Aktuálně

NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Oznamujeme občanům, že v ulici Kozí a u sokolovny jsou nově přidány kontejnery na sklo a kovový odpad.

Do kontejnerů na kovový odpad patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Do kontejnerů na kovový odpad nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Kontejnery u sokolovny

Kontejnery v Kozí

ODEČET VODOMĚRŮ

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. oznamuje, že od 13. 9. 2022 do 16. 9. 2022 vždy od 8:00 hodin budou pracovníci vodáren zapisovat v obci (za příznivého počasí) stavy vodoměrů.

V případě nepřítomnosti je možné nechat stav vodoměru na viditelném místě.

Odečet vodoměrů 2022

 

ŽĎÁRSKÝ DENÍK PÍŠE O POUTI V OSOVÉ BÍTÝŠCE

Odkaz na článek ve Žďárském deníku najdete zde

Žďárský deník píše o pouti v Osové Bítýšce copy

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

Paní MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že v pátek 9. 9. 2022 bude ordinace otevřena pouze od 8:00 do 10:00 hod. a ve čtvrtek 15. 9. 2022 bude ordinace výjimečně otevřena pouze od 8:00 do 13:00 hod.

OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI "HABEŠ"

Z důvodu opravy komunikace po výkopových pracích bude ulice „Habeš“ v místě novostavby rodinného domu v termínu od pátku 09.09.2022 do pondělí 12.09.2022 zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.

ÚŘEDNÍ HODINY V PÁTEK 09.09.2022

Obecní úřad Osová Bítýška oznamuje, že v pátek 09.09.2022 bude obecní úřad otevřen z důvodu školení pouze od 7:00 do 10:00 hod.

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO BRNA 17.09.2022

Komunitní centrum Osová Bítýška pořádá jednodenní zájezd do Brna. 

Odjezd autobusem z Osové Bítýšky v sobotu 17. 09. 2022 v 8:00 hod. od obecního úřadu.

Zpátky budete doma v 19:00 - 20:00 hod.  

Cena zájezdu: 380,- Kč. Cena zahrnuje dopravu autobusem do Brna a zpátky a doprovod, který ví, zajistí a vše naplánuje. 

Kontakt pro další informace a rezervace míst: +720 724 907 101 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Více informací v přiložených dokumentech:

pdf1-denni zájezd do Brna

pdf1-denni zájezd do Brna - program

pdf1-denni zájezd do Brna - ceny vstupenek

1-denní zájezd do Brna

1-denní zájezd do Brna - ceny vstupenek1-denní zájezd do Brna - program

POZVÁNKA NA RODINNÝ DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ 3. 9. 2022

Obec Osová Bítýška, SK Osová Bítýška, SDH Osová Bítýška, Spolek pomponky Osová Bítýška, Myslivecký spolek Osová Bítýška a Komunitní centrum Osová Bítýška Vás srdečně zvou v sobotu 3. 9. 2022 od 14:00 hod. do Fotbalového a tenisového areálu na Rodinný den plný her a soutěží.

Těšit se můžete na 

  •        SOUTĚŽE JEDNOTLIVÝCH SPOLKŮ
  •        MALOU DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
  •        DĚTSKOU DISKOTÉKU S TANEČNÍMI SOUTĚŽEMI
  •        VÝTVARNOU DÍLNU
  •        MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
  •        V 15:00 VYSTOUPENÍ SPOLKU POMPONKY

Občerstvení zajištěno - MASO A CIGÁRA NA GRILU, PIVO, LIMO, KÁVA A KOLÁČKY

Možnost zakoupení knihy „Osová Bítýška – Historie a vývoj osídlení obce“.

Rodinný den 3. 9. 2022 upřesnění programu

POMPONKY MĚLY UŽ 3. SOUSTŘEDĚNÍ

V termínu od 7. do 20. 8. 2022 proběhlo na faře v Heřmanově soustředění Pomponků, které se uskutečnilo ve dvou turnusech, což byla novinka, jelikož předchozí dva roky jsme soustředění pořádaly společně pro dvě nejstarší kategorie. Letos však bylo děvčat tolik, že by se na faru společně nevešla. A proto první týden patřil Beruškám, druhý pak Pomněnkám. Program byl během obou týdnů vesměs stejný. Děvčata po ranním budíčku odjížděla autobusem do sportovní haly v Osové Bítýšce, kde do poledne pilně trénovala, a poté odjížděla zpět do Heřmanova, kde následoval oběd, polední klid a v případě Berušek odpolední program, kde hrály různé hry a večerní program na určité téma. Na závěr soustředění předvedly Berušky svoji nově natrénovanou sestavu na fotbalové akci v pátek 12. 8. ve Březí, kde se jim jejich vystoupení velice povedlo a sklidily veliký potlesk. Stejně tak se jim povedlo vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo poslední den soustředění, tedy v sobotu. Pomněnky měly trochu rozdílný odpolední a večerní program. Po poledním klidu začaly trénovat a makaly až do večera, poté si užily večerní program. Pilovaly novou sestavu a zároveň i loňskou mistrovskou, jelikož je s ní čekalo v pátek 19. 8. vystoupení ve Žďáře nad Sázavou na akci zvané Hvězdy 2022, které se jim také velice vydařilo. V sobotu 20. 8. bylo závěrečné vystoupení Pomněnek, kde vystoupily i Berušky. Obě skupiny neuvěřitelně dřely, měly jsme z nich opravdu velikou radost, svými výkony nás nadchnuly a soustředění i přes některé nepředvídatelné události (Simonky operovaný slepák) a různá menší zranění, musíme zhodnotit jako zdařilé a už se nemůžeme dočkat dalšího.

