Aktuálně

STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MÍŘÍ DO FINÁLE

Stavba víceúčelového hřiště v areálu základní školy, na jehož výstavbu se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 360 202 Kč, míří do finále. Součástí celé stavby je nejen hřiště pro různé sporty, ale také běžecká dráha s doskočištěm, nářaďovna a také altán, jenž bude fungovat jako zázemí nejen pro sportovce, ale také pro maminky s dětmi, které mohou zhruba od poloviny září využívat zcela novou herní sestavu na dětském hřišti. V areálu budou také instalovány lavičky pro diváky.

Hřiště bude sloužit nejen škole pro naplňování osnov, ale také všem místním spolkům a celé široké veřejnosti. Jeho slavnostní otevření je naplánováno na neděli 17.09.2023.

 

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY

V těchto dnech vrcholí dokončovací práce při rekonstrukci křižovatky silnic I/37 a II/390. Nejenže byly upraveny nájezdové plochy a srovnány výškové rozdíly mezi jednotlivými rameny křižovatky, ale veškeré úpravy směřovaly především ke zvýšení přehlednosti křižovatky a bezpečnosti nejen pro řidiče, ale také pro chodce. S tímto záměrem byly jasně definovány a odděleny hranice chodníků, obou komunikací a také parkovací plochy před obchodem. Současně vzniklo bezpečnější místo pro přecházení u zastávky autobusů a byl vybudován chodník na protilehlé straně. Pomalejšímu průjezdu celou křižovatkou napomůže také nové dopravní značení a zachování hlavní silnice, kterou i nadále bude bývalá I/37, tak jak jsme zvyklí.

V poslední fázi celé stavby bude instalován děkovný kříž, a to na místo vzdálenější od křižovatky. Tam bude více chráněn před projíždějícími nákladními vozidly a zároveň zde nebude zasahovat do rozhledu řidičů. 

                                                                                                                   Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

367543031 312499774600841 1386245211479015434 n

 

VELKÁ REKONSTRUKCE UČEBEN

V průběhu letošních prázdnin začala v naší škole velká rekonstrukce 5 tříd – vzniknou tak moderní učebny přírodovědy, chemie a fyziky, robotiky, informatiky a družiny, viz vizualizace. Celá rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy – první, která proběhne v letošním roce, zahrnuje veškeré stavební práce v pěti třídách a po úspěšně dokončeném výběrovém řízení také vybavení dvou učeben nábytkem a počítačovou technikou. Druhá etapa by měla být uskutečněna až v příštím roce a bude zajišťovat zařízení zbylých učeben. Výběrové řízení na stavební práce již bylo dokončeno a zastupitelé na červencovém jednání schválili dodavatele, firmu RecoBuild a.s. 

Celá akce bude probíhat díky získané dotaci z evropských fondů IROP, která pokryje náklady ve výši 22 milionů, což je 80 % z celkové hodnoty projektu (27,5 mil).

                                                                                                                   Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Vizualizace družina

 

ODSTRANĚNÍ DŘEVIN OHROŽUJÍCÍCH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ PROVOZ ELEKTRICKÉHO DISTRIBUČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Na základě zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou, a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) žádá společnost EG.D vlastníky a uživatele pozemků o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Více informací níže v dokumentech

pdfUpozornění EG.D

pdfPlná moc EG.D

Odstranění dřevin

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

Paní MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že se ve středu 30.08.2023 z provozních důvodu nebudou dělat odběry krve a  ordinace bude otevřena pouze od 11:00 do 13:00 hod. 

POZVÁNKA NA ZÁBLATSKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V sobotu 26.08.2023 od 15:00 hod. zve Zastupitelstvo obce Záblatí všechny děti, a nejen je, k Pelgramskému rybníku na Rozloučení s prázdninami.

Občerstvení zajištěno. Profesionální tým plavčíků taktéž.
Záblatské rozloučení s prázdninami

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - PODZIM 2023

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v termínu 15.09. - 18.09.2023. Kontejnery budou přistaveny na obvyklém místě v Osové Bítýšce a v části Osová.

Demontujte, prosím, nábytek určený do velkoobjemového odpadu tak, aby bylo dosaženo maximální využitelnosti kontejnerů. 

Velkoobjemový odpad podzim 2023

POŠTA OSOVÁ BÍTÝŠKA OZNAMUJE

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 24.08.2023 bude pošta Osová Bítýška z provozních důvodů uzavřena.

ZÁPIS STAVŮ ELEKTROMĚRŮ

Energetická společnost EG.D oznamuje, že v úterý 22.08.2023 bude pověřený pracovník zapisovat v naší obci stav elektroměrů. V případě nepřítomnosti zanechte stav elektroměru na viditelném místě.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍPRAV NA VYBUDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

V průběhu posledního půlroku se zastupitelé několikrát vraceli k problematice zdravotního střediska. V prosinci 2022 se všichni jednohlasně rozhodli nerekonstruovat stávající budovu a plným počtem hlasů schválili výstavbu nové budovy na pozemku za hřbitovem. Z tohoto jednání však také vzešel požadavek zjistit možnosti ohledně výstavby přízemního zdravotního střediska. Upravený projekt na jednopodlažní budovu, rozpočty a také několik nabídek stavebních firem z okolí byly zastupitelům předloženy na jednání v červnu 2023. Na základě srovnání všech podkladů a po vyhodnocení všech možností a také důsledků se však většina zastupitelů přiklonila k původně navrhované variantě, a rozhodla tak o výstavbě budovy dvoupatrové.  V přízemí bude vybudován prostor pro lékárnu a dále dvě ordinace – pro praktického a také pro dětského lékaře. V prvním nadzemním podlaží pak vzniknou byty. 

Výstavbu a financování stavby „na klíč“ zajistí pan Martin Žák, který po kolaudaci prodá prostory v přízemí obci. Obec se tak stane jejich výhradním majitelem a zajistí si dovybavení ordinací. Byty zůstanou v majetku a péči soukromého investora.

V průběhu prázdnin se budou finalizovat podklady potřebné pro vydání stavebního povolení a v ideálním případě by na podzim tohoto roku mohla stavba začít.

                                                                                                                              Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Vizualizace zdravotního střediska

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Obec Osová Bítýška Vás zve v neděli 17.09.2023 od 14:00 do 17:00 hod. do areálu základní školy na slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště.

Program:

  • od 14:30 slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště
  • vystoupení dětí z mateřské školy
  • vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
  • 1. poločas přátelského utkání minipřípravky Osová Bítýška - Velká Bíteš
  • vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
  • 2. poločas přátelského utkání minipřípravky Osová Bítýška - Velká Bíteš
  • vystoupení Spolku pomponky Osová Bítýška
  • soutěže pro děti v celém areálu, dopravní soutěž, skákací hrad

Občerstvení zajištěno

Slavnostní otevření víceúčelového a dětského hřiště - oprava přípravky copy

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ

SPOLEK POMPONKY OSOVÁ BÍTÝŠKA Vás srdečně zve v neděli 20.08.202315:00 hod. do Heřmanova na hřiště za školou na závěrečné vystoupení. Zatančí Berušky a Pomněnky

Pozvánka Pomponky závěrečné vystoupení copy