HASIČI - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2023

Dovolte nám se již tradičně v pár řádcích ohlédnout za uplynulým rokem a v krátkosti Vás seznámit s plánovanými aktivitami v roce letošním.

Po nucené dvouleté covidové odmlce jsme v únoru pokračovali v pořádání Tradičního hasičského plesu s pořadovým číslem 26.

Poslední březnovou neděli jsme se v hojném počtu podíleli na zajištění průběhu cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. V dubnu jsme také zajišťovali závod Českého poháru mládeže a žen, Náměšť nad Oslavou, obě akce pořádané TJ Favorit Brno.

Koncem dubna jsme se zapojili do úklidu naší obce a okolí v rámci akce Čistá Vysočina.

V květnu a červnu byla provedena za finanční podpory Obecního úřadu kompletní oprava fasády hasičské zbrojnice stavební firmou Dufek. V části budovy také došlo k rekonstrukci elektroinstalace firmou BARPO elektro. Na obou akcích jsme odpracovali desítky brigádnických hodin.

První červnovou neděli jsme oslavili 140. výročí založení našeho sboru. Součástí oslavy byla mše sloužená za hasiče v kostele sv. Jakuba a v odpoledních hodinách proběhlo cvičení v požárním útoku za účasti sborů z blízkého okolí.

V červenci nás čekala nejnáročnější akce roku, a to pořádání pouťových zábav „Pod lipami“, které se po počátečních problémech s počasím nakonec vydařily.

Na počátku září jsme se pak zúčastnili Spolkového dne, na konci října jsme se podíleli na zajištění Podzimních minitrhů a dále listopadové Strašidelné stezky. Poslední větší akcí roku bylo zajištění návštěvy Mikulášovi družiny u dětí v naší obci. Tyto akce byly uspořádány ve vzájemné spolupráci s ostatními místními spolky.

Ani v minulém roce jsme nepolevili v rámci výchovy mládeže. Kolektiv mladých hasičů čítá 20 členů, kteří tvoří dvě soutěžní družstva v kategorii starších žáků. V průběhu roku se družstva zúčastnila celkem pěti cvičení okrsku Heřmanov s výborným umístěním na nejvyšších pozicích. V rámci čtyřiceti schůzek se členové měli možnost vzdělávat v oblasti požární bezpečnosti, sportovat a užít si zábavné odpoledne. Současně s družstvy mládeže pokračuje v činnosti i družstvo žen a družstvo mužů, které sbor reprezentovaly na okrskových cvičeních. Rovněž tak i družstvo veteránů, které na soutěžích s mezinárodní účastí vzorně reprezentuje sbor v nově pořízených dobových uniformách s koněspřežnou stříkačkou.

Nyní pár informací ohledně činnosti zásahové jednotky sboru. Jednotka je v současné době tvořena 19 členy a v uplynulém roce zasahovala u celkem 18 různých událostí. Opět jako v předchozích letech se převážně jednalo o zásahy u nahlášených požárů (13 událostí), dále 3 technické pomoci (odstranění stromů), neohlášené pálení a planý poplach. V průběhu roku se členové pravidelně vzdělávali během odborných příprav, zajišťovali požární dozor při pálení čarodějnic a při odpalování ohňostroje u příležitosti adventního průvodu světýlek. Několikrát také prováděli čištění obecní kanalizace za pomoci hasičské cisterny.

V novém roce 2024 nás čeká opět spousta aktivit, z nichž nejbližší je pořádání Masopustního průvodu obcí a 27. Tradičního hasičského plesu. Letošních aktivit se budeme účastnit v úctyhodném počtu již 78 členů, z toho je 45 mužů, 13 žen a 20 mladých hasičů. Jelikož nám není lhostejný stav naší planety a rádi bychom více podpořili ochranu životního prostředí, rozhodli jsme se, že kromě zapojení do akce Čistá Vysočina, uspořádáme v průběhu měsíce května tzv. „železnou sobotu“, v rámci které zajistíme odvoz železného odpadu od občanů naší obce.

Na závěr bychom touto formou rádi poděkovali všem členům za jejich dosavadní práci, zastupitelstvu obce za podporu a řediteli školy za poskytnutí zázemí pro cvičební družstva. Do nového roku Vám i nám přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů!

                                                                                                                                                                                     SDH Osová Bítýška