Aktuálně

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 14. 2. 2022 a ve středu 16. 2. 2022 bude pošta v Osové Bítýšce z provozních důvodů otevřena od 15:00 do 18:00 hod.

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum nazvané Příběhy našich sousedů. V rámci projektu měli žáci za úkol vyzpovídat pamětníka a veškeré informace následně zpracovat - natočit vzpomínky a vytvořit z nich rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či psaný dokument.
Prezentace jejich práce však vzhledem k nepříznivým podmínkám proběhne dne 11.2.2022 od 15:30 pouze online formou.
Pro sledování celé finální prezentace se můžete připojit na tomto odkazu: bit.ly/PNSVelkeMezirici

Příběhy našich sousedů copy

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

Paní MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že v pondělí 7. 2. 2022 bude ordinovat pouze do 12:00 hod. a v pátek 11. 2. 2022 pouze do 10:30 hod.

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 7. 2. 2022 bude pošta v Osové Bítýšce z provozních důvodů otevřena pouze dopoledne od 8:00 do 12:00 hod.

 

CO SE NÁM LONI PODAŘILO? CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE? CO PŘIPRAVUJEME?

Milí sousedé,

máme za sebou první měsíc nového roku a já doufám, že jsme do něj snad všichni vykročili tou „správnou nohou“, plni očekávání, optimismu, ale také odhodlání měnit věci k lepšímu.  Přeji nám, aby ten nový rok byl pro nás všechny jednodušší, klidnější, a především naplněný zdravím, spokojeností a rodinnou pohodou.

Pro některé z nás už se v osobním i profesním životě stalo tradicí na začátku roku bilancovat - zhodnotit, co a jak proběhlo v roce minulém, co se podařilo, co se naopak nepodařilo. A veškeré naše závěry nás pak vedou k zamyšlení, jakým směrem by se měl ubírat rok nový.  I já bych chtěla loňský rok zhodnotit, vyjít z úspěšných aktivit a nastínit tak cestu roku letošního.

Během posledních dvou let covid a všechna různá mimořádná opatření přinesla různé komplikace. Ač se to nezdá, byl ovlivněn nejen společenský život, ve kterém se pouze velmi omezeně mohly konat tradiční, hromadné akce, ale také veškeré procesy úřední. Různé karantény, home office, omezené pracovní doby či opakovaná onemocnění na některých pracovištích protáhla některé úřední lhůty až za možnou mez. Přesto se nám během té doby podařilo připravit až po vydání stavebního povolení několik nových projektů, které čekají na realizaci v letošním roce, či nejbližších letech. A abychom podpořili celkový rozvoj Osové Bítýšky a zároveň šetřili rozpočet obce, zažádali jsme o mnohé dotace, z nichž jsme ve většině případů byli úspěšní.

Co se nám tedy loni podařilo?

 • Na začátku roku se naše obec zúčastnila soutěže „Rok života v obcích Kraje Vysočina“, ve které získala nádherné 2. místo v kategorii cena veřejnosti. Odměnou byla finanční částka 40 000,- Kč.
 • V průběhu roku jsme za finanční pomoci z dotace vysázeli stromy v blízkosti hřbitova a úspěšně zažádali o dotaci na výsadbu listnatých stromů u altánu pod Třídvorským rybníkem, která proběhne letos na jaře. Díky sponzorskému daru jsme na veřejná prostranství v obci také vysázeli množství keřů, o nichž doufáme, že díky pravidelné péči přežily suchá období loňského léta.
 • O prázdninách byla vybudovaná nová zastávka, která byla také oficiálně zavedená do systému autobusové dopravy, na což se „opomnělo“ při plánování obchvatu a také byly do domácností rozdány kompostéry.
 • Na podzim byl instalován Z-box, který je dle provozovatele plně využíván.
 • Na sklonku roku bylo dokončeno parkoviště před mateřskou školou, částka 739 024,- Kč, tedy příspěvek z dotace, již byla dokonce připsána na účet obce.
 • Byly opraveny polní cesty v celkové délce zhruba 4 km - k čističce, k Sýpce, k zahradám za Spořilovem a k chatám.
 • V současné době již probíhá další oprava, tentokrát lesní cesty do Zlámanců, která byla poničena nutnou a především náročnou kůrovcovu těžbou.
 • Ve spolupráci se spolky naší obce byly zbudovány nové mokřadní tůně.

