REKONSTRUKCE KŘÍŽE

Na začátku května byla dokončena rekonstrukce dalšího kříže v naší obci. Největší podíl na této akci měl pan Roman Šmerda, který ve svém volném čase kříž zrenovoval. Před jeho zásahem byl celý kříž z velké části zasypán hlínou a jen díky pomoci Jaroslava Macha a jeho těžké techniky se podařilo kříž vyzvednout na terén, a to včetně podkladového kamene, který má tvar nepravidelného obdélníku. Po očištění a následné impregnaci chemickými prostředky byl okrasný kámen usazen na terén, na dno vysypané drobným kamením, a doplněn o korpus a kříž zajištěný původní vzpěrou. Všechny železné díly musely být také očištěny a byla na ně nanesena prášková metalíza. Nakonec byly některé části pokryty plátkovaným zlatem, což bylo odborně provedeno rukou restaurátora pana MgA. Dominika Fialy.

Kolem kříže je usazen ochranný rám a okolí kříže upraveno drobným štěrkem.

Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Křížek 1f2c0c4eb-aa27-4129-b80d-ce45d57e1e18