Aktuálně

NÁLEZ KOLOBĚŽKY

V pátek 19.05.2023 byla u dětského hřiště pod základní školou nalezena koloběžka. Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě. 

KARNEVAL V RÁMCI KOMUNITNÍHO DNE

Dne 28.03.2023 Komunitní centrum v rámci komunitního úterý připravilo karneval. Maminky napekly a donesly mnoho dobrot. Děti soutěžily, najedly se a užily si spousty legrace. Děkujeme moc panu Jiřímu Dufkovi z Osové Bítýšky za sponzorský dar, díky kterému bylo možné karneval zrealizovat.

                                                                                     Za komunitní centrum Kamila Ráčková

Karneval komunitní centrum 1Karneval komunitní centrum 2Karneval komunitní centrum 3

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

V úterý 11. 4. 2023 proběhla pracovní schůzka zastupitelů se zástupci Správy železnic, projekční kanceláře AFRY CZ s.r.o. a Kraje Vysočina ohledně plánované výstavby Vysokorychlostní tratě (VRT) v naší oblasti. Lokality obce Osová Bítýška se nebude týkat přímo výstavba hlavní tratě Praha-Brno, která bude víceméně kopírovat dálnici D1, ale pouze propojení obou tratí, tedy tratě stávající a nově vybudované VRT. Konstrukčně a také vzhledově bude nově zbudovaná trať shodná s „naší“ klasickou tratí a umožní průjezd vlaků v obou směrech pouze rychlostí 120 km/hod. Trasa z Osové Bítýšky do Brna se zastávkou ve Velké Bíteši by tak byla bez dalších zastavení a díky tomuto novému napojení by se doba cestování měla zkrátit zhruba na 25 minut.

Vznik této propojovací tratě inicioval a začal prosazovat Kraj Vysočina již v roce 2017 se záměrem zvýšit dopravní obslužnost celé nejbližší lokality. Na základě tohoto požadavku byla v minulých letech vypracována studie proveditelnosti, která ve finále také odrážela požadavky pro kompromisní řešení ze strany všech obcí, jejichž katastry budou výstavbou zasaženy. Zásadním požadavkem naší obce byla potřeba minimalizovat negativní dopady výstavby i budoucího provozu na každodenní život občanů. Ať už se to týká přímého místa napojení tratí nedaleko nádraží, samotného nádraží, vedení trasy v blízkosti obchvatu (aby nedocházelo k dalšímu „kouskování“ krajiny nejbližšího okolí obce) či případného nárustu hluku.

Účelem pracovní schůzky bylo seznámit nové zastupitele s celou problematikou a také představit varianty dalších návrhů (autobusové zastávky u nádraží, nového parkoviště a přístupu k němu), které budou po zapracování všech připomínek ze strany obce součástí finální projektové dokumentace. V období od dubna do listopadu tohoto roku budou také v okolí naší obce prováděny geologické průzkumné práce. Harmonogram dalších prací odhaduje v tuto chvíli začátek stavby na rok 2027. Vše je však podmíněno době projektování, vyřizování všech nutných povolení, a především finančními prostředky našeho státu.

Trasa VRT - obrázek do Novinek

POZVÁNKA NA 20. ROČNÍK CYKLOVÝLETU ZLATÉ KOLO VYSOČINY

20. ročník cyklovýletu Zlaté kolo Vysočiny se bude konat v sobotu 17. června 2023 v Rudě (u Velkého Meziříčí).

Více informací najdete na webových stránkách www.zlatekolovysociny.cz nebo na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zlatekolovysociny

Zlaté kolo Vysočiny

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OSOVÉ BÍTÝŠCE

Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška Vás srdečně zve v neděli 04.06.2023 do parku Pod Lipami na oslavy 140. výročí založení.

Program:
9:00 Slavnostní nástup hasičů před kostelem sv. Jakuba
9:30 Slavnostní mše v kostele sv. Jakuba
od 12:00 Prezentace soutěžních sborů
13:00 Nástup na okrskové cvičení
Po ukončení soutěže a vyhlášení výsledků volná zábava

Občerstvení je zajištěno. K tanci a poslechu zahraje Malá kapela Leškovanka.

Oslavy 140. let SDH

POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Komunitní centrum Osová Bítýška pro Vás připravilo na Den matek v neděli 14.05.2023 od 14:00 hod. ve Fotbalovém a tenisovém areálu TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI.

