ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU

Oznamujeme občanům, že z důvodu nízkého počtu transakcí je od 15.03.2023 na pokladně obecního úřadu zrušen platební terminál.

Poplatky lze hradit v hotovosti nebo na účet č. 4927751/0100 (jako variabilní symbol uvedete číslo popisné).