Aktuálně

HASIČI - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

Jako již tradičně bychom se rádi ohlédli za uplynulým rokem 2022, který byl ve znamení doznívání neobvyklých opatření a omezení, a nastínili plánované aktivity v tomto roce.
Na počátku roku jsme uspořádali Masopustní průvod obcí, ale bohužel jsme z důvodu nejisté situace již podruhé vynechali pořádání tradičního hasičského plesu. V březnovou neděli jsme zajišťovali průběh cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, následovaného spolupodílením na zajištění Jarního jarmarku v neděli dubnovou, v květnu pak Dnem bezpečnosti. V červnu se členové družstva veteránů zúčastnili Hasičských slavností v Litoměřicích. Na konci měsíce června a v první polovině července jsme provedli stavební úpravy v hasičské zbrojnici spojené s výměnou vchodových a vnitřních dveří. V září jsme se účastnili Spolkového dne, v říjnu se podíleli na zajištění Podzimního jarmarku a Strašidelné stezky v listopadu. V prosinci jsme pak s Mikulášskou družinou navštívili děti v naší obci.
Kolektiv mladých hasičů čítá 15 členů a tvoří dvě soutěžní družstva v kategorii starších žáků. V uplynulém roce se zúčastnili 4 cvičení v rámci okrsku Heřmanov, kdy družstvo A se třikrát umístilo na 1. místě a jednou na 2. místě, družstvo B pak na druhém místě, podvakrát na třetím místě a jednou na místě čtvrtém. Mimo cvičební sezónu se kolektiv v jarních měsících schází na cvičišti pod Základní školou v rámci nácviku požárního útoku, v podzimních měsících pravidelně v hasičské zbrojnici a přes zimu v Centru kultury, sportu a zájmových činností. Za odměnu pak měli všichni možnost navštívit zázemí a prohlédnout si techniku Záchranného útvaru HZS ČR v Jihlavě, kde měla největší úspěch jízda s vozidlem Tatra CZS 40 Titan. Mladí hasiči mají o tuto činnost velký zájem, což dokladuje jejich velmi dobrá docházka, a úspěšně si tak vychováváme svoje nástupce.
V minulém roce se rovněž díky bratru Bobkovi podařilo obnovit tradici a sestavit cvičební družstvo žen, které se společně se soutěžními družstvy mladých hasičů účastnilo cvičení v rámci okrsku.
Před výhledem plánovaných aktivit letošního roku si ještě v krátkosti shrňme činnost zásahové jednotky sboru. Uplynulý rok patří co do počtu zásahů k těm nadprůměrným, přičemž jednotka byla povolána celkově k 20 událostem. Převážně se jednalo o různé druhy požárů (17 událostí), dále jeden technický zásah, neohlášené pálení a planých poplach. V průběhu roku se členové pravidelně účastnili odborných příprav, zabezpečení pálení čarodějnic, pomoci při hledání a dohašování skrytých ohnisek požáru v národním parku České Švýcarsko a dozoru nad odpalováním ohňostroje při adventním průvodu světýlek. V rámci údržby a obnovy techniky byla pořízena nová motorová pila, ochranné pomůcky a dovybavení „D“ programu, který hojně využíváme při požárech lesního a polního porostu.
Nadcházející rok skýtá po téměř třech letech omezujících opatření spoustu plánovaných aktivit. Z těch větších můžeme jmenovat XXVI. Tradiční hasičský ples, který se uskuteční již 11. února, oslavu 140. výročí založení našeho sboru, která proběhne spolu s cvičením v rámci okrsku 4. června, a pořádání prázdninových pouťových zábav „Pod lipami“.
Dovolte, abychom touto formou poděkovali všem členům za jejich dosavadní práci, zastupitelstvu obce za podporu a řediteli školy za poskytnutí zázemí pro cvičební družstva. Na závěr bychom rádi Vám i nám do nového roku 2023 popřáli hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů.

                                                                                                                                           SDH Osová Bítýška

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Oblastní charita Žďár nad Sázavou hledá vrchní sestru, koordinátora/ku Domácího hospice Barborka.

Více informací na tel. 731 636 957 nebo www.zdar.charita.cz/kariera.

 

Oblastní charita - vrchní sestra

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Oznámení o přerušení dodávky vody.

Typ odstávky - havárie vodovodu

Místo odstávky - Vlkov

Bez vody budou dne 03.02.2023 do 14:00 hod. (předpoklad): Vlkov, Osová

 

322695620 881380099750470 7806872262564060634 n

NÁBOR DO CHASY OSOVÁ BÍTÝŠKA

Nábor do Chasy Osová Bítýška se uskuteční 17.03.2023 v 18:00 hod. v Centru kultury, sportu a zájmových činností.