Za odvoz do Březí děkujeme SDH Osová Bítýška – Jiřímu Tučkovi, SDH Heřmanov – Zdeňku Syslovi, dále za odvoz do Žďáru SDH Borovník – Martinu Svobodovi, SDH Radňoves – Antonínu Habánovi, SDH Heřmanov děkujeme za zapůjčení hasičské dodávky a za odvoz Frantu Bajerovi. Také musíme poděkovat obci Osová Bítýška a řediteli ZŠ a MŠ Osová Bítýška za zapůjčení haly a za naplánování stavebních prací tak, aby nás nelimitovaly.

                                                 Za Spolek Pomponky Osová Bítýška Marie Bajerová, Simona Bajerová, Aneta Kutílková

Pompony soustředění 1Pompony soustředění 2Pompony soustředění 3Pompony soustředění 4Pompony soustředění 5Pompony soustředění 6Pompony soustředění 7Pompony soustředění 8Pompony soustředění 9Pompony soustředění 10

POZVÁNKA NA RODINNÝ DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ 3. 9. 2022

Obec Osová Bítýška, SK Osová Bítýška, SDH Osová Bítýška, Spolek pomponky Osová Bítýška, Myslivecký spolek Osová Bítýška a Komunitní centrum Osová Bítýška Vás srdečně zvou v sobotu 3. 9. 2022 od 14:00 do Fotbalového a tenisového areálu na Rodinný den plný her a soutěží. Dále se můžete těšit na výtvarnou dílnu a dětskou diskotéku.

Občerstvení zajištěno.

Možnost zakoupení knihy „Osová Bítýška – Historie a vývoj osídlení obce“.

Rodinný den 3. 9. 2022

KNIHA OSOVÁ BÍTÝŠKA – HISTORIE A VÝVOJ OSÍDLENÍ OBCE

Od 29. 8. 2022 bude možné zakoupit na obecním úřadě za cenu 250,- Kč knihu Osová Bítýška – historie a vývoj osídlení obec. Smlouva o dílo na tuto publikaci byla schválena zastupitelstvem obce Usnesením č. 5/2019 ze dne 18. 9. 2019. O čem kniha vypovídá, se dozvíte v předmluvě knihy, kterou zpracovala starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková.

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou kniha, která díky precizní badatelské práci autora Jaroslava Sadílka poprvé seriózně mapuje historický vývoj Osové Bítýšky a v některých směrech dokonce přináší zcela nové poznatky. Autor při své práci vycházel nejen z archivních dokumentů a mapových podkladů, ale také z historie významných objektů tolik typických pro naši obec a podařilo se mu tak najít souvislosti i s událostmi, jež se odehrály ještě před první písemnou zmínkou o naší obci. Díky jeho přístupu a úsilí vzniklo dílo, které rekonstruuje dějiny od nejstarších počátků až do závěru feudální éry.  Od informací o prvním písemném dokladu z roku 1264 jsme přes období nedílně spojené s rodem Pernštejnů vedeni ke složitému období třicetileté války, ke změnám za vlády Marie-Terezie až k roku 1848.

Díky knize Osová Bítýška - historie a vývoj osídlení obce se však dostáváme nejen ke kořenům naší obce, ale mnozí z nás se díky ní také dozví nové informace o historii svých domů, svého rodu. Pro každého z nás se tak může stát přínosem a já jsem ráda, že se naši zastupitelé pro vydání knihy rozhodli, a děkuji za to, že možnost jejího vzniku podpořili.

Je však na místě za vznik knihy poděkovat nejen autorovi a zastupitelům, ale také kolektivu z nakladatelství TVÁŘE s.r.o., který dal knize její finální podobu. Velký dík také patří vám, vážení čtenáři, a to za zájem o historii naší obce.

Doufám, že se vám kniha bude líbit a že z ní načerpáte mnoho nových informací.

Kniha 1

Kniha 2

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

Jsme moc rádi, že se nám ve spolupráci s obcí Osová Bítýška podařilo i letos uspořádat příměstský tábor pro děti z Osové Bítýšky a okolních obcí.

Tématem letošního táboru byla Cesta kolem světa. Během týdne jsme s dětmi v naší fantazii navštívili všechny kontinenty a procestovali různé země. Plnili jsme různé úkoly a zároveň tak poznávali kulturu vybraných zemí a dozvídali se zajímavosti o životě místních obyvatel. Děti se především učily týmové spolupráci a vzájemné toleranci. 

Doufáme, že cestovatelé z tábora odcházeli bohatší nejen o zážitky, ale i o nová přátelství.

                                                                          Lucie a Marie Kubíčkovy,  Jitka a Jiří Pražákovi

Příměstský tábor 1

Příměstský tábor 2

Příměstský tábor 3