VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2022

V neděli 21.05.2023 proběhlo ve Fotbalovém a tenisovém areálu vítání celkem třinácti občánků (10 kluků a 3 holky) narozených v roce 2022. Pod vedením paní Mgr. Blanky Holubářové a Mgr. Martiny Večeřové zahájily slavnost básněmi a písněmi žákyně základní školy. Po vystoupení dětí pronesla pár slov starostka obce paní Mgr. Lenka Štěpánková a zároveň popřála všem hodně zdraví, rodinné pohody a také pevných nervů. Poté si rodiče z rukou kulturního výboru převzali od obce drobné dárky, vyfotografovali se u kolébky a podepsali se do pamětní knihy.  V samotném závěru obřadu pak bylo připraveno pro všechny zúčastněné drobné občerstvení v podobě kávy a koláčků.

Pevně věříme, že i v dalších letech se budeme při této příležitosti setkávat v tak hojném počtu. Novým občánkům ještě jednou přejeme hodně zdraví, lásky a životní pohody.

Pozvánka vítání občánkůVítání občánků