Aktuálně

DĚTSKÝ DEN S PONÍKY

Komunitní centrum Osová Bítýška vás zve v pondělí 05.06.2023 od 17:30 do 19:30 hod. do parku pod lipami na DĚTSKÝ DEN S PONÍKY.

Program: seznámení s péčí o poníky, jízda na ponících

Drobné občerstvení zajištěno.

Dětský den s poníky

OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE

V průběhu loňského léta proběhla celková obnova výklenkové kaple v Osové, která zahrnovala opravu štuku, nástřik kříže, nátěr výklenku, včetně barevného rámu, výměnu skla a nástřik sošky. Komplexní oprava byla zakončena nátěrem celé kaple a úpravou jejího okolí.  Obec Osová Bítýška děkuje Romanu a Milanovi Šmerdovým, že se s citlivým přístupem celé obnovy ujali.

20221017 130102

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ LES 2023 V PIKÁRCI

Pohádkové odpoledne v Pikárci se koná 10.06.2023 od 12:30 do 15:30 hod. Vstupné dospělí 100,- Kč, děti zdarma.  

Pohádkový les - Pikárec 2023

POZVÁNKA NA VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Ve dnech 10.06.-11.06.2023 proběhne v Zahradách Rozmarínek Petráveč akce Víkend otevřených zahrad. 

2023 plakat ROZMARINEK VOZ kopie

DĚTSKÝ KARNEVAL Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2023

Letošní karneval se konal v neděli 23. 04.2023 od 14:00 do 18:00 hodin v Centru kultury, sportu a zájmových činností. Velmi nás potěšila návštěvnost – dorazilo na něj více než 170 dětí se svými rodiči a mnohdy i prarodiči.

O příjemnou zábavu, hudbu a soutěže se postaral jako každý rok DJ David Hamerský s manželkou Alicí. Rodiče mohli dětem zakoupit lístek do tomboly. Držely jsme se osvědčeného principu 1 dítě = 1 lístek a malá drobnost pro každého ihned po zakoupení. Tombola byla opravdu bohatá, losovalo se 50 krásných cen a sladká neméně hodnotná "cena útěchy". Po celou dobu konání akce mohly děti využívat skákací hrad, malování na obličej, tetování, koupit si balónky nebo si vymalovat sádrový odlitek ve výtvarné dílničce. Novinkou letošního karnevalu byla rozšířená možnost občerstvení o chutné Božské palačinky. O nezapomenutelný kulturní zážitek se jako již tradičně postaraly úžasné taneční skupinky Spolku Pomponky Osová Bítýška. Na závěr karnevalu děti potěšilo překvapení v podobě bublinek.

Za uskutečnění této vydařené akce patří velké DÍKY všem, co jakýmkoliv způsobem přidali ruku k dílu – obci, základní škole a jejich zaměstnancům, štědrým sponzorům, šikovným maminkám i ochotným tatínkům, DĚTEM a samozřejmě všem návštěvníkům. 

                                                                             Za Komunitní centrum Denisa Šustrová

Dětský karneval 2Dětský karneval 3Dětský karneval 4Dětský karneval 5Dětský karneval 6Dětský karneval 7Dětský karneval 8Dětský karneval 9Dětský karneval 10Dětský karneval 11Dětský karneval 12Dětský karneval 13

POZVÁNKA NA HOUL-CUF CUP 2023

SK Osová Bítýška Vás zve v sobotu 24. 6. 2023 od 9:00 hod. na 16. ročník tradičního turnaje v malé kopané HOUL-CUF CUP 2023. 

Součástí bude také 13. ročník turnaje v šipkách CUFOVA ŠIPKA o litr rumu. Prezentace je v 13:30, startovné je 50,- Kč. 

Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. 

Pozvánka na Houl-Cuf Cup

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Pozvánka do Kulturního domu Pikárec na VÝSTAVU foto MORAVECKO okolí fotografa Ing. Oldřicha Výlety. 

Otevřeno:

Sobota 27.5. 15:00 - 20:00 hod.

Neděle 28.5. 14:00 - 18:00 hod.

Pátek 2.6. 17:00 – 20:00 hod.

Sobota 3.6. 15:00 - 20:00 hod.

