Aktuálně

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB FINANČNÍHO ÚŘADU K PROBLEMATICE DANĚ Z PŘÍJMŮ

Finanční úřad pro Kraj Vysočina ve spolupráci s příslušnými městskými úřady rozšiřuje služby daňové veřejnosti k problematice daně z příjmů za rok 2023. 

Seznam návštěv městských a obecních úřadů najdete v dokumentu níže. 

pdfRozšíření služeb Finančního úřadu k problematice daně z příjmů

 

NÁLEZ KLÍČE

Dnes dopoledne se u pěstitelské pálenice našel klíč. Majitel si ho může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. 

OSOVÁ: UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

Společnost IVM support s.r.o. oznamuje, že během měsíce proběhne v celém katastru Osová údržba nízkého napětí el. vedení. 

Vlastníci a uživatelé pozemků mohou ořezat, případně odstranit dřeviny sami, nebo mohou pracovníkům společnosti IVM support s.r.o. zpřístupnit pozemek. 

Více informací níže v přílohách.

pdfEG.D Plná moc

pdfUpozornění

Upzornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin

POZVÁNKA NA KONCERT SKUPINY LISTOVĚJ

V pátek 22.03.2024 od 18:00 hod. proběhne v obecní stodole v Rudě koncert skupiny Listověj

Vstupné dobrovolné. 

Listověj - koncert - Ruda

UZAVŘENÍ POKLADNY

Obecní úřad Osová Bítýška oznamuje, že od 12.02.2024 do 16.02.2024 bude uzavřena pokladna obecního úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené.

HASIČI - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2023

Dovolte nám se již tradičně v pár řádcích ohlédnout za uplynulým rokem a v krátkosti Vás seznámit s plánovanými aktivitami v roce letošním.

Po nucené dvouleté covidové odmlce jsme v únoru pokračovali v pořádání Tradičního hasičského plesu s pořadovým číslem 26.

Poslední březnovou neděli jsme se v hojném počtu podíleli na zajištění průběhu cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. V dubnu jsme také zajišťovali závod Českého poháru mládeže a žen, Náměšť nad Oslavou, obě akce pořádané TJ Favorit Brno.

Koncem dubna jsme se zapojili do úklidu naší obce a okolí v rámci akce Čistá Vysočina.

V květnu a červnu byla provedena za finanční podpory Obecního úřadu kompletní oprava fasády hasičské zbrojnice stavební firmou Dufek. V části budovy také došlo k rekonstrukci elektroinstalace firmou BARPO elektro. Na obou akcích jsme odpracovali desítky brigádnických hodin.

První červnovou neděli jsme oslavili 140. výročí založení našeho sboru. Součástí oslavy byla mše sloužená za hasiče v kostele sv. Jakuba a v odpoledních hodinách proběhlo cvičení v požárním útoku za účasti sborů z blízkého okolí.

V červenci nás čekala nejnáročnější akce roku, a to pořádání pouťových zábav „Pod lipami“, které se po počátečních problémech s počasím nakonec vydařily.

Na počátku září jsme se pak zúčastnili Spolkového dne, na konci října jsme se podíleli na zajištění Podzimních minitrhů a dále listopadové Strašidelné stezky. Poslední větší akcí roku bylo zajištění návštěvy Mikulášovi družiny u dětí v naší obci. Tyto akce byly uspořádány ve vzájemné spolupráci s ostatními místními spolky.

Ani v minulém roce jsme nepolevili v rámci výchovy mládeže. Kolektiv mladých hasičů čítá 20 členů, kteří tvoří dvě soutěžní družstva v kategorii starších žáků. V průběhu roku se družstva zúčastnila celkem pěti cvičení okrsku Heřmanov s výborným umístěním na nejvyšších pozicích. V rámci čtyřiceti schůzek se členové měli možnost vzdělávat v oblasti požární bezpečnosti, sportovat a užít si zábavné odpoledne. Současně s družstvy mládeže pokračuje v činnosti i družstvo žen a družstvo mužů, které sbor reprezentovaly na okrskových cvičeních. Rovněž tak i družstvo veteránů, které na soutěžích s mezinárodní účastí vzorně reprezentuje sbor v nově pořízených dobových uniformách s koněspřežnou stříkačkou.

Nyní pár informací ohledně činnosti zásahové jednotky sboru. Jednotka je v současné době tvořena 19 členy a v uplynulém roce zasahovala u celkem 18 různých událostí. Opět jako v předchozích letech se převážně jednalo o zásahy u nahlášených požárů (13 událostí), dále 3 technické pomoci (odstranění stromů), neohlášené pálení a planý poplach. V průběhu roku se členové pravidelně vzdělávali během odborných příprav, zajišťovali požární dozor při pálení čarodějnic a při odpalování ohňostroje u příležitosti adventního průvodu světýlek. Několikrát také prováděli čištění obecní kanalizace za pomoci hasičské cisterny.

V novém roce 2024 nás čeká opět spousta aktivit, z nichž nejbližší je pořádání Masopustního průvodu obcí a 27. Tradičního hasičského plesu. Letošních aktivit se budeme účastnit v úctyhodném počtu již 78 členů, z toho je 45 mužů, 13 žen a 20 mladých hasičů. Jelikož nám není lhostejný stav naší planety a rádi bychom více podpořili ochranu životního prostředí, rozhodli jsme se, že kromě zapojení do akce Čistá Vysočina, uspořádáme v průběhu měsíce května tzv. „železnou sobotu“, v rámci které zajistíme odvoz železného odpadu od občanů naší obce.