Těšit se můžete na:
- výtvarnou dílničku jarních dekorací
- výtvarnou dílničku ke Dni matek
- „Udělej mamince palačinku"

Tvořivé odpoledne pro děti - Den matek

STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tento týden byla zahájena stavba víceúčelového hřiště u základní školy, jejíž součástí je víceúčelové hřiště (hřiště s umělým povrchem doplněné oplocením a osvětlením, sprinterská dráha a doskočiště), dále pak střídačka v podobě zpevněné plochy s dřevěným altánem vybaveným lavičkami a stoly. Vše je doplněno nářaďovnou, která vznikne úpravou místnosti skladu v základní škole. Předpokládané dokončení této stavby je konec srpna.

Na celý projekt je čerpána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3 milionu Kč.

Rádi bychom touto cestou poprosili o trpělivost, pochopení a toleranci zvýšeného hluku a dopravy v přilehlých lokalitách základní školy souvisejících s právě probíhající stavbou hřiště.

Víceúčelové hřiště_-_půdorys

Stavba hřiště pod ZŠ 1Stavba hřiště pod ZŠ 2

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDSTAVENÍM CHARLEYOVA TETA

Sebraní ochotníci z okolí představili v pátek 28.04.2023 v Centru kultury, sportu a zájmových činností komedii Charleyova teta. 

Ochotníci 1Ochotníci 2Ochotníci 3Ochotníci 4

OHLÉDNUTÍ ZA PÁLENÍM ČARODĚJNIC 2023

V neděli 30. 4. 2023 se konalo ve Fotbalovém a tenisovém areálu pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena čarodějnická dílnička a tradičně se opékaly špekáčky. Příjemné atmosféře dopřálo i příznivé počasí.

thumb Pálení čarodějnic 1Pálení čarodějnic 2Pálení čarodějnic 3Pálení čarodějnic 4Pálení čarodějnic 5Pálení čarodějnic 6Pálení čarodějnic 7Pálení čarodějnic 8Pálení čarodějnic 9

KLIENTI DOMOVA KAMÉLIE KŘIŽANOV JSOU V OSOVÉ BÍTÝŠCE DOMA

Letos v lednu tomu bylo už 7 let, kdy Domov Kamélie Křižanov začal v Osové Bítýšce provozovat sociální službu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Slouží k tomu nyní dva objekty, který byly v obci postaveny v rámci procesu transformace zařízení, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina.  „V obou domácnostech žije celkem 12 klientů, kteří se na nové adrese rychle zabydleli a život v obci si pochvalují. Už by neměnili a za to všem moc děkuji,“ říká ředitelka Domova Kamélie Křižanov Silvie Tomšíková. Přispívá k tomu nejen sehraný personál, jenž vede klienty k samostatnosti a zároveň zajišťuje potřebnou péči, ale také spolupráce s obcí, která má na starost i opatrovnictví několika klientů. „Její vedení se nám snaží ve všem vyjít vstříc a pomáhat.  Nejen sousedi, ale také ostatní obyvatelé obce jsou k nám velice laskaví. I díky tomu se klienti tady cítí opravdu doma,“ přibližuje vedoucí domácností Jana Vaverková. Když je možnost, zúčastňují se klienti veřejných akcí, kdy se v obci stále něco děje, rádi mají také procházky po okolí. Vedle bezproblémového bydlení, které zahrnuje i prostor určený pro denní aktivity, si klienti pochvaluji možnost venkovního vyžití na zahradách, které jsou součástí obou objektů a letos projdou úpravami. 

                                                                                                                             Domov Kamélie Křižanov

Foto Klienti Domova Kamélie Křižanov jsou v Osové Bítýšce doma 1Foto Klienti Domova Kamélie Křižanov jsou v Osové Bítýšce doma 2Foto Klienti Domova Kamélie Křižanov jsou v Osové Bítýšce doma 3Foto Klienti Domova Kamélie Křižanov jsou v Osové Bítýšce doma 4Foto Klienti Domova Kamélie Křižanov jsou v Osové Bítýšce doma 5

POZVÁNKA DO ČARODĚJNICKÉ DÍLNIČKY

Komunitní centrum Osová Bítýška Vás zve během tradičního pálení čarodějnic do ČARODĚJNICKÉ DÍLNIČKY.

KDY? v neděli 30.04.2023 od 17:00 hod.

KDE? ve Fotbalovém a tenisovém areálu

Čarodějnická dílnička

OHLÉDNUTÍ ZA ÚKLIDEM PROSTRANSTVÍ A PŘÍRODY

V sobotu 22.04.2023 proběhl v katastru obce Osová Bítýška a místní části Osová úklid prostranství a přírody. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za účast. 

Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 0Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 1Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 2Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 3Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 4Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 5Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 6Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 7Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 8