Aktuálně

POZVÁNKA NA DEN MATEK

Komunitní centrum Osová Bítýška ve spolupráci s SK Osová Bítýška Vás zvou v sobotu 7. 5. 2022 od 14:00 do 17:00 hod. do parku Pod Lipami na „Den matek“ ve formě svátečního posezení při hudbě.

Program:

14:00 hod. – vystoupení dětí ze školní družiny Osová Bítýška

15:00 hod. – vystoupení Pomponků Osová Bítýška

14:00 - 17:00 hod. – hudba DJ David

Den matek

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM KARNEVALEM

Po dvouleté odmlce se nám letos v naší obci podařilo obnovit tradici dětského karnevalu. Akce se konala v neděli 3. 4. 2022 od 14:00 hod. v Centru kultury, sportu a zájmových činností a zúčastnilo se jí více než 160 dětí se svými rodiči a prarodiči.

O zábavu, hudbu a soutěže se postaral tradičně DJ David. Děti si mohly zakoupit lístek do tomboly, která byla opravdu bohatá. Pokračovali jsme v principu 1 dítě = 1 lístek + každý lístek vždy získal drobnou okamžitou výhru. Celé odpoledne byl pro děti k dispozici i skákací hrad a výtvarná dílnička. O zpestření programu se postaraly taneční skupinky pomponků.

Za uskutečnění této vydařené akce patří velké poděkování všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli - obci, škole, zaměstnancům školy a obce, všem štědrým sponzorům, šikovným maminkám i tatínkům, DĚTEM a všem účastníkům.

                                                                                 Za Komunitní centrum Denisa Šustrová

DĚTSKÝ KARNEVAL - 1

 

DĚTSKÝ KARNEVAL - 2

ČARODĚJNICKÁ STEZKA SE SYMBOLY a STEZKA KE DNI MATEK

Komunitní centrum Osová Bítýška pro Vás nachystalo v termínu 30. 4. 2022 – 6. 5. 2022 „Čarodějnickou stezku se symboly“ a v termínu 7. 5. 2022 – 15. 5. 2022 „Stezku ke Dni matek“. Mapy trasy si vyzvedněte v obálce u Obecního úřadu Osová Bítýška. Za každou vyluštěnou tajenku dostanete na obecním úřadě odměnu, kterou si můžete vyzvednout v úředních hodinách. 

 

Pozvánka na stezky

POZVÁNKA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SK Osová Bítýška Vás srdečně zve v sobotu 30. 4. 2022 od 17:00 hod. na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Občerstvení je zajištěno. 

Pozvánka na pálení čarodějnic

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že ve středu 20. 4. 2022 bude pošta v Osové Bítýšce z provozních důvodů otevřena pouze od 13:15 do 17:15 hod.

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že ve středu 13. 4. 2022 bude pošta v Osové Bítýšce z provozních důvodů otevřena pouze od 8:00 do 12:00 hod.

UKLIĎME OSOVOU BÍTÝŠKU A OSOVOU

29. dubna až 15. května 2022 - INDIVIDUÁLNÍ SBĚR ODPADKŮ 

Přidej se i ty k dobrovolníkům a v rámci zdravotní procházky ukliďme i letos Osovou Bítýšku, Osovou a okolí.

 

Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU

Vážení občané,

chtěli bychom vás informovat o stavu budovy zdravotního střediska a navrhovaném řešení.

V posledních několika letech jsme byli nuceni často řešit více či méně zásadní problémy na zdravotním středisku. Jednalo se o opravy týkající se unikajícího plynu, špatných rozvodů elektřiny, ucpané kanalizace v různých místech budovy, zatékající střechy či protékajících odpadů, jejichž následkem bylo nutné opakovaně řešit vlhnutí zdí, opadávání omítky, či zkratování elektřiny.

Bohužel to nejsou pouze problémy estetického rázu, jsou to poškození zásadní, jejichž neřešení by mohlo mít dalekosáhlé následky. Problémem jsou také stavební postupy, které byly typické pro dobu vzniku budovy, což jsou čtyřicátá léta minulého století - např. dnes již nepoužívané dřevěné stropy, nedostatečné izolace a odvětrávání nebo také nedokončené stavební úpravy.

Po odchodu MUDr. Petrášové nám současný stav zdravotního střediska také komplikuje hledání nového dětského lékaře, jichž je po celé republice a zejména na Vysočině opravdový nedostatek. Lékaři si pak vybírají nejen podle lokality a velikosti praxe, ale také podle nabízených benefitů - k nimž patří pochopitelně také funkčnost a vzhled ordinace, poměrně často také nabídka dostatečně velkého bytu.

Po každé opravě pravidelně zaznívá, že zdravotní středisko je opravdová „časovaná bomba“, která nepotřebuje pouze lehké opravy, či povrchové úpravy, ale zcela zásadní rekonstrukci, která by vyřešila problémy v budově od základů až po střechu.