Neděle 4.6. 14:00 - 18:00 hod, bude přítomen fotograf

Výstava foto Moravecko

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2022

V neděli 21.05.2023 proběhlo ve Fotbalovém a tenisovém areálu vítání celkem třinácti občánků (10 kluků a 3 holky) narozených v roce 2022. Pod vedením paní Mgr. Blanky Holubářové a Mgr. Martiny Večeřové zahájily slavnost básněmi a písněmi žákyně základní školy. Po vystoupení dětí pronesla pár slov starostka obce paní Mgr. Lenka Štěpánková a zároveň popřála všem hodně zdraví, rodinné pohody a také pevných nervů. Poté si rodiče z rukou kulturního výboru převzali od obce drobné dárky, vyfotografovali se u kolébky a podepsali se do pamětní knihy.  V samotném závěru obřadu pak bylo připraveno pro všechny zúčastněné drobné občerstvení v podobě kávy a koláčků.

Pevně věříme, že i v dalších letech se budeme při této příležitosti setkávat v tak hojném počtu. Novým občánkům ještě jednou přejeme hodně zdraví, lásky a životní pohody.

Pozvánka vítání občánkůVítání občánků

NÁLEZ KOLOBĚŽKY

V pátek 19.05.2023 byla u dětského hřiště pod základní školou nalezena koloběžka. Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě. 

KARNEVAL V RÁMCI KOMUNITNÍHO DNE

Dne 28.03.2023 Komunitní centrum v rámci komunitního úterý připravilo karneval. Maminky napekly a donesly mnoho dobrot. Děti soutěžily, najedly se a užily si spousty legrace. Děkujeme moc panu Jiřímu Dufkovi z Osové Bítýšky za sponzorský dar, díky kterému bylo možné karneval zrealizovat.

                                                                                     Za komunitní centrum Kamila Ráčková

Karneval komunitní centrum 1Karneval komunitní centrum 2Karneval komunitní centrum 3

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

V úterý 11. 4. 2023 proběhla pracovní schůzka zastupitelů se zástupci Správy železnic, projekční kanceláře AFRY CZ s.r.o. a Kraje Vysočina ohledně plánované výstavby Vysokorychlostní tratě (VRT) v naší oblasti. Lokality obce Osová Bítýška se nebude týkat přímo výstavba hlavní tratě Praha-Brno, která bude víceméně kopírovat dálnici D1, ale pouze propojení obou tratí, tedy tratě stávající a nově vybudované VRT. Konstrukčně a také vzhledově bude nově zbudovaná trať shodná s „naší“ klasickou tratí a umožní průjezd vlaků v obou směrech pouze rychlostí 120 km/hod. Trasa z Osové Bítýšky do Brna se zastávkou ve Velké Bíteši by tak byla bez dalších zastavení a díky tomuto novému napojení by se doba cestování měla zkrátit zhruba na 25 minut.

Vznik této propojovací tratě inicioval a začal prosazovat Kraj Vysočina již v roce 2017 se záměrem zvýšit dopravní obslužnost celé nejbližší lokality. Na základě tohoto požadavku byla v minulých letech vypracována studie proveditelnosti, která ve finále také odrážela požadavky pro kompromisní řešení ze strany všech obcí, jejichž katastry budou výstavbou zasaženy. Zásadním požadavkem naší obce byla potřeba minimalizovat negativní dopady výstavby i budoucího provozu na každodenní život občanů. Ať už se to týká přímého místa napojení tratí nedaleko nádraží, samotného nádraží, vedení trasy v blízkosti obchvatu (aby nedocházelo k dalšímu „kouskování“ krajiny nejbližšího okolí obce) či případného nárustu hluku.

Účelem pracovní schůzky bylo seznámit nové zastupitele s celou problematikou a také představit varianty dalších návrhů (autobusové zastávky u nádraží, nového parkoviště a přístupu k němu), které budou po zapracování všech připomínek ze strany obce součástí finální projektové dokumentace. V období od dubna do listopadu tohoto roku budou také v okolí naší obce prováděny geologické průzkumné práce. Harmonogram dalších prací odhaduje v tuto chvíli začátek stavby na rok 2027. Vše je však podmíněno době projektování, vyřizování všech nutných povolení, a především finančními prostředky našeho státu.

Trasa VRT - obrázek do Novinek

POZVÁNKA NA 20. ROČNÍK CYKLOVÝLETU ZLATÉ KOLO VYSOČINY

20. ročník cyklovýletu Zlaté kolo Vysočiny se bude konat v sobotu 17. června 2023 v Rudě (u Velkého Meziříčí).

Více informací najdete na webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz nebo na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zlatekolovysociny

Zlaté kolo Vysočiny