Fara

Fara je postavena v raně barokním stylu a dochovala si původní dispozici.Budova je stará asi 200 let. Na velkém dvoře jsou dvě stodoly jako sklad materiálu a hospodářské stavení s garáží. Za dvorem pokračuje dosti velká zahrada, která je zatím z valné části nevyužita.

Od konce roku 1993 není fara obsazena knězem. Kněz sídlí na farním úřadě na Rudě. Od listopadu téhož roku byla vyčleněna pro mládež a od roku 1995 na dobu 20 let zapůjčena sdružení Petrov z Brna. Probíhají zde, jak můžeme číst na jejich pohlednici: „...setkání určitých skupin mladých (klub nezadaných, scholy, matky s dětmi...), prázdniny dětí apod. Podle údajů sdružení celý program vytvářejí děti společně. Je složen z duchovních katechezí a rozhovorů, přednášek, her a soutěží, ale i odpočinku, vycházek a sportu. Na víkendové akce jezdí celá společenství z jednotlivých farností. O některých víkendech probíhají brigády na úpravách fary..."

Základní škola
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci
O obci

Půdní prostory byly rekonstruovány a nyní skýtají možnost pro ubytování 40 lidí. Pod budovou je dřevník a dva klenuté sklepy. Po provedených úpravách jsou v budově dvě koupelny, umývárna, tři záchody, větší jídelna a velký sál.