UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU NA NUTNOST ŠETŘENÍ S VODOU

Vzhledem ke stávajícímu dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou.

pdfVyjádření Povodí Moravy