Aktuálně

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

KeraJura.cz ve spolupráci s obcí Osová Bítýška pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 do 12 let.

Příměstský tábor

ZAVÁŽKA UZENIN Z ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ BOBROVÁ

Řeznictví a uzenářství Bobrová zaváží do Osové Bítýšky maso a uzené výrobky ve čtvrtek mezi 11:00 - 11:10. Objednávky na telefonním čísle 777 577 224.

Řeznictví a uzenářství Bobrová

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO ŽÁKY 5. - 9. TŘÍDY

KOMUNITNÍ CENTRUM OSOVÁ BÍTÝŠKA pořádá turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. - 9. třídy ZŠ Osová Bítýška.

Turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. - 9. třídy

JAK SE CESTUJE VE VDV OD 1. BŘEZNA 2020

Co je to VDV?
Je to zkratka pro integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny.
Co to znamená integrovaný dopravní systém?
Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina,
přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem.
Je do IDS VDV zapojená i městská hromadná doprava (MHD)?
Od 1. března 2020 zatím nebude integrovaná MHD. V rámci dalšího rozšiřování IDS VDV se
s integrací MHD jednotlivých měst počítá. Postupné zavádění integrace MHD bude závislé na
výsledcích jednání s jednotlivými objednateli MHD, tj. městy.
Jsou všechny vlaky a autobusy v Kraji Vysočina zapojené do VDV?
Seznam integrovaných dopravců a seznam linek a spojů je uveden ve Smluvních přepravních
podmínkách VDV v příloze č. 1 a 2.
Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.
Všechny vlaky dopravce Českých drah (ČD) včetně rychlíků jsou na území Kraje Vysočina
integrované do VDV a to pro cesty v rámci Kraje Vysočina.
Na linkách a spojích, které nejsou integrované ve VDV, se kupují jízdenky dle tarifu dopravce.
Tyto jízdenky nejsou přestupní na autobusy a vlaky VDV.
V případě přepravy autobusy nebo vlaky přes hranice kraje se použije na daném spoji tarif
dopravce, případně IDS druhého kraje, pokud je tak stanoveno v jízdním řádu.

Více čtěte v přiloženém dokumentu.

pdfInformační leták k 1. 3. 2020

CO PLÁNUJEME V LETOŠNÍM ROCE ...

Co plánujeme na nejbližší dobu?

  • Od roku 2004 je obec Osová Bítýška majitelem 80 % místní kanalizace. Dvě větve kanalizace v místní části „Na Habeši“ a „Pod sokolovnou“ zůstávaly v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovala je Vodárenská akciová společnost. Na konci roku 2019 jsme zažádali o převedení posledních 20 % kanalizace do majetku obce. Naše žádost byla na zasedání předsednictva SVK Žďársko schválena a během letošního roku budou učiněny další kroky k finálnímu převedení do vlastnictví obce. Cena za stočné pak zůstane v naší obci i nadále ve výši 720 Kč na osobu a rok, bude však tímto krokem sjednocena pro všechny obyvatele obce.
  • Největší investiční akcí, jež je v Osové Bítýšce plánovaná pro letošní rok, je výstavba „Víceúčelového sportoviště“ v areálu základní školy. V tuto chvíli je nejen vypracovaný projekt a vydáno stavební povolení, ale je také podaná žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, která by měla pokrýt až 70 % veškerých nákladů. Pokud obec dotaci dostane, mohlo by se již v srpnu letošního roku začít se stavbou. Dokončení stavebních prací je naplánováno až na rok 2021.
  • Ve spolupráci se 16 okolními obcemi, které jsou součástí Mikroregionu Velkomeziříčsko-Velkobítešsko, bude naše obec žádat o dotaci na kompostéry. Dotace na pořízení kompostérů je 80 % a v tuto chvíli je připravován projekt, jeho plnění je naplánováno na přelom roku 2020 a 2021. Šance získat dotaci je vzhledem ke společnému zapojení vysokého počtu spolupracujících obcí vysoká. V případě obdržení dotace budou kompostéry zdarma poskytnuty každému domu s číslem popisným. Celá akce, která je založena na kompostování odpadu přímo na pozemku majitele bez dalšího odvozu, by měla napomoci ke snížení výdajů  obce za svoz bio odpadu, které v loňském roce přesáhly částku 275 000 Kč.
  • Od září roku 2019 účtují Technické služby Velká Bíteš při svozu komunálního i tříděného odpadu navíc částku 50,- za manipulaci s veškerým odpadem, který je uložen vedle popelnice, mimo sběrnou nádobu. Velikost těchto „pytlů“ není směrodatná, stejná částka je účtována za malou igelitku i za velký pytel. Místo, kde byl pytel naložen, však není ze strany Technických služeb nijak blíže specifikováno. Počet takto fakturovaných pytlů během poslední doby značně vzrostl, proto jsme se s Technickými službami dohodli, že nebudou vyváženy žádné pytle položené vedle popelnic. Proto žádáme občany, aby důsledněji využívali možnosti ukládání tříděného odpadu a směsný komunální odpad, který mají navíc, ukládali až do vyvezené popelnice, tedy v úterý odpoledne. Rodiny s počtem 5 a více osob mají nárok na další popelnici bez navýšení poplatku za vývoz.

Mgr. Lenka Štěpánková

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK JIŽ TENTO VÍKEND

V sobotu 15. 02. 2020 projde naší obcí masopustní průvod masek.

Masopust 2020 copy

NABÍDKA PRÁCE - FIRMA CHYTKA S.R.O.

Firma CHYTKA s.r.o. hledá svářeče ocelových konstrukcí.

Nabídka práce - Chytka Tasov

DĚTSKÝ KARNEVAL

Obec Osová Bítýška a Komunitní centrum Vás srdečně zvou na Dětský karneval.

Dětský karneval 2020

BRUSLENÍ VE VELKÉ BÍTEŠI

Obec Osová Bítýška má dne 23. 02. 2020 v době od 16:00 - 17:00 ve Velké Bíteši pronajatý zimní stadion na bruslení. Pro obyvatele Osové Bítýšky, Osové a Záblatí vstup zdarma.

Bruslení ve Velké Bíteši

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - INFORMACE 2020

Centrum pro zdravotně postižené posílá aktuální data o poskytování služeb našich bezplatných poraden pro rok 2020.

Posláním Centra je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života.

pdfCZP letáček služby 2020

pdfPsycholog a právník 2020

KONCERT RICHARDA PACHMANA

Ve čtvrtek 20. 02. 2020 se bude konat v kostele v Osové Bítýšce koncert Richarda Pachmana. Začátek v 18:00.

Richard Pachman