Zahrádkáři

100Dne 1. března 1959 byla vytvořena nová organizace svazu zahrádkářů a ovocnářů. Náplní jejich činnosti bylo v celé obci odstranit staré ovocné stromy ze zahrad, aby se nerozmnožovali škůdci a dohlížet na všech zahradách na provádění ochranných postřiků.

V roce 1962 zahrádkáři provedli za pomoci školy výsadbu stromků ku Třem Dvorům, dále vysázeli pás u hřbitova, aby tato plocha zarostla než se začne s výstavbou zdejší školy.

Jaké byly „přebytky" výpěstků ukazuje údaj z roku 1966. To odevzdali zahrádkáři do výkupu 70 kg ovoce a 1470 kg cibulovin.

V roce 1969 byl zvolen nový výbor. Organizace objednala růže z Rosic na výsadbu zahrádky u MNV a členům na výsadbu před své domy a zahrádky.

V roce 1973 konali zahrádkáři přednášku. Přednesl ji František Kopřina v Doubravice, který dlouhou dobu žil v Kanadě a který donesl hodně filmů o pěstování a sklízení ovoce.

Zahrádkářům v roce 1974 následkem námrazy nastala velká kalamita na zahradách, kde bylo rozlámáno hodně stromů, hlavně švestky. Stejně tak námraza nadělala hodně škody v lese.

099V roce 1975 bylo hodně angreštu, rybízu, úroda jablek byla průměrná, méně bylo hrušek i třešní, ale žádné švestky.

Na výroční schůzi bylo projednáno, že MNV a JZD opatří stromky, které budou vysázeny jako ochranný pás u střediska JZD směrem k výstavbě rodinných domků, aby se zabránilo nežádoucím pachům linoucím se od objektů družstva.

10. května 1981 měla organizace zahrádkářů brigádu na výsadbu stromků v Borovinách. 16 členů vysázelo 2 200 stromků.

Koncem května 1983 byla uzavřena dohoda mezi MNV, org. zahrádkářů a dohlížecím výborem Jednota o stavbě moštárny v Osové Bítýšce. Moštárna byla přestavěna v roce 1984 z kolny vedle domu č. 23.

Členové zahrádkářského svazu odpracovali mnoho brigádnických hodin na stavbě základní školy a mateřské školy .

Během svého působení zorganizovali zahrádkáři spoustu výstav svých výpěstků, které vidělo mnoho občanů obce a na které se pravidelně chodily dívat i školní děti.

Pro své členy pořádal svaz každoročně exkurze do zemědělských či pěstitelských