Aktuálně

NUTNÉ! POKYNY K POVINNÉ KARANTÉNĚ PRO OBČANY VRACEJÍCÍ SE ZE ZAHRANIČÍ

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin z 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).
Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!
Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

ODKAZ S DALŠÍMI INFORMACEMI:

https://koronavirus.mzcr.cz/pokyny-pro-osoby-vracejici-se-z-rizikovych-oblasti-ke-krizovemu-opatreni-vlady-ve-veci-karanteny-pro-tyto-osoby/

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Z rozhodnutí centrálních orgánů o uzavření školských zařízení přistupuje Kraj Vysočina, stejně jako jiné kraje, k prodloužení prázdninového režimu jízdních řádů i po 16. 3. 2020. Z důvodů respektování právních předpisů musí dané jízdní řády obsahovat termín od - do v rámci platnosti. Z daného důvodu byl prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen na období od 16. 3. do 13. 6. 2020. POZOR: V momentě, kdy opatření z nařízení centrálních orgánů pominou/budou odvolána, budou jízdní řády na Vysočině neprodleně upraveny tak, aby byl zajištěný okamžitý běžný režim dopravy do školských zařízení. Prosíme, aby si cestující odjezdy autobusů ověřovali předem na www.idos.cz. Železniční dopravy se toto opatření NETÝKÁ.

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB

Římskokatolická farnost Osová Bítýška (Březí) oznamuje, že jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby a veřejné farní aktivity. Bližší informace budou zveřejněny na farních stránkách. 

pdfOznámení o zrušení bohoslužeb

UZAVŘENÍ CENTRA KULTURY, SPORTU A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 bude do odvolání uzavřeno Centrum kultury, sportu a zájmových činností.

Usnesení vlády Covid-19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY - PŘERUŠENÍ VÝUKY DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vydalo s účinností od středy 11. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ;

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů… (více viz příloha).

Až do odvolání nebudou žáci docházet do školy, školní družiny a škola nebude vařit obědy.

Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zasílány úkoly po ukončení jarních prázdnin (případné procvičování učiva na dobu jarních prázdnin již vyučující žákům podle potřeby zadali, případně si o ně zákonní zástupci chybějících žáků požádali).

Forma zasílání úkolů bude upřesněna v pondělí 16. 3. 2020.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy budeme vystavovat po ukončení jarních prázdnin každé pondělí, úterý a středu od 8.00 do 12.00 (po všechny týdny, kdy bude škola uzavřena).

Formulář (viz příloha) Vám na požádání můžeme vytisknout (případně budou k dispozici ve škole).

Protože bude škola uzamčena, kontaktujte zaměstnance školy při příchodu do školy na telefonních číslech;

v pondělí        605 566 381    Dana Bělochová

v úterý            777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

ve středu        777 037 672    Ing. Dagmar Dvořáčková

Žádám rodiče, aby pravidelně sledovali web školy, kde se budou nacházet aktuální informace k dané situaci.

Mimořádné opatření platí až do odvolání.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

docŽádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

pdfMimořádné opatření

pdfTisková zpráva - Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

 

INFORMACE Z OBCE - DOTAZNÍK

Vážení občané, v pátek 6. 3. 2020 a v pondělí 9. 3. 2020 Vám bude do schránek doručen dotazník, díky kterému bychom rádi zjistili vaše priority týkající se dalšího rozvoje obce. Dotazník dostane každá dospělá osoba od 18 let.
Prosíme o pečlivé vyplnění, protože výsledky ovlivní investice obce v nejbližších letech.
Vyplněné dotazníky odevzdejte nejpozději do 20.3. 2020 na Obecní úřad v Osové Bítýšce nebo do obchodu COOP.
 
Za zastupitelstvo obce děkuje Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce Osová Bítýška

COVID-19 - INFORMACE PRO OBČANY

Rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: celá pevninská Čína, severní Itálie, Jižní Korea,
Írán, Japonsko (další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace).

  • Zůstaňte doma a nikam zbytečně nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  • Často si myjte ruce mýdlem, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
  • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!

pdfCovid-19 - informace pro občany

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Vážení občané, v naší obci se uskuteční v sobotu dne 7. 3. 2020, od 10:30 hod. vakcinace psů proti vzteklině.

Vakcinace psů proti vzteklině

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD OD 1. 3. DO 16. 3. 2020

Výlukový jízdní řád od 1. 3., 00:01 hod. do 16. 3. 2020, 23:59 hod.

Trasa 250 (Praha - Havlíčkův Brod -) Žďár nad Sázavou - Tišnov (- Brno)

pdfVýlukový jízdní řád od 1. 3. do 16. 3. 2020

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE - MAREK VÁCHA

Bítešská akademie - NE 15. března 2020, 18:00 Kulturní dům Velká Bíteš. Marek Orko Vácha - Nevyžádané rady mládeži.

Bítešská akademie - Marek Vácha

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KeraJura.cz ve spolupráci s obcí Osová Bítýška pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 do 12 let.

Příměstský tábor

ZAVÁŽKA UZENIN Z ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ BOBROVÁ

Řeznictví a uzenářství Bobrová zaváží do Osové Bítýšky maso a uzené výrobky ve čtvrtek mezi 11:00 - 11:10. Objednávky na telefonním čísle 777 577 224.

Řeznictví a uzenářství Bobrová