V OSOVÉ PROBĚHLO SETKÁNÍ K PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

Oslava se uskutečnila v duchu přátelského posezení a zavzpomínání na setkání v předchozích letech.

Děkujeme obci za sponzorský dar.

                                                                                                                                                                                 Oldřich Dvořák

MDŽ 2024