01 -_Vyhlášení_soutěže_Rok_života_v_obcích_Kraje_Vysočina

02 -_Komunitní_sázení_stromů

03 -_Nová_autobusová_zastávka

04 -_Domácí_kompostér

05 -_Instalování_Z-Box_u_pošty

06 -_Parkoviště_před_mateřskou_školou

07 -_Oprava_cesty_k_čističce

08 -_Mokřadní_tůně

 

 

 

A co nás čeká v letošním roce?

 • V jarních měsících se uskuteční výměna nové hřbitovní brány.
 • Po souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policie ČR proběhnou na jaře úpravy dopravního značení na obchvatu. Změny se budou týkat především snížení rychlosti v úseku křižovatky I/37 a II/390, zákazu předjíždění pro vybraná vozidla v celém úseku obchvatu a úprav vodorovného značení křižovatky.  
 • Během roku budou vybudována kontejnerová místa s oplocením, pod obecním úřadem a v areálu sokolovny. V rámci akce budou dodány také různé typy a různé velikosti kontejnerů. Celková dotace na pořízení a výstavbu činí 728 636,- Kč.
 • V základní škole proběhne o letních prázdninách rekonstrukce WC v obou podlažích, na jejich neutěšený a normám neodpovídající stav upozornila hygiena. Rekonstrukce bude mimo jiné hrazena také pomocí dotace ve výši téměř 2,4 milionu Kč.
 • Během roku proběhne též celková oprava malé vodní nádrže za Šibeníkem, jehož hráz byla poničena přívalovými dešti v roce 2019. S financováním nám opět pomůže dotace v maximální výši 2,2 milionu Kč.
 • V těchto dnech jsme obdrželi stavební povolení na vybudování skladu v areálu sokolovny, který se začne budovat hned, jakmile proběhne výběrové řízení.
 • Na podzim bude realizována úprava křižovatek I/37 a II/390 včetně přemístění semaforu. V projednávání je také vybudování navazujícího chodníku podél II/390. Díky opakovaným jednáním, která měla za cíl podpořit bezpečnost v obci pro dopravu, a především pro chodce, zůstane I/37 i nadále hlavní komunikací a II/390 komunikací vedlejší. Oboje tak zpomalí průjezd vozidel touto částí obce.
 • Pokud vše půjde podle avizovaného harmonogramu, mělo by se v polovině roku také začít s přípravnými pracemi pro rekonstrukci trati a výstavbu pro Bítýšku nesmírně důležitého nadchodu přes koleje.
 • Na konci loňského roku jsme podali žádost o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště pro širokou veřejnost umístěného v areálu školy. Jeho případné vybudování z vlastních zdrojů je na rozhodnutí zastupitelů obce.
 • Jsou dokončeny projekty na vybudování nové tribuny v areálu fotbalového hřiště a projekt na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v místní části Osová.
 • Je dokončen a stavebním povolením završen projekt na rekonstrukci kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace na Spořilově, pro jehož realizaci hledáme vhodný dotační titul.
 • V současnosti připravujeme žádosti na vybudování školní zahrady a rekonstrukci křížků.
 • Na sklonku loňského roku již také proběhly první kroky nezbytné pro vypracování projektu na vybudování přístavby mateřské školy. I s tímto záměrem určitě budeme žádat o dotaci. Stejně tak jsme začali pracovat na projektu opravy bývalé váhy pro zázemí mysliveckého spolku.
 • Je připraven projekt, nutný pro rozsáhlou opravu ochozu Centra sportu, kultury a zájmových činností. Zastupitelé rozhodnou, zda tento záměr uskuteční ještě letos, nebo bude připraven na další rok.

A co ještě připravujeme?