V tuto chvíli však stojí zastupitelé před několika zásadními problémy - jak tuto situaci vyřešit kvalitně, ale přitom nenarušit rozsáhlou rekonstrukcí chod ordinací, lékárny a život obyvatel tamních bytů, když nejsou k dispozici žádné prostory, kam by se zdravotnická zařízení a nájemníci mohli alespoň dočasně přestěhovat.

Dalším problémem je také financování. Ve chvíli, kdy má obec naplánováno i rozjeto několik investičních akcí (přístavba MŠ, budování kontejnerových míst s oplocením, revitalizace vodní nádrže, budování skladu u sokolovny, rekonstrukce WC v ZŠ…), které je nutné dokončit a dofinancovat, je bez výrazného a dlouhodobého zadlužení takřka nemožné takto finančně náročnou rekonstrukci z vlastních zdrojů zvládnout.

Do velmi blízké budoucnosti je tedy jednoznačný fakt - buď rychle zajistíme odpovídající prostory, nebo v naší obci výhledově přijdeme o zdravotní středisko, potažmo o lékařskou praxi. Bylo zvažováno několik možných cest - postupná či celková rekonstrukce s vysokými investicemi do staré budovy, výstavba nové budovy financovaná úvěrem, byty ve vlastnictví obce… Výsledkem hledání bylo, že jedinou rozumnou cestou, na které se všichni zastupitelé jednoznačně shodli, je vybudovat zdravotní středisko nové, nejlépe zároveň doplněné o výstavbu bytů, kterých je v Osové Bítýšce opravdu nedostatek.

Jediným obecním pozemkem, který se pro výstavbu hodí a v současném územním plánu se s ním tak počítá, je pozemek v blízkosti hřbitova. Při předběžných konzultacích vyjádřili všichni zastupitelé svůj souhlas s výstavbou ordinací. Celkem deset z jedenácti zúčastněných zastupitelů na posledním jednání zastupitelstva také souhlasilo, vzhledem k výše uvedenému, nejen se záměrem, ale současně také s nabízenou pomocí soukromého investora pana Martina Žáka. Ten po důkladném smluvním ošetření vybuduje v přízemí nové budovy ordinace pro lékaře a lékárnu. Tato část pak bude zdarma převedena do vlastnictví obce. V dalších dvou podlažích vznikne 12 různě velkých bytových jednotek, jež budou ve vlastnictví investora.

Funkce plánované budovy je v souladu s územním plánem, její celková výška bude dokonce nižší, než územní plán předepisuje. S ohledem na stávající zástavbu bude budova umístěna v dostatečné vzdálenosti od vedlejších nemovitostí a žádná okna z obytných místností nebudou směřovat k zahradám nejbližších sousedů. Součástí projektu je také rozsáhlá výsadba stromů kolem domu k zajištění soukromí obyvatel.

Do smlouvy o výstavbě nové budovy budou také zakomponována pravidla pro výstavbu a financování, včetně podmínky pro investora předem složit dohodnutou částku k výstavbě na transparentní účet. Dále pak bude smlouva obsahovat také sankce při nedodržení smluvních podmínek, výše kauce ve prospěch obce, či závazky pro soukromého investora týkající se nájmu, prodeje, či přednostního práva koupě bytu pro občany Osové Bítýšky tak, aby byla dostatečně chráněna práva nejen naší obce, ale také budoucích majitelů či nájemců bytů.

Zastupitelé toto řešení vyhodnotili jako nejvhodnější a nejrychlejší. Samotná výstavba by mohla být započata na podzim tohoto roku, čímž bychom předešli narůstání výše uvedených problémů.

                                                                                                                 Zastupitelé obce Osová Bítýška

2

3

4

5

Půdory 1NP

JARNÍ MINI TRHY SE BUDOU KONAT V BUDOVĚ FOTBALOVÉHO A TENISOVÉHO AREÁLU

Jarní mini trhy v Osové Bítýšce se z důvodu nepříznivého počasí budou konat v budově Fotbalového a tenisového areálu, č. p. 309. 

Jarní minitrhy - plakát final - změna místa konání

 

 

UZAVŘENÍ ULICE HABEŠ VE DNECH 7. 4. 2022 A 8. 4. 2022

Upozorňujeme občany, že ve dnech 7. 4. 2022 a 8. 4. 2022 nebude možné z důvodu zemních prací v komunikaci projet ulicí Habeš. 

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 7. 4. 2022 bude pošta v Osové Bítýšce z provozních důvodů otevřena pouze od 8:00 do 9:30 hod.

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 9. 4. 2022 A 10. 4. 2022

České dráhy a.s. oznamují, že v sobotu 9. 4. 2022 a neděli 10. 4. 2022 se v denní době uskuteční výluka vždy jedné z traťových kolejí v úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov, během které budou všechny osobní vlaky nahrazeny autobusy. 

Více informací najdete v přiložených dokumentech: 

pdfVývěska Osová Bítýška

pdfVýlukový jízdní řád 9. 4. 2022 a 10. 4. 2022