Místostarosta obce

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
  • příprava žádosti o dotace
  • zabezpečení podkladů a organizace zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů