.

V závěru bychom ještě chtěly poděkovat obci Osová Bítýška, paní starostce a zastupitelům za dotaci, kterou jsme prozatím využily na nákup a ušití reprezentativních dresů pro všechny tři skupinky, dále na pořízení přenosného reproduktoru. Zbytek financí využijeme na startovné. Také bychom chtěly poděkovat panu řediteli Základní a mateřské školy v Osové Bítýšce za velkou podporu, kterou od něj dostáváme. Paní Karmasinové (Salon Kontesa) za ušití dresů pro Sluníčka a Pomněnky a za finanční dar. Dále pak všem ostatním sponzorům.

Za tým SPOB

Marie Bajerová, Simona Bajerová, Aneta Kutílková