Nábor chasa 2023

POPLATKY V ROCE 2023

Poplatek za komunální odpad na rok 2023:

700,- Kč za osobu (podle trvalého pobytu)

350,- Kč za dítě do 16-ti let včetně (podle trvalého pobytu)

 

Poplatek za komunální odpad na rok 2023 za rekreační objekt:

700,- Kč za jeden rekreační objekt

 

Poplatek za psa na rok 2023:

50,- Kč za jednoho psa

70,- Kč za druhého a dalšího psa

 

Poplatky se platí od 1. 2. 2023 až do 31. 5. 2023. Platit můžete na pokladně obecního úřadu (hotově/kartou) nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatek za stočné na rok 2023:

720,- Kč za osobu a rok (podle skutečně žijících osob v nemovitosti)

Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný do 31. 10. 2023. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2023 a druhá polovina do 31. 10. 2023. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu (hotově/kartou) nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŽIVÝM BETLÉMEM 2022

Po dvouleté přestávce mohli na Štědrý den diváci z naší obce a širokého okolí zhlédnout biblický příběh v podání místních farníků, který zachycuje narození Ježíše Krista od zvěstování Panně Marii, přes putování tří králů až ke klanění narozenému Ježíškovi. Zaplněné náměstíčko svědčí o tom, že tradiční živý betlém v Osové Bítýšce se stal nedílnou součástí vánočních dnů a že je stále velmi oblíbený.

Živý Betlém 1Živý Betlém 2Živý Betlém 3Živý Betlém 4Živý Betlém 5Živý Betlém 6Živý Betlém 7Živý Betlém 8Živý Betlém 9Živý Betlém 10Živý Betlém 11Živý Betlém 12Živý Betlém 13Živý Betlém 14Živý Betlém 15Živý Betlém 16Živý Betlém 17Živý Betlém 18Živý Betlém 19

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2023

Tři králové vykoledovali rekord. V kasičkách se ukrývalo bezmála pět milionů korun.

Žďár nad Sázavou – Rekordních 4 757 202 korun vhodili dárci třem králům do kasiček v okrese Žďár nad Sázavou. To je o 567 969 korun více než v minulém roce.

K + M + B, Kristus požehnej tomuto domu, psali tři králové na dveře v prvních patnácti dnech nového roku. „Děkujeme, že i vy jste se přispěním do Tříkrálové sbírky rozhodli napsat lepší životní příběh klientům služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejich vděk a úsměv ve tváři ať je vám odměnou,“ vzkázala dárcům ředitelka žďárské Charity Jana Zelená. Její poděkování dále patří všem koledníkům, asistentům, dobrovolníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky.

23. ročník Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita Česká republika, zajišťovala ve žďárském okrese Oblastní charita Žďár nad Sázavou. „Do terénu jsme letos předali pět set šedesát tři kasiček, které mělo na starost osmdesát asistentů,“ řekla Michaela Knížková, koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Městy a obcemi okresu prošlo s koledou na sedmnáct set koledníků. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc žďárské Charity.

Online koleda

Pro ty, kteří chtějí podpořit Tříkrálovou sbírku, ale koledníci je nezastihli doma, nebo se k nim domů nedostali, stále existuje možnost online přispění. Na webu www.trikralovasbirka.cz je připravena takzvaná online kasička. Ve druhém kroku nezapomeňte zvolit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, jen tak pomůžete lidem přímo ve svém okolí. Příspěvky v online kasičce a dary přímo na tříkrálový účet pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou činily k 27. lednu 2023 68 153 korun.

Výsledky

Kolik korun vykoledovali tři králové ve vašem městě, městysi či obci? Výsledky Tříkrálové sbírky ve žďárském okrese si prohlédněte na www.trikralovasbirka.cz/vysledky/  Klikejte: Diecéze brněnská – Oblastní charita Žďár nad Sázavou, a hledejte konkrétní obec. 

Odkazy
WEB: Jak Tříkrálová sbírka pomáhá v okrese Žďár nad Sázavou?
WEB: www.trikralovasbirka.cz
WEB: www.zdar.charita.cz
FB: Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
FB: Tříkrálový koncert ve Věžné

Jiří Marek, koordinátor propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2023

POZVÁNKA DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU MASEK

SK Osová Bítýška pořádá v sobotu 11.02.2023 od 8:30 hod. tradiční masopustní průvod masek.

Sraz masek je v 8:00 hod. v sokolovně. Všechny masky jsou vítané.

Masopust

 Mapa ostatky 2023

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR V OBCI OSOVÁ BÍTÝŠKA

Výsledky hlasování II. kola volby prezidenta ČR v obci Osová Bítýška:
-    Počet voličů 711
-    Počet vydaných úředních obálek 537
-    Počet platných hlasů 537
-    Kandidát č. 4 Petr Pavel obdržel 306 hlasů
-    Kandidát č. 7 Andrej Babiš obdržel 231 hlasů

VAROVÁNÍ POLICIE ČR OHLEDNĚ PODVODŮ NA INTERNETU

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina v Jihlavě informuje ohledně podvodů na internetu, kdy uživatelé mohou přijít o své osobní údaje či o peníze na svých účtech. 

Prodej zboží na různých bazarových portálech copy

Pracovník banky

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

Sportovní výbor obce Osová Bítýška pořádá v sobotu 04.02.2023 nohejbalový turnaj trojic o putovní pohár starostky obce.

Prezence v 8:45 hod., začátek v 9:00 hod.

Kontakt pro přihlášení týmů - Aleš Svoboda 728 009 569.

Turnaj nohejbalu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V Tříkrálové sbírce 2023 bylo vybráno celkem 117 456,- Kč. Jménem Charity České republiky všem dárcům mnohokrát děkujeme za finanční příspěvky.

Tříkrálová sbírka 2023 – farnost Osová Bítýška:

Osová Bítýška                 49 024,-
Osová                                1 450,-
Záblatí                             11 575,-
Vlkov                                15 865,-
Jáchymov                          4 700,-
Skřinářov                        14 622,-
Ořechov, Ronov             20 220,-
Celkem                          117 456,-