Možná se někomu zdá, že se v obci „nic neděje“, ale nejprve je potřeba projekty připravit, podchytit vhodné financování a pak je možné začít budovat. Právě takový jeden cyklus v tomto roce dokončujeme. Právě nyní začínáme budovat a současně nepřestáváme dále chystat a plánovat do budoucna, aby byl rozvoj v obci všestranný. Při tom všem však také nezapomínáme na život současný - rozšířili jsme možnost předávání všech informací občanům, byly vytvořeny nové webové stránky, instalována nová rozhlasová ústředna a nové hlásiče. Vhodnou cestou kulturního vyžití v době zákazu hromadných akcí podporujeme v podobě rodinných aktivit, či akcí pro jednotlivce či malé skupiny – cestami, stezkami i putováními, či akcemi pod otevřeným nebem, nebo přípravou na tradiční akce, např. pořízením nových krojů pro chasu.

Nová hlasová_ústředna

Kroje

 

 

 

Doufám tedy, že letošní rok bude úspěšný nejen pro každého občana naší obce, ale také pro obec jako celek. Že se nám podaří úspěšně všechny naše plány zrealizovat a pokračovat v přípravě dalších. Při některých akcích bude potřeba notná dávka vaší trpělivosti, pochopení a podpory a já vám všem za ni předem děkuji.

                                                                                                                                     Mgr. Lenka Štěpánková

                                                                                                                            

ÚŘAD PRÁCE ČR A JEHO POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI SPOJENÉ S RŮSTEM CEN ENERGIÍ

S dotazy, které se vztahují k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, se občané mohou obrátit na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě bydliště nebo volat na speciální linku 950 180 070. Bližší odkazy na jednotlivé druhy pomoci jsou uvedeny  v přiloženém letáku. 

pdfÚřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií - leták

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

MOBILNÍ OČKOVÁNÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 28. 1. 2022

V pátek 28. ledna je možné ve Velkém Meziříčí, Jupiter club, Náměstí 17/19 absolvovat očkování bez registrace. Očkovat se bude pro veřejnost v době od 10:00 do 17:00 hod. jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson pro osoby starší 18 let. Podány budou i třetí posilující dávky vakcíny Pfizer/BioNTech. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Více informací na www.ockovanivysocina.cz. Stačí jen přijít, veškerou administrativu zařídí pracovníci mobilního očkovacího týmu. 

Mobilní očkování bez registrace pátek 28. 1. 2021

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 27. 1. 2022

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 v době od 7:15 do 14:50 hod. bude v úseku mezi železničními stanicemi Vlkov u Tišnova a Křižanov omezena železniční doprava z důvodu odstranění havarijního stavu v jedné z výhybek v železniční stanici Vlkov u Tišnova a traťové koleji.

Vzhledem ke snížené propustnosti trati musí dopravce České dráhy, a.s. všechny osobní vlaky obsluhující zastávky Osová Bítýška a Ořechov v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách nahradit autobusy náhradní dopravy. Níže v dokumentech naleznete výlukový jízdní řád platný ve čtvrtek 27. 1. 2022 v čase 7:15 - 14:50 hod. a místo umístění zastávek náhradní dopravy v obci Osová Bítýška a Ořechov

pdfVýlukový jízdní řád platný dne 27. 01. 2022

pdfVýluky a omezení 27. 1. 2022 Osová Bítýška

pdfVýluky a omezení 27. 1. 2022 Ořechov

Výluky a omezení provozu 27. 1. 2022 

Výluky a omezení provozu 27. 1. 2022 Ořechov

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY

Ve středu 26. 01. 2022 jsou zrušené úřední hodiny starostky a místostarosty.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

SK Osová Bítýška pořádá v sobotu 05. 02. 2022 nohejbalový turnaj trojic. 

Plakát nohejbal 2022 - o putovní pohár

POŠTA OSOVÁ BÍTÝŠKA OZNAMUJE

Dne 25. 01. 2022 bude pošta Osová Bítýška z provozních důvodů uzavřena. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou 595 01 Velká Bíteš na adrese Masarykovo nám. 81 v rámci otevírací doby 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Vězeňská služba ČR, Věznice Rapotice rozšiřuje tým o pozici strážný.

Nabízí náborový příspěvek 75 000 Kč, 6 týdnů dovolené, nadstandardní benefity a jistotu zaměstnání. 

Inzerát Věznice Rapotice