PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE SPOLUPRÁCI S SDH OSOVÁ BÍTÝŠKA

Pálení čarodějnic známé také jako filipojakubská nebo Valpuržina noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů. Naši předkové věřili, že tato noc je kouzelná a zapalovali ohně jako ochranu před létajícími čarodějnicemi. Popel z těchto ohňů pak měl zaručit zvýšení úrody.

Proto jsme se rozhodli přiblížit k této tradici a namísto pálení nevzhledné hromady postavit sice menší, ale zato tradičnější hranici z dřevěných polen, na jejímž vrcholu samozřejmě nesměla chybět čarodějnice. Stavění hranice se za krásného slunečného počasí zúčastnilo celkem 13 zástupců SDH Osová Bítýška, Chasy Osová Bítýška a SK Osová Bítýška.

S ohledem na zpětný ohlas, zejména z řad účastníků akce, bychom rádi stavění hranice zavedli jako tradici i v následujících letech. Poděkování pak patří nejen všem zúčastněným, ale také panu Jiřímu Nohelovi za pomoc při přípravě dřeva na vatru.

                                                                                                                                                                                    SDH Osová Bítýška

Čarodějnice s SDH