Hřbitov

059V minulosti byl hřbitov v Osové Bítýšce uprostřed obce - kolem kostela. Už v devadesátých letech devatenáctého století se objevovaly studie, které směřovaly k přemístění hřbitova na okraj obce.

Roku 1906 byl postaven nový hřbitov na poli Vincenta Musila. Před jeho stavbou se usilovalo o to,aby všechny obce,které patřily do zdejší farnosti, společně zaplatily polovici tohoto hřbitova obecní přirážkou a zbytek se měl uhradit tak, že každý jednotlivec zaplatí několik korun z místa hrobu.tento návrh ale padl, a tak celý náklad byl placen kostelní přirážkou, a proto byl hřbitov ve vlastnictví církve.

Hřbitov byl stavěn do tvaru čtverce o stranách 74 metrů. Pozemek tvořený ještě jedním metrem půdy za hřbitovní zdí patřil také ke hřbitovu. Roku 1910 byla na hřbitově v rohu zřízena dřevěná stavbička na jedny máry a hrobařské náčiní.

Trávu z nového hřbitova si směl nechat hrobař, kdežto trávu ze hřbitova starého (kolem kostela) si ponechával kostelník a za to oba čistili cesty na příslušných hřbitovech.

V roce 1956 převzal do své správy hřbitov Místní národní výbor v Osové Bítýšce podle zákona o pohřebnictví.