Aktuálně

ODEČET VODOMĚRŮ

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. oznamuje, že v týdnu od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021 vždy od 8:00 hodin budou pracovníci vodáren zapisovat stavy vodoměrů v obci. V případě nepřítomnosti je možnost nechat stav vodoměru na viditelném místě.

stav vodoměrů copy

 

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

SK Osová Bítýška Vás zve v sobotu 4. 9. 2021 do Centra kultury, sportu a zájmových činností na pohádkové odpoledne. Začátek je ve 13:00 hod. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. S sebou si přineste přezůvky.

Pohádkové odpoledne

PODĚKOVÁNÍ VELITELE OKRSKU HEŘMANOV

Jako velitel Okrsku Heřmanov jsem byl požádán paní Zdenkou Ondrákovou a dalšími občany z Moravské Nové Vsi, abych poděkoval všem dobrovolným hasičům našeho okrsku. Poděkování patří všem, kteří ve svém volném čase jeli pomáhat občanům do tornádem poškozené Moravské Nové Vsi.

Budu citovat slova paní Ondrákové: „V neštěstí, které mne potkalo, jsem měla velké štěstí na lidi, na vás hasiče Okrsku Heřmanov. Na hasiče z obcí Heřmanov, Radňoves, Osová Bítýška, Skřinářov, Rozseč a dalších, kteří se připojili.“

Chtěl bych i jménem svým poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase účastnili výjezdů na pomoc při odstraňování škod a následně i stavebních pracích na střechách opravovaných domů. Jak řekl jeden z nás zúčastněných: „Bolaví, unavení a bez jediného fňuknutí jsme udělali takový kus práce!“

Poděkování patří i těm, kteří přispěli na sbírku pomoci pořádanou při našem prvním výjezdu. To znamená i Vám starostky i starostové, kteří jste nás podpořili organizačně i materiálně.

Naše sbory předvedli, že umí dodržet slova hasičského hesla: BOHU, VLASTI K OSLAVĚ A BLIŽNÍMU KU POMOCI. Všichni tvrdě pracovali, sami řídili práce a i radou pomáhali ostatním. Každý ze zúčastněných skvěle reprezentoval svoji obec, sbor a celý náš okrsek. Potvrzují to slova občanů Moravské Nové Vsi, koordinátorů pomoci i reportérů, že takových by bylo potřeba více!

Velitel Okrsku Heřmanov

BDS-BUS INFORMUJE

Společnost BDS-BUS oznamuje, že ve dnech 30. 8. 2021 a 31. 8. 2021 bude spoj v čase 12:19 hod. zastavovat pouze na zastávce u kostela.

VE ČTVRTEK 02. 09. 2021 BUDE ZAVŘENÁ POŠTA

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 02. 09. 2021 bude z provozních důvodů uzavřena pošta v Osové Bítýšce. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou ve Velké Bíteši a to dopoledne od 8:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 13:00 do 16:00 hod.

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ

  • Paní MUDr. Anna Švehlová oznamuje, že občané, kteří by měli zájem o očkování proti COVID19 vakcínou Moderna, se mohou nahlásit sestře (možno i e-mailem). Očkování bude probíhat dle zájmu od 9. 9. 2021. Mohou se hlásit i občané, kteří nejsou registrováni v ambulanci.

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po důkladném přezkoumání ze strany Policie ČR bylo nově navržené dopravní značení křižovatky I/37 a II/390 vyhodnoceno jako nevyhovující a během příštího týdne bude vše vráceno do původní podoby. SLEDUJTE PROTO DŮKLADNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ!

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘEŠKRTNUTÉ

NATÁČENÍ REPORTÁŽE

Česká televize, redakce Jihlava hledá do své reportáže člověka/rodinu/partu lidí, kteří se těší na zprovoznění stavby I/37 Osová Bítýška – obchvat. Natáčení by mělo probíhat během dnešního dopoledne a bude trvat cca 15 min. V případě zájmu kontaktujte co nejdříve paní Kristýnu Posekanou na tel. 737 436 224.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZPROVOZNĚNÍ STAVBY SILNICE I/37 OSOVÁ BÍTÝŠKA - OBCHVAT

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní zprovoznění stavby silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat, které se uskuteční v úterý 31. 8. 2021 od 9:00 hod.

Pozvánka obchvat

! ! ! UPOZORNĚNÍ ! ! !

Upozorňujeme, že zcela neplánovaně a bez upozornění bylo dopravní značení křižovatky změněno již 25. 8. 2021. SLEDUJTE DOPRAVNÍ ZNAČKY!

Nová mapka změny přednosti v jízdě

 

POZVÁNKA NA AKCI "BEZPEČNÝ ŽIVOT NA VYSOČINĚ"

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo v letošním roce u příležitosti 30. výročí fungování novodobého policejního sboru několik služebních a preventivních akcí. Některé z nich jsou určeny pro širokou veřejnost a jejich cílem je blíže představit práci příslušníků Policie České republiky.

Preventivní a prezentační akce Bezpečný život na Vysočině, která se bude konat v úterý 14. září 2021 od 9.00 – 12.00 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě, je určena pro širokou veřejnost, především pro děti mateřských škol a žáky ze základních a středních škol z celého Jihlavska. V průběhu dopoledne budeme prezentovat veřejnosti moderní policejní techniku, služební dopravní prostředky, policejní výstroj a výzbroj a předvedeme také celou řadu zajímavých dynamických i statických ukázek. Na akci s námi spolupracuje BESIP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky. Oba partneři se na náměstí představí se svými aktivitami. Vstup na akci je zdarma.

Časový harmonogram:

9.00 – 10.00 - zahájení akce, statické ukázky, soutěže, kvízy, testy, možnost prohlídky moderní policejní techniky, výzbroje a výstroje

10.00 – 11.00 – dynamické ukázky – policejní kynologové, pořádková jednotka, speciální jednotka Dukovany

11.00- 12.00 – statické ukázky, soutěže, kvízy, testy, možnost prohlídky moderní policejní techniky, výzbroje a výstroje

Na dopolední program bude navazovat promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který proběhne ve stejný den – 14. září od 14.00 hodin - v parku Gustava Mahlera v Jihlavě a zdarma bude přístupný pro širokou veřejnost. Mediálním partnerem akce jsou Jihlavské listy.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení tisku a prevence

Plakát - Bezpečný život na Vysočině

 

 Koncert Hudba Hradní stráže a PČR