Na závěr bychom touto formou rádi poděkovali všem členům za jejich dosavadní práci, zastupitelstvu obce za podporu a řediteli školy za poskytnutí zázemí pro cvičební družstva. Do nového roku Vám i nám přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů!

                                                                                                                                                                                     SDH Osová Bítýška

CO NÁS PRO LETOŠEK ČEKÁ? CO SE PLÁNUJE V NAŠÍ OBCI NOVÉHO?

Milí spoluobčané,

je to jako včera, co se velká část z nás setkala při Živém betlému a přáli jsme si vzájemně co nejkrásnější prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku. A přitom už máme jeden měsíc z nového roku za sebou.

Co nás pro letošek čeká? Co se plánuje v naší obci nového?

Některé projekty jsou dlouhodobějšího charakteru a dočkají se v letošním roce své realizace, některé se dokončují, na některých pracovat začínáme. A určité záležitosti se zcela jistě objeví neplánovaně až v průběhu roku a budou se muset řešit aktivně.

  • V nejbližších dnech budeme podávat žádost o dotaci na úpravu veřejných prostranství, a to především prostoru kolem obecního úřadu, kolem kostela a vedle hřbitova.
  • Druhou etapou bude pokračovat Modernizace učeben v základní škole.
  • Čekají nás výběrová řízení na výměnu dosluhujících gastrozařízení ve školní jídelně a také na fotovoltaiku na střechu budovy ZŠ, což společně finálně sníží velkou spotřebu elektrické energie této budovy.
  • I nadále pokračujeme v přípravě všech potřebných podkladů pro výstavbu nového zdravotního střediska.
  • Nově chystáme veškeré podklady pro žádost o dotaci na vybudování přístavby pro Dětskou skupinu, která by měla vyřešit umísťování malých dětí do zařízení.
  • Pro letošní rok se do našeho hledáčku také vrátila možnost rekonstrukce ulice Spořilov, prověřujeme možnosti její realizace a jejího financování.
  • Určitou dávku naší trpělivosti a pochopení bude vyžadovat dlouho očekávaná rekonstrukce trati, úprava vlakové zastávky, která je spojená s výstavbou nové lávky pro bezpečný přechod kolejí.

A samozřejmě také musíme společně žít a trávit společně náš volný čas. Proto i pro letošní rok plánujeme ve spolupráci se všemi našimi spolky nejen tradiční, ale také nové akce. Tou největší, která by neměla uniknout pozornosti a která si zaslouží naši účast, je oslava 760. výročí založení obce spojená se srazem rodáků. To vše je naplánováno na sobotu 25.5.2024.

Přestože už tedy máme jednu dvanáctinu roku za sebou, máme mnohem větší část před sebou. Přeji nám všem dostatek energie, elánu a především zdraví, aby se nám všem podařilo splnit si svoje sny a cíle, ať už osobní nebo společné obecní.

                                                                                                                                                            Mgr. Lenka Štěpánková, starostka

POPLATKY V ROCE 2024

Poplatek za komunální odpad na rok 2024:

900,- Kč za osobu (podle trvalého pobytu)

450,- Kč za dítě do 16-ti let včetně (podle trvalého pobytu)

Poplatek za komunální odpad na rok 2024 za rekreační objekt:

900,- Kč za jeden rekreační objekt

Poplatek za psa na rok 2024:

200,- Kč za jednoho psa

300,- Kč za druhého a dalšího psa

Poplatky se platí od 1. 2. 2024 až do 31. 5. 2024. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 _________________________________________________________________________________________

Poplatek za stočné na rok 2024:

720,- Kč za osobu a rok (podle skutečně žijících osob v nemovitosti)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný do 31. 10. 2024. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2024 a druhá polovina do 31. 10. 2024. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ JAK NA POHYBOVOU AKTIVITU

Seminář Jak na pohybovou aktivitu se uskuteční v sobotu 10.02.2024 od 8:30 do 12:00 hod. a je zcela zdarma

Sraz je v 8:15 hod. v Centru kultury, sportu a zájmových činností. Vhodné sportovní oblečení a obuv s sebou. 

Rezervace na emailu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo tel. čísle 778 033 378. Rezervaci lze zrušit nejpozději 48 hod. před seminářem. 

Jak na pohybovou aktivitu

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ - OSOVÁ BÍTÝŠKA

V sobotu 10.02.2024 v 10:00 hod. bude probíhat před obecním úřadem vakcinace psů proti vzteklině.

Cena vakcinace za jednoho psa je 200,- Kč.

Vakcinace psů proti vzteklině

 

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 01.02.-29.02.2024

Výlukový jízdní řád v termínu 01.02. - 29.02.2024 na trasách
Křižanov - Vlkov u Tišnova - Tišnov - Brno hl. n.
Brno hl.n - Tišnov - Vlkov u Tišnova - Křižanov
najdete v následujícím dokumentu pdfVýlukový jízdní řád 01.02.2024 -29.02.2024

Více informací zde.