Aktuálně

INFORMACE MUDR. ANNY ŠVEHLOVÉ - OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Od 1. 3. 2021 se mohou osoby starší 70 let a osoby s vážným onemocněním registrovat k očkování proti COVID-19 i u svého praktického lékaře.

Občané, kteří budou mít zájem o očkování proti COVID-19 v ordinaci MUDr. Anny Švehlové, se mohou registrovat telefonicky (+420 566 536 733, +420 727 886 736) či emailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Tito občané se již poté neregistrují v centrálním rezervačním systému. Termín dodávky vakcíny je prozatím neznámý. Jakmile ordinace vakcínu obdrží, bude informovat občany o dalším postupu.

KATASTRÁLNÍ HRANICE OBCE OSOVÁ BÍTÝŠKA A ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OD 01. 03. 2021

Mezi krizová opatření přijatá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1. března do 21. března 2021. Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do zaměstnání a další případy opuštění bydliště.

Cestování v rámci okresu

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.  

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Cestování mimo okres

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.
 • Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

 • Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  
 • Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Zlíně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Zlína?

 • Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres?

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

 • Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Obce a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv.home office). Co to znamená?

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Katast obce Osová Bítýška

PRODEJ RESPIRÁTORŮ FFP2

Obec Osová Bítýška nabízí svým občanům k prodeji respirátory FFP2, cena 15,- Kč/ks. Respirátory je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě.

LÉKÁRNA U ALEXANDRA INFORMUJE

Lékárna U Alexandra Osová Bítýška oznamuje, že ve čtvrtek 25. 2. 2021 bude otevřena od 9:00 do 16:00.

ZPĚTNÁ VAZBA K HLÁŠENÍ NOVÝM ROZHLASEM

Dnes v 17:00 proběhne hlášení novým rozhlasem. Prosíme občany o zaslání krátké zpětné vazby k hlášení (srozumitelnost, hlasitost, celkové srovnání s dřívějším hlášením apod.) Své odpovědi můžete zaznamenat v komentářích na facebookových stránkách obce nebo zaslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Nezapomeňte uvést místo/lokalitu, odkud jste hlášení poslouchali.

Děkujeme.

INFORMACE MUDR. MARIE PETRÁŠOVÉ

MUDr. Marie Petrášová oznamuje, že od 24. 2. 2021 do 26. 2. 2021 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

PŘÍPRAVA KALENDÁŘE NA ROK 2022

Pro rok 2022 připravujeme vydání kalendáře s fotografiemi z obce Osová Bítýška, místní části Osová a přilehlého okolí, a rádi bychom vás proto požádali o spolupráci.

Pokud máte fotografie z naší obce a jejího nejbližšího okolí, o kterých si myslíte, že by je měli vidět také ostatní, zašlete je v maximální velikosti ve formátu JPG na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Na fotografiích můžou být zachyceny místní památky, příroda, klimatické jevy, kulturní, sportovní či jiné události apod. Zaslané fotografie budou roztříděny a vybrané snímky zveřejněny.

Poskytnutím fotografií zasílatel prohlašuje, že je autorem fotografií, zříká se všech autorských práv k fotografiím a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář. Dále prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny. Užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

k článku příprava kalendáře - Zimní krajina ve Zlámancích 1

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Bezpečně a online. Sčítání začíná 27. března 2021. 

Sčítání lidu 1Sčítání lidu 2Sčítání lidu 3Sčítání lidu 4

VE ČTVRTEK 18. 02. 2021 BUDE UZAVŘENA POŠTA

Pošta Osová Bítýška oznamuje, že ve čtvrtek 18. 02. 2021 bude z provozních důvodů zavřeno. 

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou ve Velké Bíteši v rámci otevírací doby: 08:00-12:00, 13:00-16:00.