VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2023

V neděli 12.05.2024 proběhlo ve Fotbalovém a tenisovém areálu vítání občánků narozených v roce 2023. Pod vedením paní Mgr. Blanky Holubářové a Mgr. Martiny Večeřové zahájili slavnost básněmi a písněmi žáci a žákyně základní školy. Ve svém krátkém proslovu popřála starostka obce paní Mgr. Lenka Štěpánková všem hodně zdraví, rodinné pohody a také pevných nervů. Poté si rodiče z rukou kulturního výboru převzali od obce drobné dárky, vyfotografovali se u kolébky a podepsali se do pamětní knihy.  V samotném závěru obřadu pak bylo připraveno pro všechny zúčastněné drobné občerstvení.

Vítání občánků narozených  v roce 2024